>> Văn học

Tác Giả: Hồ Hữu Tường

Con thằn lằn chọn nghiệp
Con thằn lằn chọn nghiệp
Ngày 28/04/2017 Lúc 08:00:00Tác giả: Hồ Hữu Tường
Con Thằn lằn chọn nghiệp
Con Thằn lằn chọn nghiệp
Ngày 12/03/2013 Lúc 09:16:25Tác giả: Hồ Hữu Tường
Thắp đuốc giữa ban ngày vẫn tìm ít thấy những truyện ngắn như "Con Thằn lằn chọn nghiệp", tập trung đủ ba yếu tố: hư cấu truyện nhuần nhị, tự nhiên như cuộc sống đồng lúc đạt tính quốc tế; gói lọn tinh túy tư tưởng Đông phương…
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929