>> Văn học

Tác Giả: Mặc Phương Tử

Cõi trang nghiêm
Cõi trang nghiêm
Ngày 16/04/2013 Lúc 15:45:13Tác giả: Mặc Phương Tử
Giã từ cõi mộng chiêm bao. Bên trời phương ngoại dạt dào tuyết sương. Ta từ trong cõi vô thường. Nghe Tâm Kinh chuyển tỏ tường dặm xưa.
Cảm thọ thời gian
Cảm thọ thời gian
Ngày 07/02/2014 Lúc 09:30:00Tác giả: Mặc Phương Tử
Nhân một ngày về thăm lại chùa xưa.
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929