>> Văn học

Tác Giả: Ngạo Thiên

Thương - ghét
Thương - ghét
Ngày 09/03/2017 Lúc 08:30:00Tác giả: Ngạo Thiên
Cuộc đời thương ghét đâu xa... Luôn luôn ẩn hiện, bên ta mỗi ngày
Đừng Nên
Đừng Nên
Ngày 07/03/2017 Lúc 08:30:00Tác giả: Ngạo Thiên
Đừng nên cứ mãi si sân... Cũng đừng hám lợi, xa dần tình thương.
Phước Thiện
Phước Thiện
Ngày 05/03/2017 Lúc 08:30:00Tác giả: Ngạo Thiên
Đời người ngắn ngũi không dài... Sống sao có ích, đêm ngày không lo.
Vô tư
Vô tư
Ngày 03/03/2017 Lúc 08:30:00Tác giả: Ngạo Thiên
Thật lòng ta sống cùng nhau... Kẻ cho người nhận, trao nhau tấm lòng... Dù đời dòng chảy ngược dòng... Khổ đau vẫn sống, mĩm cười vô tư.
Miệng đời
Miệng đời
Ngày 01/03/2017 Lúc 12:59:22Tác giả: Ngạo Thiên
Lời xấu từ miệng thốt ra... Nghiệp từ cửa miệng, do ta tạo thành.
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929