>> Văn học

Tác Giả: Hạnh Thu dịch

Người kiêu ngạo sẽ dẫn đến sai lầm
Người kiêu ngạo sẽ dẫn đến sai lầm
Ngày 08/05/2013 Lúc 09:45:26Tác giả: Hạnh Thu dịch
"Cho dù người học Phật hoặc là người bình thường thảy đều biết khiêm cung, ứng xử giao thiệp hành sự đều phải biết nhu hòa.
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929