>> Ứng Dụng

Tiêu Điểm

Tác Giả: Đạt Lai Lạt Ma

Các cách cư xử và các thể dạng tâm thức
Các cách cư xử và các thể dạng tâm thức
Ngày 19/07/2013 Lúc 09:10:16Tác giả: Đạt Lai Lạt Ma
(PPUD) Trích: Đạt Lai Lạt Ma, Những lời khuyên tâm huyết, Thực hiện với sự hợp tác của Matthieu Ricard. Chuyển ngữ từ tiếng Tây tạng sang tiếng Pháp: Christian Bruyat; Chuyển ngữ Pháp Việt: Hoang Phong, NXB Phương Đông, 2011.
Đời sống tinh thần
Đời sống tinh thần
Ngày 29/07/2013 Lúc 12:03:00Tác giả: Đạt Lai Lạt Ma
(PPUD) Trích: Đạt Lai Lạt Ma, Những lời khuyên tâm huyết, với sự hợp tác của Matthieu Ricard. Chuyển ngữ từ tiếng Tây tạng sang tiếng Pháp: Christian Bruyat; Chuyển ngữ: Hoang Phong, NXB Phương Đông, 2011.
Những vai trò trong xã hội
Những vai trò trong xã hội
Ngày 11/07/2013 Lúc 12:03:00Tác giả: Đạt Lai Lạt Ma
(PPUD) Trích: Đạt Lai Lạt Ma, Những lời khuyên tâm huyết, Thực hiện với sự hợp tác của Matthieu Ricard. Chuyển ngữ từ tiếng Tây tạng sang tiếng Pháp: Christian Bruyat; Chuyển ngữ Pháp Việt: Hoang Phong, NXB Phương Đông, 2011.
Những cảnh huống trong đời sống
Những cảnh huống trong đời sống
Ngày 04/07/2013 Lúc 10:12:12Tác giả: Đạt Lai Lạt Ma
(PPUD) Trích: Đạt Lai Lạt Ma, Những lời khuyên tâm huyết, Thực hiện với sự hợp tác của Matthieu Ricard. Chuyển ngữ từ tiếng Tây tạng sang tiếng Pháp: Christian Bruyat; Chuyển ngữ Pháp Việt: Hoang Phong, NXB Phương Đông, 2011.
Lời khuyên cho tuổi trẻ
Lời khuyên cho tuổi trẻ
Ngày 21/05/2013 Lúc 10:12:12Tác giả: Đạt Lai Lạt Ma
(PPUD) Nếu tuổi trẻ không dồn hết nổ lực vào việc học hành, thì sau này sẽ khó lòng mà bù đắp vào khiếm khuyết đó.
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929