>> Ứng Dụng

Tiêu Điểm
Chẳng thể chữa trị
Chẳng thể chữa trị
Ngày 28/06/2017 Lúc 15:26:14Tác giả: Quảng Tánh
Nhìn trái mà thấy người
Nhìn trái mà thấy người
Ngày 20/06/2017 Lúc 09:58:55Tác giả: Quảng Tánh
Nhân quả công bằng
Nhân quả công bằng
Ngày 16/06/2017 Lúc 07:00:00Tác giả: Thích Đạt Ma Phổ Giác
Người có tiền dư đem ra bố thí để giúp đỡ người bất hạnh là việc làm không mấy khó khăn, nhưng vẫn có nhiều người không làm được. Của mình đang cần dùng mà dám đem ra chia sẻ thì quả thật rất khó làm, chỉ có các bậc Bồ tát…
Làm chủ chính mình
Làm chủ chính mình
Ngày 15/06/2017 Lúc 07:00:00Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Tại sao phải tức giận?
Tại sao phải tức giận?
Ngày 14/06/2017 Lúc 07:00:00Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Hễ không đem tâm từ bi đối xử với mọi người là sân. Nếu luôn luôn bồi dưỡng tăng trưởng tâm từ bi của chúng ta thì niệm sân tất nhiên sẽ giảm ít, thậm chí tiêu mất.
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929