>> Ứng Dụng

Tiêu Điểm

Tác Giả: Diệu Liên Lý Thu Linh dịch

Hạnh kiên nhẫn
Hạnh kiên nhẫn
Ngày 21/04/2017 Lúc 08:00:00Tác giả: Diệu Liên Lý Thu Linh dịch
Jan Chozen Bays, bác sĩ nhi và cũng là thầy dạy thiền ở tiểu bang Oregon, Mỹ. Từ những năm 1985, bà và chồng là Laren Hogen Bays, đã dạy thiền tại Cộng đồng Thiền Oregon, hạt Portland, Oregon. Từ 1990 cho đến nay, bà vẫn tiếp tục phát triển…
Sức mạnh của sự tha thứ
Sức mạnh của sự tha thứ
Ngày 26/03/2017 Lúc 08:00:00Tác giả: Diệu Liên Lý Thu Linh dịch
Thái độ của người Phật tử đối với của cải vật chất
Thái độ của người Phật tử đối với của cải vật chất
Ngày 27/07/2014 Lúc 00:12:43Tác giả: Diệu Liên Lý Thu Linh dịch
Người giàu có được coi là có đầy đủ hay dư thừa tài sản. Có nhiều loại tài sản như tiền bạc, hay kiến thức hoặc thông tin kinh tế, tâm linh. Tuy nhiên bài viết này chỉ đặt trọng tâm vào quan điểm của Phật giáo đối với của cải…
Năm cách sống hạnh phúc hơn trong Phật Giáo
Năm cách sống hạnh phúc hơn trong Phật Giáo
Ngày 13/08/2013 Lúc 16:36:52Tác giả: Diệu Liên Lý Thu Linh dịch
Francesca Biller. Diệu Liên Lý Thu Linh. (Chuyển Ngữ theo Five Ways To Be Happier & Less Depressed Through Buddhism, đăng trên Elephant Health & Wellness Facebook, ngày 18/1/2013)
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929