>> Văn học

Tác Giả: Trăng Chiếu Diệu

Thầy gọi con về
Thầy gọi con về
Ngày 06/05/2015 Lúc 16:05:56Tác giả: Trăng Chiếu Diệu
Thầy gọi con về trong từng hơi thở - Thầy gọi con về trong mỗi bước chân.
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929