>> Văn học

Tác Giả: Viên Minh

Mục đích
Mục đích
Ngày 19/04/2015 Lúc 22:00:00Tác giả: Viên Minh
Bất mãn hiện tại + ảo vọng tương lai = chuỗi dài đau khổ.
Tuệ quán
Tuệ quán
Ngày 18/04/2015 Lúc 22:00:00Tác giả: Viên Minh
Hành Tuệ Quán chính là lặng lẽ chiếu soi hồn nhiên trong sáng. Có tinh tấn nên không phải dễ. Không gắng sức nên chẳng phải khó. Còn đối tượng của Tuệ Quán chính là thực tại hiện tiền (pháp đang là, dương xứ) nên Kinh nói: “Chỉ có…
Trà đạo
Trà đạo
Ngày 17/04/2015 Lúc 22:00:00Tác giả: Viên Minh
Nhưng khi đã vận dụng thành phương pháp cụ thể kèm theo những hình thức nghi lễ, luật tắc thì không tránh khỏi hiệu ứng hai chiều. Chiều thuận là chuyển hóa quần chúng dần dần vào đạo. Chiều nghịch là làm khô chết nguyên lý linh động…
Phật ở đâu?
Phật ở đâu?
Ngày 16/04/2015 Lúc 22:58:06Tác giả: Viên Minh
Nguyên nghĩa của niệm Phật không phải là lâm râm khấn vái danh tánh của một vị Phật hay Bồ Tát để cầu xin một điều gì. Niệm Phật là ghi nhớ đức tánh của bậc giác ngộ. Như Araham là tánh thanh tịnh giải thoát, Buddho là tánh giác, Vijjà-carana-sampanno…
Trường học giác ngộ
Trường học giác ngộ
Ngày 11/04/2015 Lúc 23:07:20Tác giả: Viên Minh
Con người là kẻ học nghề, mà thầy là nỗi ê chề đớn đau. Không ai tự biết mình đâu nếu chưa từng trải đớn đau nhiều bề
Sửa Đổi Thiên Nhiên
Sửa Đổi Thiên Nhiên
Ngày 05/11/2014 Lúc 23:15:12Tác giả: Viên Minh
Người mê tự sinh ra cho mình cái bản ngã, thế rồi từ khi lên ngôi, bản ngã bắt đầu ra tay. Trước hết bắt những người xung quanh phải tuân theo “mệnh lệnh của tôi”, sau được đà, bắt luôn moi sự moi vật phải thay đổi cho đúng với…
Khổ - Lạc
Khổ - Lạc
Ngày 06/11/2014 Lúc 23:30:15Tác giả: Viên Minh
Khi giáp mặt cuộc sống - Thấy khổ, không, mới tài.
Trả Đũa
Trả Đũa
Ngày 04/11/2014 Lúc 23:10:20Tác giả: Viên Minh
Nhưng cho đến một lúc nào đó phải biết thoát ra khỏi phương tiện, vì dù tin Phật dưới bất cứ hình thức nào cũng đều phải tự mình sống đúng chân lý, nếu không thì muôn đời vẫn như lão ăn xin với con cá rô cây vô vị.
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929