>> Văn học

Tác Giả: T G Minh Thạnh

Tâm bình thế giới bình - Tâm an cảnh sẽ an (P1)
Tâm bình thế giới bình - Tâm an cảnh sẽ an (P1)
Ngày 07/09/2013 Lúc 09:45:26Tác giả: T G Minh Thạnh
(PPUD) Tiếng chuông báo thức giòn giã vang lên trong căn phòng ngủ vẫn còn in đậm ánh trăng. Căn phòng được trang trí với nhiều màu xanh, màu của hy vọng và sự sống. Đã bốn giờ sáng và trời khá lạnh.
Tâm bình thế giới bình - Tâm an cảnh sẽ an (P2)
Tâm bình thế giới bình - Tâm an cảnh sẽ an (P2)
Ngày 09/09/2013 Lúc 13:56:04Tác giả: T G Minh Thạnh
(PPUD) Ăn chay để nuôi dưỡng lòng từ bi và bảo vệ sự sống muôn loài. Một ngày không ăn mặn, toàn thế giới có thể kéo dài sự sống hay cứu sống không biết bao nhiêu sinh mạng động vật.
Tâm bình thế giới bình - Tâm an cảnh sẽ an (P3)
Tâm bình thế giới bình - Tâm an cảnh sẽ an (P3)
Ngày 12/09/2013 Lúc 19:35:22Tác giả: T G Minh Thạnh
(PPUD) Nền tảng từ bi và bảo vệ sự sống cho mọi quyết định hoạt động của Liên Hiệp Quốc hay bất kỳ nền chính trị nào.
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929