>> Văn học

Tác Giả: Tâm Minh Ngô Tằng Giao

Tai họa do cái miệng
Tai họa do cái miệng
Ngày 30/04/2017 Lúc 08:00:00Tác giả: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
Kiến và chim bồ câu
Kiến và chim bồ câu
Ngày 10/02/2015 Lúc 06:00:25Tác giả: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
Nước mắt Mẹ già
Nước mắt Mẹ già
Ngày 09/10/2014 Lúc 23:17:06Tác giả: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(PPUD) Những "ngày tháng ngao du” đây đó, Bùi Giáng thường dừng chân ở các ngôi chùa và quen biết đàm đạo với rất nhiều vị thiền sư, tăng ni, cư sĩ cũng như các nhà nghiên cứu Phật học ở Sài Gòn...
Truyện thơ tiền thân Đức Phật
Truyện thơ tiền thân Đức Phật
Ngày 12/04/2013 Lúc 06:35:16Tác giả: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
TRUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT được ghi chép trong Kinh Bổn Sanh (Jàtaka). Đây là tập thứ 10 trong Tiểu Bộ Kinh. "Tiền thân" là những đời sống trước, những kiếp quá khứ. Mỗi truyện thường gồm: phần truyện hiện tại, phần truyện quá khứ,…
Lời mẹ khuyên
Lời mẹ khuyên
Ngày 09/08/2013 Lúc 09:53:35Tác giả: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(PPUD) Ngài là một vị thiền sư. Kiêm luôn học giả đã từ lâu nay. Giỏi về chữ Phạn lắm thay. Khi còn niên thiếu thường hay đăng đàn
Mẹ Quán Thế Âm
Mẹ Quán Thế Âm
Ngày 14/08/2013 Lúc 14:07:24Tác giả: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(PPUD) "Ngươi cần gặp Quán Thế Âm thật à? Gặp ngài thời dễ lắm mà. Hiện ngài đang đến căn nhà của ngươi. Về ngay sẽ gặp ngài thôi!"
Truyện thơ: Mục Liên - Thanh Đề (Phần 1)
Truyện thơ: Mục Liên - Thanh Đề (Phần 1)
Ngày 18/08/2013 Lúc 11:06:42Tác giả: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(PPUD) Bà Thanh Đề là mẹ của ngài Mục Kiền Liên (cũng gọi là Mục Liên). Bà tính tình tham lam, độc ác, không tin Tam Bảo, tạo ra nhiều tội lỗi nặng nề, gây ra nhiều “nhân” xấu nên khi chết đi chịu “quả” ác, bị đày vào ác đạo,…
Truyện thơ: Mục Liên - Thanh Đề (Phần 2)
Truyện thơ: Mục Liên - Thanh Đề (Phần 2)
Ngày 19/08/2013 Lúc 11:03:51Tác giả: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(PPUD) Chàng bèn nghĩ đến Phật Đà. Núi Kỳ Xà Quật tìm qua hầu Ngài.
Truyện thơ: Mục Liên - Thanh Đề (Phần cuối)
Truyện thơ: Mục Liên - Thanh Đề (Phần cuối)
Ngày 20/08/2013 Lúc 10:07:14Tác giả: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(PPUD) Sau khi tới chỗ Phật ngồi. Ngài bèn đi nhiễu quanh nơi ba vòng
Đăng Sơn
Đăng Sơn
Ngày 22/08/2013 Lúc 13:57:20Tác giả: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(PPUD) Thơ Hán Việt - Tâm Minh Ngô Tằng Giao
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929