>> Văn học

Tác Giả: Cụ Phan Thanh Giản

Cảnh Giác
Cảnh Giác
Ngày 20/11/2014 Lúc 23:15:15Tác giả: Cụ Phan Thanh Giản
Vinh nhục, nhục vinh chẳng vẹn toàn - Khuyên thế đua chen mau trở gót - Dắt dìu ra khỏi cảnh thương tang!
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929