>> Văn học

Tác Giả: PS. Giác Nhiên

Buồn, vui, tưới
Buồn, vui, tưới
Ngày 06/06/2015 Lúc 15:56:37Tác giả: PS. Giác Nhiên
Vui chơi đạo đức đặng lòng an - Vui dạ không còn bận thế gian
Khen trang nam tử
Khen trang nam tử
Ngày 18/03/2015 Lúc 22:08:59Tác giả: PS. Giác Nhiên
Khen trang nam tử đã quên mình - Xá phủi tình đời chữ nhục vinh - Quyết chí tầm tu đường giải thoát - Xả thân cầu đạo tuổi còn xinh
Hai điều trường đoản
Hai điều trường đoản
Ngày 07/04/2015 Lúc 23:46:35Tác giả: PS. Giác Nhiên
Thân gái đạo lành rán giữ ghi - Sắc, tài, danh, lợi có ra gì? - Hồng trần giả tạm mau dừng lại - Cực Lạc trường tồn sớm bước đi
Phận gái
Phận gái
Ngày 24/03/2015 Lúc 03:41:47Tác giả: PS. Giác Nhiên
Xách gói tùng phu kêu xuất giá - Mang y đầu Phật gọi ly gia - Khổ vui hai nẻo cần phân rõ - Để uổng một đời rụi cánh hoa.
Giải thoát
Giải thoát
Ngày 16/03/2015 Lúc 22:53:32Tác giả: PS. Giác Nhiên
Tự do xòe cánh bay bay quạt - Thong thả vươn kỳ lội lội bơi - Chẳng vướng bi ai mùi tục lụy - Càng tu càng tránh lánh xa vời.
Thúc phược
Thúc phược
Ngày 01/03/2015 Lúc 22:00:00Tác giả: PS. Giác Nhiên
Sắc tài nhủng nhẳng như xiềng trói - Danh lợi đu đưa thể cột còng
Hai nẻo đạo đời
Hai nẻo đạo đời
Ngày 27/02/2015 Lúc 22:00:00Tác giả: PS. Giác Nhiên
Xuất gia, xuất giá cũng đồng ly - Phận gái giữ cho khỏi lỗi nghì - Nghĩa mẹ sanh thành nhiều khó nhọc - Ơn cha dưỡng dục lắm sầu bi
Đáp họa y vận
Đáp họa y vận
Ngày 25/02/2015 Lúc 22:25:42Tác giả: PS. Giác Nhiên
Làm người chẳng quý bằng Tiên Phật - Vậy hãy lo tu ắt Phật tròn.
Rừng thuyền
Rừng thuyền
Ngày 24/02/2015 Lúc 07:00:00Tác giả: PS. Giác Nhiên
Rừng cây cao cả cảnh thâm u - Suối chảy vo ve gió vụt vù - Hạp chốn thanh nhàn cho kẻ trí - Thuận chiều thiền tọa với người tu
Chim thiền về núi
Chim thiền về núi
Ngày 16/02/2015 Lúc 22:00:00Tác giả: PS. Giác Nhiên
Ngươi về núi phải chăng ngươi chán - Chán cho đời đen trắng đổi thay? - Thà rằng khuya sớm hôm mai - Tịnh thanh một cõi mặc ai phong trần!
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929