>> Văn học

Tác Giả: Đinh Gia Khánh

Truyện Con Cá Vàng
Truyện Con Cá Vàng
Ngày 27/04/2013 Lúc 10:08:06Tác giả: Đinh Gia Khánh
Một người đánh cá tên là Séthi có hai vợ. Vợ cả tên là Kanitha có một con gái là U’ay. Vợ lẽ tên là Kanithi có hai con gái tên là Ai và Le.
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929