>> Văn học

Tác Giả: Bures-Sur-Yvette

Ưu Bà Cúc Đa, một chuyện cổ tích, một bài thơ và một vở kịch
Ưu Bà Cúc Đa, một chuyện cổ tích, một bài thơ và một vở kịch
Ngày 06/04/2013 Lúc 10:40:40Tác giả: Bures-Sur-Yvette
Ưu-bà-cúc-đa (Upagupta) là một vị đại sư Phật giáo. Phái Bắc tông xem ông là vị tổ thứ tư của Thiền tông Ấn độ, còn Nam tông thì lại xem ông là một vị La-hán.
Một câu chuyện về vô minh
Một câu chuyện về vô minh
Ngày 31/05/2013 Lúc 08:59:00Tác giả: Bures-Sur-Yvette
Vô minh không phải là một sự kiện thiếu hiểu biết, mà là một sự hiểu biết sai lạc và lầm lẫn, như trường hợp người cha đoan chắc tro của con mình đang được gói trong cái bọc lụa quý. Sự hiểu biết sai lạc hay vô minh chính là nguồn…
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929