>> Văn học

Tác Giả: Minh Quang

Sự đời
Sự đời
Ngày 08/06/2015 Lúc 13:49:19Tác giả: Minh Quang
Sự đời hai mặt rõ y - Khóc - cười, được - mất không chi tách rời
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929