>> Văn học

Tác Giả: Thích Viên Thành

12 Điều Nhân Quả
12 Điều Nhân Quả
Ngày 21/04/2017 Lúc 08:00:00Tác giả: Thích Viên Thành
12 điều nhân quả
12 điều nhân quả
Ngày 17/06/2015 Lúc 15:48:00Tác giả: Thích Viên Thành
Thích cho đi ngày càng nhiều phước báu - Thích cảm ơn điều thuận lợi nhiều hơn - Thích giúp người ta thường gặp quý nhơn - Thích oán trách ngày thêm nhiều phiền não
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929