>> Ứng Dụng

Tiêu Điểm
Nhìn trái mà thấy người
Nhìn trái mà thấy người
Ngày 20/06/2017 Lúc 09:58:55Tác giả: Quảng Tánh
Nhân quả công bằng
Nhân quả công bằng
Ngày 16/06/2017 Lúc 07:00:00Tác giả: Thích Đạt Ma Phổ Giác
Người có tiền dư đem ra bố thí để giúp đỡ người bất hạnh là việc làm không mấy khó khăn, nhưng vẫn có nhiều người không làm được. Của mình đang cần dùng mà dám đem ra chia sẻ thì quả thật rất khó làm, chỉ có các bậc Bồ tát…
Làm chủ chính mình
Làm chủ chính mình
Ngày 15/06/2017 Lúc 07:00:00Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Tại sao phải tức giận?
Tại sao phải tức giận?
Ngày 14/06/2017 Lúc 07:00:00Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Hễ không đem tâm từ bi đối xử với mọi người là sân. Nếu luôn luôn bồi dưỡng tăng trưởng tâm từ bi của chúng ta thì niệm sân tất nhiên sẽ giảm ít, thậm chí tiêu mất.
Sống tỉnh thức
Sống tỉnh thức
Ngày 13/06/2017 Lúc 12:38:49Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Thiền Tập và Chiến Binh
Thiền Tập và Chiến Binh
Ngày 12/06/2017 Lúc 08:22:18Tác giả: Nguyên Giác
Vận mệnh đất nước và con người
Vận mệnh đất nước và con người
Ngày 11/06/2017 Lúc 07:00:00Tác giả: Thích Đạt Ma Phổ Giác
Tình thương là nền tảng lâu dài, là sự duy trì nòi giống của con người. Tất cả sự phát triển đổi mới nhằm phục vụ nhân loại chuyển hoá và thăng hoa đời sống.
Tu chuyển nghiệp và dứt nghiệp
Tu chuyển nghiệp và dứt nghiệp
Ngày 10/06/2017 Lúc 07:00:00Tác giả: Thích Đạt Ma Phổ Giác
Lòng tham của con người
Lòng tham của con người
Ngày 09/06/2017 Lúc 14:38:09Tác giả: Thích Đạt Ma Phổ Giác
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929