>> Ứng Dụng

Tiêu Điểm

Tác Giả: Tường Vân

Làm thế nào để trở thành Phật tử?
Làm thế nào để trở thành Phật tử?
Ngày 11/02/2017 Lúc 14:58:43Tác giả: Tường Vân
Là người Phật tử, chúng ta sẽ có điều kiện tiếp cận nhiều hơn về giáo lý của Đức Phật để hoàn thiện bản thân và biết cách gieo trồng phước báu đúng Chánh Pháp. Vậy làm thế nào để trở thành Phật tử?
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929