>> Văn học

Tác Giả: Ðại Ðức Ratthapala

Tu Đi Kẻo Trễ Lỡ Xuân Thì
Tu Đi Kẻo Trễ Lỡ Xuân Thì
Ngày 13/07/2015 Lúc 08:00:00Tác giả: Ðại Ðức Ratthapala
Ðây là bài kệ của Ðại Ðức Ratthapala tóm lược lại cuộc đối thoại giữa Ngài và vua Koravya để nói lên lý do tại sao Ðại Ðức trở thành Tỳ kheo:
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929