>> Ứng Dụng

Tiêu Điểm

Tác Giả: Thích Chúc Đại

Vượt Thoát Sợ Hãi
Vượt Thoát Sợ Hãi
Ngày 21/10/2014 Lúc 04:01:37Tác giả: Thích Chúc Đại
Ở đây, chúng ta thấy được rằng, có bốn sự sợ hãi mà chúng ta phải luôn đối diện trong đời sống này. Để hiểu rõ hơn từng chi phần trên, chúng ta cùng nhau bàn luận nội dung của kinh văn.
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929