>> Ứng Dụng

Tiêu Điểm
Hạt của Chúa và chủng tử Phật
Hạt của Chúa và chủng tử Phật
Ngày 04/09/2014 Lúc 23:21:25Tác giả: Nhụy Nguyên
Vũ trụ, con người hình thành như thế nào và tương lai sẽ ra sao? Câu hỏi chưa bao giờ được xếp lại.
Đại Hỏa, Thủy, Phong Tai, Phục Sinh của Trái Đất
Đại Hỏa, Thủy, Phong Tai, Phục Sinh của Trái Đất
Ngày 07/08/2014 Lúc 04:13:08Tác giả: Toàn Không
Theo Trường-A-Hàm, quyển 3, trang 95 ghi: “Kiếp vô chừng , rất lâu dài, cũng ví như núi đá lớn mỗi chiều một do tuần (18km), giả sử có người mang áo trời (áo lớn lắm) trăm năm lau một lần, cho tới khi mòn hết, đó là một Kiếp số”.
Trường sinh và giải thoát
Trường sinh và giải thoát
Ngày 06/08/2014 Lúc 00:24:35Tác giả: Hồ Dụy
Phật dạy: “Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh”.
Nhìn Phật giáo qua khoa học - Phần cuối
Nhìn Phật giáo qua khoa học - Phần cuối
Ngày 09/07/2014 Lúc 09:12:12Tác giả: Uông Trí Biểu
Trong Phật giáo có hai danh từ thường bị người ta hiểu lầm rồi căn cứ vào đó mà cho Phật giáo là chủ nghĩa chán đời. Đó là hai danh từ: “Xuất thế” và Liễu sinh tử”. Tác giả không thể biện chính về điểm này.
Nhìn Phật giáo qua khoa học - P5
Nhìn Phật giáo qua khoa học - P5
Ngày 08/07/2014 Lúc 08:00:12Tác giả: Uông Trí Biểu
Hiện nay ý nghĩa hai danh từ tích cực và tiêu cực rất là hàm hồ, cả Đông phương cũng như Tây phương đều chưa tìm được định nghĩa nào xác đáng.
Nhìn Phật giáo qua khoa học - P4
Nhìn Phật giáo qua khoa học - P4
Ngày 07/07/2014 Lúc 08:12:45Tác giả: Uông Trí Biểu
Bình đẳng quan của Phật giáo là chỉ Bản thể Chân như Phật tính, còn Duyên sinh quan của Phật giáo chỉ cho các hiện tượng Tâm, Vật y vào Bản thể đó mà giả hiện ra.
Nhìn Phật giáo qua khoa học - P3
Nhìn Phật giáo qua khoa học - P3
Ngày 06/07/2014 Lúc 10:12:45Tác giả: Uông Trí Biểu
Bình đẳng là danh từ hiện nay người ta thường luôn luôn bàn đến, nhưng với ý nghĩa còn trong phạm vi cục hạn hẹp hòi, vì chỉ nói và áp dụng nó trong địa hạt chính trị, kinh tế, cơ hội giáo dục, quyển lợi nam nữ, mà không thể giảng…
Nhìn Phật giáo qua khoa học - P2
Nhìn Phật giáo qua khoa học - P2
Ngày 05/07/2014 Lúc 10:45:15Tác giả: Uông Trí Biểu
Phật giáo dạy người ta tin, nhưng cũng dạy cho người ta sự hoài nghi. Trong kinh nói: “ Hoài nghi lớn thì sự giác ngộ lớn, hoài nghi nhỏ giác ngộ nhỏ, không hoài nghi thì sẽ không bao giờ có được giác ngộ.
Nhìn Phật giáo qua khoa học - P1
Nhìn Phật giáo qua khoa học - P1
Ngày 04/07/2014 Lúc 15:02:51Tác giả: Uông Trí Biểu
Phật pháp là một Học lý cao siêu, mầu nhiệm và thực tiễn, bao gồm hết các Pháp ở thế gian, không một bài học thuyết tư tưởng nào ngoài Phật pháp cả.
Khoa học Phật giáo hơn khoa học hiện đại
Khoa học Phật giáo hơn khoa học hiện đại
Ngày 03/07/2014 Lúc 15:22:15Tác giả: Ajahn Brahmavamso
"Đôi mắt con có thể nhìn thấy cha của bạn ấy, thấy con voi và cả quả núi nữa. Nó còn thấy nhiều thứ khác nữa. Nếu mọi thứ đều có thể vừa với đôi mắt của con thì đôi mắt của con phải là lớn nhất thế giới."
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929