Tháng 03
10
Trang chủ >> Văn học >>

Sách

[PDF] Sách Phật Học (582 Đề Tựa)

Cỡ chữ:
Tác Giả: Sưu Tầm
Đăng ngày 09 - 03 - 2015 - Lúc 11 : 00 : 48 (GMT+7)
Ban Biên Tập website xin giới thiệu đến quý độc giả 582 đề tựa sách dạng PDF

{Nếu không xem được trực tiếp: 1. Quý vị cài thêm Adobe Reader X vào máy.

Hoặc 2. Quí vị có thể right click trên mục đó và chọn Save Link As... để tải về máy mình}

Hiện tại, có một chương trình đọc file PDF rất nhỏ gọn là Foxit Reader, quý độc giả có thể tải phiên bản mới nhất chỉ có 3.7 Mb (việc download sẽ nhanh hơn nhiều so với AcrobatReader vài chục Mb), được cung cấp miễn phí tại: http://mirrors.foxitsoftware.com/

 1. 101 Câu Chuyện Thiền - Trần Trúc Lâm dịch
 2. 33 Vị Tổ Ấn Hoa - HT Thích Thanh Từ dịch
 3. A Di Đà Phật Thuyết Chú [Đại Chánh 0369] - Thích Nữ Chơn Tịnh dịch
 4. A-hàm: Mưa phápchuyển hóa phiền não, tập [1] [2] - Thích Nữ Giới Hương
 5. Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục Tục Biên - Như Hòa dịch
 6. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao - Như Hòa dịch, [Quyển 1] [Quyển 2] [Quyển 3] [Quyển 4]
 7. Ánh sáng chân tâm - Lời Khuyên Sống An Bình Và Ra Đi Trong Tỉnh Thức - Đức Đạt Lai Lạt Ma
 8. Ba Trụ Thiền - Nguyên tác: Thiền sư Philip Kapleau, Dịch giả: Đỗ Đình Đồng
 9. Bậc Thang Giác Ngộ - Thích Pháp Chánh dịch
 10. Bàng Uẩn Ngữ Lục - Dương Đình Hỷ dịch
 11. Bát Chánh Đạo - Con Đường Đến Hạnh Phúc - Diệu Liên Lý Thu Linh dịch
 12. Bát đại hộ pháp -Thiện Duyên
 13. Bát Đại Nhân Giác giảng giải - HT Thích Thanh Từ
 14. Bát Nhã giảng giải - HT Thích Thanh Từ
 15. Bát Nhã trực giải - HT Thích Thanh Từ
 16. Bát thức qui củ tụng - Quảng Minh dịch
 17. Bạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sanh Tịnh Độ Thần Chú [Đại Chánh 0368] - Thích Nữ Chơn Tịnh dịch
 18. Bảy Bản Tâm Kinh Trong Đại Tạng [Đại Chánh 0250-0255, 0257] - Nguyên Tánh dịch
 19. Bồ đề chánh đạo Bồ Tát giới luận - Thích Tịnh Nghiêm dịch
 20. Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp - Thích Minh Thiền
 21. Bồ Đề Tư Lương Luận - Việt dịch: HT Thích Như Điển
 22. Bồ Tát và Tánh Không - Thích Nữ Giới Hương
 23. Bốn Kinh Của Phật Tổ - Thích Huyền Vi
 24. Bổn Sự Kinh - Việt dịch HT Thích Như Điển
 25. Bụt sử lược biên [1][2][3][4]- Piebre Rey soạn, G.CH.Tranchanh dịch
 26. Bích Nham Lục - Chân Nguyên dịch
 27. Bích Nham Lục – Thích Thanh Từ dịch
 28. Bước tới thảnh thơi - HT Thích Nhất Hạnh
 29. Các bài học Phật - Phúc TrunHuỳnh Ái Tông
 30. Các Đạo sư của sự Thiền định và những Điều Huyền diệu - Tulku Thondup, Thanh Liên dịch
 31. Các tông phái đạo Phật - Đoàn Trung Còn
 32. Cẩm nang của người Phật tử, tập [1][2][3] - Khải Thiên
 33. Cánh cửa mãn nguyện - Nguyễn Văn Điểu dịch
 34. Cảnh giới Đức Mạn Thù - Dalai Lama, Hồng Như dịch
 35. Chánh Hạnh Niệm Phật Vãng Sanh - Pháp Nhiên Thượng Nhân; Thích Nguyên Chơn soạn dịch
 36. Chánh Ngoa Tập - Sa Môn Châu Hoằng, Như Hòa dịch
 37. Chánh Niệm - Lương Thanh Bình dịch
 38. Chân Ngôn Tông Nhật Bản - HT Thích Như Điển dịch
 39. Chết An Lạc Tái Sinh Hoan Hỷ - HT Thích Như Điển và TT Thích Nguyên Tạng dịch
 40. Chết đi về đâu - Thích Nhật Từ
 41. Chết và Tái Sinh - Thích Nguyên Tạng soạn dịch
 42. Chết vào thân trung ấm và tái sinh - Diệu Hạnh, Chân Giác dịch
 43. Chú giải Kinh Đại Thừa Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác - Như Hòa dịch
 44. Chú giải về P'howa - Phép chuyển di tâm thức - Nguyên Giác dịch
 45. Chư Kinh Tập Yếu - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 46. Chuyện Phật Đời Xưa - Đoàn Trung Còn; Nguyễn Minh Tiến hiệu đính
 47. Chứng Đạo Ca - Huyền Giác
 48. Chứng Đạo Ca - Lama Tông Khách Ba (Lama Tsong Khapa); Hồng Như dịch
 49. Có Và Không - Thích Như Điển
 50. Con đường chuyển hóa - Ứng dụng Bát chánh đạo trong cuộc sống - Thích Nhật Từ
 51. Con đường dẫn đến Phật quả - Ringu Tulku, Thanh Liên dịch
 52. Con đường đến tự do vô thượng - Dalai Lama, Liên Hoa dịch
 53. Cốt lõi của cội Bồ-đề - Buddhadasa Bhikkhu, Hoang Phong chuyển ngữ
 54. Cốt tủy các kinh căn bản Phật Giáo - Phổ Nguyệt
 55. Cội Thiền - Thích Nhật Quang
 56. Cuộc đời Thánh Tăng Ananda - Nguyễn Điền soạn dịch
 57. Danh Tăng Việt Nam, tập [1][2] - Thích Đồng Bổn chủ biên
 58. Du già diệm khẩu - Thí thực khoa nghi - HT Thích Huyền Tôn dịch
 59. Duy Ma Cật sở thuyết - Thích Tuệ Sỹ dịch
 60. Duy Ma Cật Sở Thuyết trực chỉ đề cương - HT Thích Từ Thông
 61. Duy Thức Học - Thích Thiện Hạnh
 62. Duy Thức Học Yếu Luận - HT Thích Từ Thông dịch
 63. Duy Thức Tam Thập Tụng - HT Thích Thuyền Ấn dịch
 64. Duy Thức Tam Thập Tung - Lê Hồng Sơn
 65. Dược Sư Kinh Sám - Thích Trí Quang dịch
 66. Đạo lý nhà Phật - Đoàn Trung Còn
 67. Đại Chánh Tân Tu Kinh số 0158 - 0185 - Linh Sơn Pháp Bảo dịch
 68. Đại Luận về Giai Trình của Đạo Giác Ngộ (Lamrim Chenmo) - Lamrim Lotsawas dịch. Quyển [Thượng] [Trung][Hạ]
 69. Đại Thừa Khởi Tín Luận - Nguyên tác: Mã Minh; Chân Hiền Tâm dịch
 70. Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận - HT Thích Như Điển dịch
 71. Đại thừa tập Bồ Tát học luận - HT Thích Như Điển dịch
 72. Đại thừa Phật giáo tư tưởng luận - Thích Quảng Độ dịch
 73. Đại Trí Độ Luận [1] [2] [3] [4] [5] - HT Thích Thiện Siêu dịch
 74. Đạo Bụt Nguyên Chất (Kinh Nghĩa Túc) - HT Thích Nhất Hạnh dịch
 75. Để trở thành người Phật tử tại gia - Thích Đức Thắng
 76. Đề Bà Bồ Tát [Đại Chánh 1639] - HT Thích Như Điển dịch
 77. Đề Cương Kinh Pháp Hoa - Tác giả: Thiền sư Minh Chánh, HT Thích Nhật Quang dịch
 78. Đèn Soi Nẻo Giác Và Luận Giải - Thích Nữ Trí Hải dịch
 79. Đi vào cửa PhápTuyển tập Giáo huấn của các Đạo sư Tây Tạng - Bản dịch Việt ngữ của Liên Hoa & Thanh Liên
 80. Địa Trì Luận Bồ Tát Giới Yết Ma - Bồ Tát Di Lặc; Thích Pháp Chánh dịch
 81. Đố vui Phật pháp - Diệu Kim
 82. Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn - HT Thích Thanh Từ dịch
 83. Đông phương huyền bí - Nguyễn Hữu Kiệt
 84. Đối Chiếu Hai Bản Kinh A Di Đà - Quảng Minh
 85. Đối thoại giữa Khoa học và Phật giáo - Matthieu Ricard – Trịnh Xuân Thuận - BS:Hồ Hữu Hưng dịch
 86. Đừng coi thường Ô Nhiễm Tâm - Thiền Sư Ashin Tejaniya
 87. Đường vào Bồ Tát hạnh tập chú - Thích Tịnh Nghiêm dịch
 88. Gậy Kim Cương Hét - Hòa Thượng Tuyên Hóa
 89. Giáo Án Kinh Pháp Cú - Thích Sán Nhiên soạn
 90. Giáo Khoa Phật Học - Hạnh Cơ, Phương Luân - Tập [1] [2a] [2b][3]
 91. Giáo Huấn Dakini - Liên Hoa Sanh; Erik Pema Kunsan dịch
 92. Giáo Trình Phật Học - Chan Khoon San - Lê Kim Kha biên dịch
 93. Giới Đàn Tăng - HT Thích Thiện Hòa
 94. Giới Đàn Tăng - Nghi thức thọ Ngũ giới - HT Thích Thiện Hòa
 95. Giới Tướng - Thích Nhất Chân
 96. Hành trình đi tới giác ngộ - Thanh Liên dịch
 97. Hạnh phúc khắp quanh ta - Nguyên Minh
 98. Hậu Xuất A Di Đà Kệ [Đại Chánh 0373] Thích Nữ Tuệ Quảng dịch
 99. Hãy Đến Để Thấy - Phật Giáo, Con Đường Đưa Đến Hạnh Phúc - Ni sư Aya Khema
 100. Hộ niệm: Hướng dẫn - Khai thị - Cư sĩ Diệu Âm
 101. Hộ niệm: Khế lý - Khế cơ - Cư sĩ Diệu Âm
 102. Học Phật Hành Nghi - Thích Minh Thông
 103. Hương Hải Thiền Sư Ngữ Lục giảng giải - HT Thích Thanh Từ
 104. Hương Quê Cực Lạc - HT Thích Thiền Tâm dịch
 105. Huyền Trang - nhà chiêm bái và học giả - Nguyên tác: Thích Minh Châu, TN Trí Hải dịch
 106. Huyền thoại Duy Ma Cật - Thích Tuệ Sỹ
 107. Kho tàng các giáo huấn siêu việt - Liên Hoa dịch
 108. Kho tàng gia trì - Nghi quỹ đức Phật - Giới Hiền dịch
 109. Khóa Hư Lục giảng giải - HT Thích Thanh Từ
 110. Khuyên người niệm Phật - tập [1] [2] [3] [4] - Cư sĩ Diệu Âm
 111. Khuyến phát bồ đề tâm văn - Thích Trí Quang dịch
 112. Kiến Tánh Thành Phật giảng giải - HT Thích Thanh Từ
 113. Kim Cang giảng giải - HT Thích Thanh Từ
 114. Kim Cang Tông Thông - Thích Nhuận Châu dịch
 115. Kinh 42 Chương - HT Thích Tâm Châu dịch
 116. Kinh 42 Chương - Thích Vĩnh Hóa dịch {English}
 117. Kinh A Di Đà - Thích Trí Tịnh dịch
 118. Kinh A Di Đà [Đại Chánh 0366] - Vạn Phật Thánh Thành
 119. Kinh A Di Đà [Đại Chánh 0366] - Nguyên Tánh
 120. Kinh A Di Đà - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 121. Kinh A Di Đà Cổ Âm Thanh Vương Đà La Ni [Đại Chánh 0370] - Thích Nữ Chơn Tịnh dịch
 122. Kinh A Hàm (Hán Tạng)
  1. Tạp A Hàm, tập [1] [2] [3] - Việt dịch: Thích Đức Thắng, hiệu chú: Thích Tuệ Sỹ
  2. Tăng Nhất A Hàm - Việt dịch: Thích Đức Thắng, hiệu chú: Thích Tuệ Sỹ
  3. Tăng Nhất A Hàm - Việt dịch: HT Thích Thanh Từ, Hiệu chú: HT Thích Thiện Siêu
  4. Trung A Hàm, tập [1] [2] [3] - Tuệ Sỹ dịch
  5. Trường A Hàm - Thích Tuệ Sỹ dịch và chú
 123. Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim [Việt ngữ] - HT Thích Trí Quang dịch [Anh ngữ] - Losang Dawa dịch
 124. Kinh Bách Dụ [Đại Chánh 0209] - Ngô Tằng Giao chuyển thơ
 125. Kinh Bách Dụ [Đại Chánh 0209] - NS Thích Nữ Như Huyền
 126. Kinh Bách Dụ [Đại Chánh 0209] - HT Thích Thiện Huệ giảng
 127. Kinh Bát Chánh Đạo [Đại Chánh 0112] - Bùi Đức Huề dịch
 128. Kinh Bát Nê Hoàn - HT Thích Chánh Lạc dịch
 129. Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Trực Chỉ Đề Cương - HT Thích Từ Thông
 130. Kinh Bát Nhã Ba La Mật Sao - Thích Nữ Tâm Thường dịch
 131. Kinh Bất Tự Thủ Ý [Đại Chánh 0107] - Trần Văn Nghĩa dịch
 132. Kinh Bi Hoa - [Đại Chánh 0157] Nguyễn Minh Tiến dịch
 133. Kinh Bi Hoa - [Đại Chánh 0157] Thích Nữ Tâm Thường dịch
 134. Kinh Bồ Tát Bổn Duyên [Đại Chánh 0153] - Linh Sơn Pháp Bảo dịch
 135. Kinh Bồ Tát Bổn Hạnh [Đại Chánh 0155] - Linh Sơn Pháp Bảo dịch
 136. Kinh Bồ Tát Di Lặc Hỏi Đức Phật Về Bổn Nguyện - HT Thích Chánh Lạc dịch
 137. Kinh Bồ Tát Thiện Giới - Thích Thiện Thông dịch
 138. Kinh Bồ Tát Quở Trách Sắc Dục - Thích Nguyên Xuân dịch
 139. Kinh Bốn Mươi Hai Chương - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 140. Kinh Bốn Mươi Hai Chương - Thích Vĩnh Hóa dịch giảng
 141. Kinh Ca Diếp Phó Phật Bát Niết Bàn [Đại Chánh 0393] - TN Tuệ Quảng dịch
 142. Kinh Chánh Pháp Sanghata - Hồng Như dịch
 143. Kinh Chúng Hứa Ma Ha Đế Kinh [Đại Chánh 0191] - Linh Sơn Pháp Bảo dịch
 144. Kinh Chuyển Pháp Luân [Đại Chánh 0109] - Bùi Đức Huề dịch
 145. Kinh Công Đức Các Bổn Nguyện của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Lược Giảng - HT Tuyên Hóa
 146. Kinh Công Đức Tin Phật - HT Thích Chánh Lạc dịch
 147. Kinh Di Giáo - Thích Vĩnh Hóa dịch giảng
 148. Kinh Di Giáo - Đoàn Trung Còn và Nguyễn Minh Tiến dịch
 149. Kinh Di Giáo [Đại Chánh 0389] - Bùi Đức Huề dịch
 150. Kinh Di Giáo - HT Thích Trí Quang dịch
 151. Kinh Di Lặc Hạ Sanh - NS Thích Nữ Như Phúc dịch
 152. Kinh Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Bổn Nguyện [ Đại Chánh 0349] - Thích Nữ Huệ Dung dịch
 153. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa [Đại Chánh 0262] - HT Tuyên Hóa dịch
 154. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Huyền Tán - HT Thích Chân Thường dịch
 155. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tam Muội Bí Mật Tam Ma Gia - Huyền Thanh dịch
 156. Kinh Duy Ma Cật - Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch
 157. Kinh Duy Ma Cật giảng giải - HT Thích Thanh Từ
 158. Kinh Duy Ma Cật Trực Chỉ Để Cương - HT Thích Từ Thông
 159. Kinh Dược Sư - Âm Hán Việt
 160. Kinh Dược Sư - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 161. Kinh Dược Sư - HT Tuyên Hóa giảng
 162. Kinh Dược Sư - Thích Vĩnh Hóa dịch giảng
 163. Kinh Đắc Vô Cấu Nữ [Đại Chánh 0339] - Thích Trí Thiện dịch
 164. Kinh Đại A Di Đà Phật [Đại Chánh 0364] - Thích Nữ Liên Hương dịch
 165. Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân - HT Thích Huyền Tôn dịch
 166. Kinh Đại Bảo Tích - Tập [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] HT Thích Trí Tịnh dịch
 167. Kinh Đại Bát Nê Hoàn [Mục lục], Phẩm [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] - Việtdịch: Thích Nguyên Hùng
 168. Kinh Đại Bát Nhã (600 quyển, 11 tập), Tập [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] - Hán dịch: Huyền Trang, Việt dịch: HT Thích Trí Nghiêm, Giảo chính: HT Thích Quảng Độ
 169. Kinh Đại Bát Niết Bàn - Tuệ Khai dịch
 170. Kinh Đại Bát Niết Bàn [Đại Chánh 0374] - Nguyên Tánh & Nguyên Hiển dịch
 171. Kinh Đại Bát Niết Bàn [Đại Chánh 0375] - TN Tuệ Quảng dịch
 172. Kinh Đại Bát Niết Bàn [Đại Chánh 0377] - TN Huệ Dung dịch
 173. Kinh Đại Bát Niết Bàn tập [1][2][3][4][5][6][7][Thuật Ngữ][Tổng Quan] - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 174. Kinh Đại Bi - HT Thích Như Điển dịch
 175. Kinh Đại Lạc Kim Cang Bất Không Chân Thật Tam Ma Da [Đại Chánh 0243] - Chùa Châu Lâm dịch
 176. Kinh Đại Phương Đẳng Như Lai Bất Tư Nghì Cảnh Giới - HT Thích Minh Lễ dịch
 177. Kinh Đại Phương Quảng Nhập Như Lai Trí Đức Bất Tư Nghị [Đại Chánh 0304] - Nguyên Hồng dịch
 178. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Phần Tu Từ [Đại Chánh 0306] - Nguyên hồng dịch
 179. Kinh Đại Phương Quảng Phổ Hiền Sở Thuyết [Đại Chánh 0298] - Bùi Đức Huề dịch
 180. Kinh Đại Phương Quảng Tam Giới [Đại Chánh 0311] - Thích Nữ Huệ Dung dịch
 181. Kinh Đại Phương Quảng Tổng Trì Bảo Quang Minh - HT Thích Như Điển dịch
 182. Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân [Đại Chánh 0156] - Thích Chính Tiến & Thích Quảng Độ dịch
 183. Kinh Đại Tập Đại Phương Đẳng Bồ Tát Niệm Phật Tam Muội - HT Thích Chánh Lạc dịch
 184. Kinh Đại Tập Hội Chánh Pháp - Nguyên Hiển
 185. Kinh Đại Thừa Bảo Nguyệt Đồng Tử Vấn Pháp - NS Thích Nữ Tâm Thường dịch
 186. Kinh Đại Thừa Bi Phân Đà Lợi [Đại Chánh 0158] - Linh Sơn Pháp Bảo dịch
 187. Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luận - NS Thích Nữ Huệ Thanh
 188. Kinh Đại Thừa Hiển Thức [Đại Chánh 0347] - Thích Đạo Không dịch
 189. Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già - Thích Nữ Trí Hải dịch
 190. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 191. Kinh Đế Thích Sở Vấn - HT Thích Chánh Lạc dịch
 192. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Thích Tịnh Trí dịch
 193. Kinh Độ Nhất Thiết Chư Phật Cảnh Giới Trí Nghiêm [Đại Chánh 0358] - Thích Nữ Huệ Dung dịch
 194. Kinh Giới Hương [Đại Chánh 0117] - Trần Văn Nghĩa dịch
 195. Kinh Hiền Ngu [Đại Chánh 0202] - Thích Trung Quán dịch
 196. Kinh Hoa Nghiêm - Thích Trí Tịnh dịch
 197. Kinh Hoa Thủ [Đại Chánh 0657] - HT Thích Bảo Lạc dịch 
 198. Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật - HT Thích Từ Thông dịch
 199. Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật - Thích Trí Quang dịch
 200. Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0235] - Thích Giác Quả dịch
 201. Kinh Kim Cương Bát Nhã Giảng Nghĩa - Nguyên tác: Lục Tổ Huệ Năng; Nguyên Hiển dịch
 202. Kinh Kim Cang Bát nhã ba la mật đa - Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch
 203. Kinh Kim Cang Giảng Giải - Hòa thượng Thích Thanh Từ
 204. Kinh Kim Cang Đảnh Du Già Lý Thú Bát Nhã [Đại Chánh 0241] - Chùa Châu Lâm dịch
 205. Kinh Kim Quang Minh - Trí Quang dịch
 206. Kinh Lăng Già Tâm Ấn - HT Thích Thanh Từ dịch
 207. Kinh Lời Dạy Cuối Cùng [Kinh Di Giáo] - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 208. Kinh Lời Vàng - HT Thích Trí Nghiêm dịch
 209. Kinh Lục Độ Tập [Đại Chánh 0152] - Linh Sơn Pháp Bảo dịch 
 210. Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật - HT Thích Trí Tịnh dịch
 211. Kinh Mã Hữu Bát Thái Thí Nhân [Đại Tạng 0115] - Trần Văn Nghĩa dịch
 212. Kinh Mã Hữu Tam Tướng [Đại Chánh 0114] - Trần Văn Nghĩa dịch
 213. Kinh Na Tiên Tỳ Kheo - Cao Hữu Đính dịch
 214. Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm - Quảng Minh dịch
 215. Kinh Ngũ Uẩn Thí Dụ [Đại Chánh 0105] - Trần Văn Nghĩa dịch
 216. Kinh Nguyệt Minh Bồ Tát [Đại Chánh 0169] - Trần Văn Nghĩa dịch
 217. Kinh Nguyệt Quang Bồ Tát [Đại Chánh 0166] - Bùi Đức Huề dịch
 218. Kinh Nhập Pháp Giới Thể Tánh [Đại Tạng 0355] - Thích Nữ Huệ Dung dịch
 219. Kinh Nhật Tụng - Tạng Thư Phật Học ấn hành
 220. Kinh Như Lai Trang Nghiêm Trí Tuệ Quang Minh Nhập Nhất Thiết Phật Cảnh Giới [Đại Chánh 0357] - TN Diệu Thuần dịch
 221. Kinh Như Lai Viên Giác Trực Chỉ Đề Cương - HT Thích Từ Thông
 222. Kinh niệm Phật ba la mật - Thích Thiền Tâm dịch
 223. Kinh Pali - Nam truyền (Nikaya)
  1. Kinh Tăng Chi Bộ - HT Thích Minh Châu dịch
  2. Kinh Trung Bộ - HT Thích Minh Châu dịch
  3. Kinh Trường Bộ - HT Thích Minh Châu dịch
  4. Kinh Tiểu Bộ, tập [1] [2] [3] [4] [5] [6] - HT Thích Minh Châu, Trần Phương Lan dịch
  5. Kinh Tương Ưng Bộ - HT Thích Minh Châu dịch
 224. Kinh Phạm Võng - HT Thích Trí Tịnh dịch
 225. Kinh Phạm Võng Bồ Tát Lược Sớ [1][2][3][4][5][6][7][8][9]- Thích Nữ Trí Hải
 226. Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới Giảng Ký [1][2] - Sa môn Thích Trí Minh dịch Việt
 227. Kinh Pháp Bảo Đàn - Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch
 228. Kinh Pháp Cú - HT Thích Thiện Siêu dịch
 229. Kinh Pháp Cú - Tâm Minh Ngô Tằng Giao dịch thơ
 230. Kinh Pháp Cú song ngữ chú giải, tập [1] [2] [3] - Thích Phước Thái
 231. Kinh Pháp Hoa giảng giải - HT Thích Thanh Từ
 232. Kinh Pháp Hoa giảng giải - Lê Sỹ Minh Tùng
 233. Kinh Pháp Hoa Giảng Luận, tập [1] [2] - HT Thích Thông Bửu
 234. Kinh Pháp Hoa Huyền Tán - Đại sư Khuy Cơ, HT Thích Chân Thường dịch
 235. Kinh Pháp Hoa Tam Muội [Đại Chánh 0269] - Nguyễn Hiển dịch
 236. Kinh Pháp Hoa Thâm Nghĩa Đề Chương - HT Thích Từ Thông giảng
 237. Kinh Pháp Kính [Đại Chánh 0322] - Thích Đạo Không dịch
 238. Kinh Phát Giác Tịnh Tâm [Đại Chánh 0327] - Thích Ngộ Tùng dịch
 239. Kinh Phật Bổn Hành Tập [Đại Chánh 0190] - Linh Sơn Pháp Bảo dịch
 240. Kinh Phật Hoa Nghiêm Nhập Như Lai Đức Trí Bất Tu Nghị Cảnh Giới [Đại Chánh 0303] - Nguyên Hông dịch
 241. Kinh Phật Thuyết A Di Đà [Đại Chánh 0366] - TN Chơn Tịnh dịch
 242. Kinh Phật Thuyết A Di Đà Tam Da Tam Phật Tát Lâu Phật Đàn Quá Độ Nhân Đạo [Đại Chánh 0362] - Thích Tuệ Quảng dịch
 243. Kinh Phật Thuyết A Xà Thế Vương Nữ A Thuật Đại Bồ Tát [Đại Chánh 0337] - TN Chơn Tịnh dịch
 244. Kinh Phật Thuyết Bảo Tích Tam Muội Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Vấn Pháp Thân [ Đại Chánh 0356] - TN Diệu Thuần dịch
 245. Kinh Phật Thuyết Biến Chiếu Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0242] - Chùa Châu Lâm dịch
 246. Kinh Phật Thuyết Bồ Tát Tu Hành [Đại Chánh 0330] - TN Huyền Chi dịch
 247. Kinh Phật Thuyết Bồ Tát Tuệ Thượng Bồ Tát Vấn Đại Thiện Quyền [Đại Chánh 0345] - TN Liên Hương dịch
 248. Kinh Phật Thuyết Di Nhật Ma Ni Bảo Kinh [Đại Chánh 0350] - Thích Ngộ Tùng dịch
 249. Kinh Phật Thuyết Đại Ca Diếp vấn Đại Bảo Tích Chánh Pháp [Đại Chánh 0352] - Thích Quang Chánh dịch
 250. Kinh Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn [Đại Chánh 0376] - TN Liên Hương dịch
 251. Kinh Phật Thuyết Đại Phương Quảng Bồ Tát Thập Địa [Đại Chánh 0308] - Nguyên Hồng dịch
 252. Kinh Phật Thuyết Đại Phương Quảng Thiện Xảo Phương Tiện Kinh [Đại Chánh 0346] - TN Hương Trí dịch
 253. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Nhập Chư Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm [Đại Chánh 0359] - Thích Trí Thiện dịch
 254. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Nhật Tử Vương Sở Vấn [Đại Chánh 0333] - TN Chơn Tịnh dịch
 255. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Phương Đẳng Yếu Tuệ Kinh [Đại Chánh 0348] - TN Diệu Thuần dịch
 256. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Thập Pháp [Đại Chánh 0314] - Bùi Đức Huề dịch
 257. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm [Đại Chánh 0363] - TN Hương Trí dịch
 258. Kinh Phật Thuyết Đại Tịnh Pháp Môn - NS Thích Nữ Tịnh Nguyên
 259. Kinh Phật Thuyết Hộ Quốc Tôn Giả Sở Vấn Đại Thừa [Đại Chánh 0321] - TN Hương Trí dịch
 260. Kinh Phật Thuyết Huyễn Sỹ Nhân Hiền [Đại Chánh 0324] - TN Liên Hương dịch
 261. Kinh Phật Thuyết Khai Giác Tự Tánh Ba La Mật Đa [Đại Chánh 0260] - Thanh Hương dịch
 262. Kinh Phật Thuyết Liễu Nghĩa Bát Nhã Ba La Mật Đa [Đại Chánh 0247] - Minh Tấn dịch
 263. Kinh Phật Thuyết Ly Cấu Thi Nữ [Đại Chánh 0338] - TN Hương Trí dịch
 264. Kinh Phật Thuyết Ma Ha Diển Bảo Nghiêm [Đại Chánh 0351] - TN Hương Trí dịch
 265. Kinh Phật Thuyết Ngũ Thập Tụng Thánh Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0248] - Minh Tấn dịch
 266. Kinh Phật Thuyết Như Huyễn [Đại Chánh 0342] - TN Huyền Chi dịch
 267. Kinh Phật Thuyết Như Huyễn Tam Ma Địa Vô Lượng Ấn Pháp Môn [Đại Chánh 0372] - TN Chơn Tịnh
 268. Kinh Phật Thuyết Pháp Diệt Tận [Đại Chánh 0396] - Nguyên Tánh & Nguyên Hiển
 269. Kinh Phật Thuyết Phật Mẫu Bảo Đức Tạng Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0229] - Vân Pháp dịch
 270. Kinh Phật Thuyết Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa [Đại Chánh 228] - Thích Từ Chiếu dịch
 271. Kinh Phật Thuyết Phổ Môn Phẩm [Đại Chánh 0315b] - Bùi Đức Huề dịch
 272. Kinh Phật Thuyết Phương Đẳng Bát Nê Hoàn [Đại Chánh 0378] - Nguyên Tánh & Nguyên Hiển dịch
 273. Kinh Phật Thuyết Quán Di Lặc Bồ Tát Hạ Sanh - NS Thích Nữ Như Phúc dịch
 274. Kinh Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật [Đại Chánh 0365] - Thích Quang Chánh dịch
 275. Kinh Phật Thuyết Quyết Định Tỳ Ni [Đại Chánh 0325] - TN Diệu Thuần dịch
 276. Kinh Phật Thuyết Tam Thập Ngũ Phật Danh Lễ Sám Văn [Đại Chánh 0326] - Thích Phước Nghiêm dịch
 277. Kinh Phật Thuyết Thái Tử Hòa Hưu [Đại Chánh 0344] - Nguyên Tánh & Nguyên Hiển dịch
 278. Kinh Phật Thuyết Thái Tử Loát Hộ [Đại Chánh 0343] - Thích Ngộ Tùng dịch
 279. Kinh Phật Thuyết Trang Nghiêm Bồ Đề Tâm [Đại Chánh 0307] - Nguyên Hồng dịch
 280. Kinh Phật Thuyết Tu Lại [Đại Chánh 0328] - TN Tuệ Quảng dịch
 281. Kinh Phật Thuyết Tu Lại [Đại Chánh 0329] - TN Huệ Dung dịch
 282. Kinh Phật Thuyết Tu Ma Đề Bồ Tát [Đại Chánh 0334] - TN Chơn Tịnh dịch
 283. Kinh Phật Thuyết Tu Ma Đề Bồ Tát [Đại Chánh 0335] - TN Chơn Tịnh dịch
 284. Kinh Phật Thuyết Ưu Điền Vương [Đại Chánh 0332] - TN Chơn Tịnh dịch
 285. Kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác [Đại Chánh 0361] - TN Huệ Dung dịch
 286. Kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ [Đại Chánh 0360] - TN Tuệ Quảng dịch
 287. Kinh Phật Thuyết Vô Úy Thọ Sở Vấn Đại Thừa [Đại Chánh 0331] - TN Diệu Thuần dịch
 288. Kinh Phổ Môn - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 289. Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm [Đại Chánh 0187] - Linh Sơn Pháp Bảo dịch
 290. Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả [Đại Chánh 0189] - Linh Sơn Pháp Bảo dịch
 291. Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Ký [Đại Chánh 0371] - TN Chơn Tịnh dịch
 292. Kinh Quán Vô Lượng Thọ - Thích Thiền Tâm dịch
 293. Kinh Quán Vô Lượng Thọ [Đại Chánh 0365] - Bùi Đức Huề dịch
 294. Kinh Sinh [Đại Chánh 0154] - Linh Sơn Pháp Bảo dịch
 295. Kinh Tam Chuyển Pháp Luân [Đại Chánh 0110] - Bùi Đức Huệ dịch
 296. Kinh Tăng Ca La Sát Sở Tập [Đại Chánh 0194] - HT Thích Chánh Lạc dịch
 297. Kinh Tạp Thí Dụ [Đại Chánh 0204] - Trần Văn Nghĩa dịch
 298. Kinh Tập Nhất Thiết Phúc Đức Tam Muội [Đại Chánh 0382] - Bùi Đức Huề dịch
 299. Kinh Thái Tử Mộ Phách [Đại Chánh 0167] - Trần Văn Nghĩa dịch
 300. Kinh Thái Tử Tu Đại Nã [Đại Chánh 0171] - Trần Văn Nghĩa dịch
 301. Kinh Thắng Man - HT Thích Thanh Từ dịch
 302. Kinh Thắng Man Sư Tử Hống Nhất Thừa Đại Phương Tiện Phương Quảng [Đại Chánh 0353] - TN Tuệ Quảng
 303. Kinh Thắng Quân Hóa Thế Bách Luận Tụng [Đại Chánh 1692] - HT Thích Như Điển dịch
 304. Kinh Thánh Thiện Trụ Ý Thiên Tử Sở Vấn [Đại Chánh 0341] - TN Tuệ Quảng dịch
 305. Kinh Thập Thiện Giảng Giải - HT Thích Thanh Từ
 306. Kinh Thập Trụ [Đại Chánh 0286] - Bùi Đức Huề dịch
 307. Kinh Thật Tướng Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0240] - Từ Niệm
 308. Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Thích Từ Thông
 309. Kinh Thủy Mạt Sở Phiêu [Đại Chánh 0106] - Trần Văn Nghĩa dịch
 310. Kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0227] - Chùa Châu Lâm dịch
 311. Kinh Tín Lực Nhập Ấn Pháp Môn [Đại Chánh 0305] - Nguyên Hồng dịch
 312. Kinh Trung Bổn Khởi [Đại Chánh 0196] - HT Thích Chánh Lạc dịch
 313. Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni - Thích Thiện Thông dịch
 314. Kinh Tu Ma Đề [Đại Chánh 0336] - TN Chơn Tịnh dịch
 315. Kinh Tượng Pháp Quyết Nghi [Đại Chánh 2870] - Thích Chúc Hiền dịch
 316. Kinh Tương Ứng Tương Khả [Đại Chánh 0111] - Trần Văn Nghĩa dịch
 317. Kinh Tỳ kheo Na Tiên - Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch
 318. Kinh Tỳ Sa Da Vấn [Đại Chánh 0354] - TN Huệ Dung dịch
 319. Kinh Úc Ca La Việt Vần Bồ Tát Hạnh [Đại Chánh 0323] - TN Hạnh Giải
 320. Kinh Ưu Bà Tắc Giới - Thích Tịnh Nghiêm dịch Hán Việt
 321. Kinh Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0232] - Minh Tấn dịch
 322. Kinh Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Bất Tư Nghì Phật Cảnh Giới [Đại Chánh 0340] - Thích Quang Chánh dịch
 323. Kinh Viên Giác giảng giải - HT Thích Thanh Từ
 324. Kinh Viên Giác Lược Thích - HT Thích Trung Quán dịch
 325. Kinh Vô Lượng Thọ - Tâm Tịnh dịch
 326. Kinh Vô Lượng Nghĩa [Đại Chánh 0276] - Thích Mật Thể dịch
 327. Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ [Đại Chánh 0367] - TN Chơn Tịnh
 328. LamrimĐạiLuận Toát Yếu - Đức Đalai Lama thuyết giảng - HồngNhư chuyển Việt ngữ
 329. Lịch sử Thiền Tông Trung Quốc - Nguyễn Nam Trân dịch
 330. Liên Hoa Sanh - Trần Tuấn Mẫn
 331. Liên Trì Cảnh Sách - Thích Quảng Ánh dịch
 332. Lời cầu nguyện Đức Kim Cương Trì - Chamgon Kenting Tai Situpa, Nguyên Toàn dịch
 333. Lời Tựa Về Luận Duyên Sinh [Đại Chánh 1652-1653] - HT Thích Như Điển dịch
 334. Lời Vàng Của Thầy Tôi - Patrul Rinpoche
 335. Luận Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ - Minh Chánh dịch
 336. Luận Đại Trượng Phu - HT Thích Trí Quang dịch
 337. Luận Đề Bà Bồ Tát [Đại Chánh 1640] - HT Thích Như Điển dịch
 338. Luận Phật Thừa Tông Yếu - HT Thích Nhật Quang
 339. Luận Phật Thừa Tông Yếu - Thích Thiện Hạnh dịch
 340. Luận Rõ Ràng Về Chỗ Biết [Đại Chánh 1645] - HT Thích Như Điển dịch
 341. Luận Tối Thượng Thừa - HT Thích Thanh Từ dịch
 342. Luận Về Con Đường Giải Thoát - HT Thích Như Điển dịch
 343. Luận Về Bốn Chân Lý [Đại Chánh 1647] - HT Thích Như Điển dịch
 344. Luận Giải Về Trung Luận - Tánh Khởi và Duyên Khởi - Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
 345. Luật Đại Phẩm [1][2] - Tỳ kheo Indacanda
 346. Luật học Tinh yếu - Thích Phước Sơn
 347. Luật Sa Di - Sa Di Ni (Bước Tới Thảnh Thơi) - Thích Nhất Hạnh
 348. Luật Tập Yếu [1][2] - Tỳ kheo Indacanda
 349. Luật Tiểu Phẩm [1][2] - Tỳ kheo Indacanda
 350. Luật Tứ Phần [1][2][3][4][5][6] - Thích Đổng Minh, Thích Đức Thắng
 351. Luật Tứ Phần Tỳ-kheo Giới Tướng Biểu Ký - Thích Tâm Hạnh dịch
 352. Luật Trùng Trị Tỳ Ni - [Phần Đầu] [Tiểu Sử] - Tập 1, Quyển [1][2][3][4][5][6][7][8][9] - Tập 2, Quyển [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - Thích Đổng Minh dịch
 353. Lục Diệu Môn và Ý Nghĩa Thiền Chỉ Quán - Thích Đức Trí
 354. Lục Tổ Đại Sư - Nguyễn Minh Tiến
 355. Lược Giải Kinh Pháp Hoa - HT Thích Trí Quảng
 356. Lược sử Phật giáo - Nguyễn Minh Tiến dịch
 357. Mật Tạng Phật Giáo Việt Nam tập [1] - Thích Viên Đức, Thích Quảng Trí, Huyền Thanh, Như Pháp Quân
 358. Mật Tông Kim Cương Thừa Chú Giải - Thích Linh Quang
 359. Mi Tiên Vấn Đáp - Dịch giả: HT Thích Giới Nghiêm
 360. Milarepa Con Người Siêu Việt - Rechung; Đỗ Đình Đồng dịch
 361. Mông Sơn Thí Thực giảng yếu - Thích Phước Thái
 362. Mông Sơn Thí Thực Khoa Nghi - HT Bích Liên
 363. Một Diễn Dịch Mới Về Ba Bộ Kinh Pháp Hoa - Tác giả: Nikkyo Niwano; Việt dịch: Trần Tuấn Mẫn
 364. Một trăm câu hỏi Phật pháp - Thích Phước Thái
 365. Một Tia Sấm Chớp Sáng Trong Đêm Tối - Dalai Lama giảng giải; Đoàn Phụng Mệnh dịch
 366. Mục Lục Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh - Nguyễn Minh Tiến biên soạn
 367. Mười bài chứng đạo ca vĩ đại nhất của Milarepa và Bài ca sáu điểm tinh yếu - Tâm Bảo Đàn chuyển Việt ngữ
 368. Mười bốn điều Phật dạy - Thích Nhật Từ
 369. Mười Bốn Giới Tiếp Hiện - HT Thích Nhất Hạnh
 370. Mười Giới Sa Di, Sa Di Ni - HT Thích Nhất Hạnh
 371. Nếp Sống Tỉnh Thức Của Đức Đạt Lai Lạt Ma, tập [1] [2] - Thích Nữ Giới Hương
 372. Nghệ thuật xướng ngôn - Học Viện PGVN TP.HCM
 373. Nghi thức tụng giới Bồ tát - Thích Trí Tịnh dịch
 374. Nghi Thức Cầu An - Kinh Dược Sư - Thích Nhật Từ biên dịch
 375. Nghi Thức Cầu An - Kinh Phổ Môn - Thích Nhật Từ biên dịch
 376. Nghi Thức Cúng Ngọ - Thích Nhật Từ soạn
 377. Nghi Thức Công Phu Chiều - Thích Nhật Từ soạn
 378. Nghi Thức Công Phu Khuya - Thích Nhật Từ soạn
 379. Nghi Thức Lễ Thành Hôn - Thích Nhật Từ soạn
 380. Nghi Thức Tụng Giới Bồ Tát - Thích Trí Tịnh dịch
 381. Nghi Thức Tụng Giới Nam Khất Sĩ - HT Thích Nhất Hạnh
 382. Nghi Thức Tụng Giới Nữ Khất Sĩ - HT Thích Nhất Hạnh
 383. Nghi Thức Tụng Niệm Hằng Ngày - Sa Môn Thích Thiện Thanh
 384. Nghi Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia - Thích Đổng Minh soạn
 385. Người Chết Đi Về Đâu - Nguyên Châu dịch
 386. Nguồn Thiền giảng giải - HT Thích Thanh Từ dịch
 387. Nhân quả đồng thời - Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
 388. Nhập Hạnh Bồ Tát - Tịch Thiên Tôn Giả; Nguyên Hiển dịch
 389. Nhật Liên Tông Nhật Bản - Watanabe Hooyoo Ootani Gyokoo; Thích Như Điển dịch
 390. Nhất Mộng Mạn Ngôn - Kiến Nguyệt Lão Nhơn tự thuật; Thích Pháp Chánh dịch
 391. Những bản văn căn bản của Phật Giáo Tịnh Độ (A Di Đà) Nhật Bản - HT Thích Như Điển dịch
 392. Những Điều Phật Đã Dạy - H.T Tiến Sĩ Walpola Rahula; Lê Kim Kha dịch
 393. Những nét văn hóa đạo Phật - Thích Phụng Sơn
 394. Những Truyện Tích Triết Lý - Đoàn Trung Còn
 395. Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư - Pháp sư Đạo Chứng giảng; Thích Minh Quang dịch
 396. Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh - Thích Minh Tuệ
 397. Niệm Phật Thành Phật - TT. Thích Phước Nhơn
 398. Niệm Phật Vô Tướng - Nguyên tác: Tiêu Bình Thật cư sĩ, Hạnh Cơ dịch
 399. Niết bàn - Tâm Minh Ngô Tằng Giao chuyển ngữ
 400. Nikaya Với Khoa Học Và Thế Giới Siêu Hình - Tỳ Kheo Pani Giới Pháp
 401. Mục Lục Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh - Nguyễn Minh Tiến biên soạn
 402. Pali Căn Bản - Thích Giác Hạnh chuyển dịch
 403. Phạm võng Bồ tát giới - Thích Trí Quang dịch
 404. Phạm võng Bồ tát giới bổn - Thích Trí Quang dịch
 405. Phân Tích Đạo [1][2] - Tỳ kheo Indacanda
 406. Phân Tích Giới Tỳ Kheo [1][2] - Tỳ kheo Indacanda
 407. Phân Tích Giới Tỳ Kheo Ni - Tỳ kheo Indacanda
 408. Pháp Bảo Đàn giảng giải - HT Thích Thanh Từ
 409. Pháp Bảo của sự giải thoát - Nguyên tác: Jé Gampopa - Việt dịch: Thanh Liên
 410. Pháp Hoa Đề Cương - HT Thích Thanh Từ
 411. Pháp Hoa Huyền Nghĩa - Chánh Trí Mai Thọ Truyền
 412. Pháp Kệ Hô Chung - Thích Nhật Từ biên soạn
 413. Pháp Ngữ của Thiền sư Hư Vân - Thích Hằng Đạt dịch
 414. Pháp tu sơ khởi - Lama Zopa Rinpoche, Hồng Như & Thanh Liên dịch
 415. Pháp tu Tây Tạng - Hồng Như dịch
 416. Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận - HT Thích Như Điển dịch
 417. Phát Bồ Đề Tâm Luận - Quảng Minh dịch
 418. Phát tâm Bồ Đề - Hồng Như dịch
 419. Phát tâm Bồ Đề - Đạt Lai Lạt Ma; Việt dịch: Phan Châu Pha - Tiểu Nhỏ
 420. Phật Giáo Căn Bản - Toàn Không Đỗ Đăng Tiến
 421. Phật Giáo Dân Gian Của Pháp Môn Tịnh Độ - Pháp sư Tịnh Không; Minh Chánh dịch
 422. Phật Giáo nhập môn - Fabrice Midal - Hoang Phong chuyển ngữ
 423. Phật Giáo vấn đáp - Thích Trí Chơn dịch
 424. Phật Giáo Và Cuộc Sống - HT Ấn Thuận - Thích Hạnh Bình Việt dịch
 425. Phật Học cấp I (Buddhist Studies - Stage 1) - Nguyêntác : Jing Yin Ken Hudson- Ngườidịch: Hoàng Phước Đại
 426. Phật Học Tinh Yếu - HT Thích Thiền Tâm - Tập [1][2][3]
 427. Phật Học Tinh Hoa - HT Thích Đức Nhuận
 428. Phật Nói Đại Thừa Cây Lúa - HT Thích Thanh Từ dịch
 429. Phật Nói Kinh A Na Luật Bát Niệm - HT Thích Chánh Lạc dịch
 430. Phật Nói Kinh A Nậu Phát - HT Thích Chánh Lạc dịch
 431. Phật Nói Kinh Anh Võ - HT Thích Chánh Lạc dịch
 432. Phật Nói Kinh Át Ba La Diên Vấn Chủng Tôn - HT Thích Chánh Lạc dịch
 433. Phật Nói Kinh Bát Quan Trai - HT Thích Chánh Lạc dịch
 434. Phật Nói Kinh Bệ Ma Túc - HT Thích Chánh Lạc dịch
 435. Phật Nói Kinh Bồ Tát Hành Phương Tiện Cảnh Giới Thần Thông Biến Hóa - HT Thích Như Điển dịch
 436. Phật Nói Kinh Bổn Tương Ỷ Trí - HT Thích Chánh Lạc dịch
 437. Phật Nói Kinh Chánh Pháp Đại Tập Hội - HT Thích Chánh Lạc dịch
 438. Phật Nói Kinh Chư Pháp Bổn - HT Thích Chánh Lạc dịch
 439. Phật Nói Kinh Cổ Lai Thế Thời - HT Thích Chánh Lạc dịch
 440. Phật Nói Kinh Con Của Bà La Môn Mạng Chung Thương Nhớ Không Nguôi - HT Thích Chánh Lạc dịch
 441. Phật Nói Kinh Công Đức Của Tam Quy, Ngũ Giới, Từ Tâm và Yểm Ly - HT Thích Chánh Lạc dịch
 442. Phật Nói Kinh Cù Đàm Di Ký Quả - HT Thích Chánh Lạc dịch
 443. Phật Nói Kinh Đại Sanh Nghĩa - HT Thích Chánh Lạc dịch
 444. Phật Nói Kinh Đại Tam Ma Nhã - HT Thích Chánh Lạc dịch
 445. Phật Nói Kinh Đảnh Sanh Vương Cố Sự - HT Thích Chánh Lạc dịch
 446. Phật Nói Kinh "Đâu Điều" - HT Thích Chánh Lạc dịch
 447. Phật Nói Kinh Phạm Võng Bồ Tát Tâm Địa Phẩm Lược Sớ - Thích Nữ Trí Hải dịch
 448. Phật Nói Luận A Tỳ Đàm Về Việc Thành Lập Thế Giới - HT Thích Như Điển dịch
 449. Phật Sử và Hành Trạng - Nhiều Tác Giả
 450. Phật lý căn bản - Thích Đức Thắng
 451. Phật pháp căn bản - Thích Đức Thắng
 452. Phật Pháp Căn Bản - Quyển [1][2][3][4][5][6][7][8] - Thiện Phúc
 453. Phật Pháp Căn Bản của người Phật tử - Toàn Không Đỗ Đăng Tiến
 454. Phật pháp cho trẻ em - Tác giả: Jing Yin và Ken Hudson - Biên soạn và chuyển ngữ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
 455. Phật Quang Đại Từ Điển - HT Thích Quảng Độ soạn dịch
 456. Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Đại Phương Quảng Phật Quang - NS Thích Nữ Tâm Thường dịch
 457. Phật Thuyết Kinh Diễn Đạo Tục Nghiệp - NS Thích Nữ Thuần Hạnh dịch
 458. Phật Thuyết Kinh Diệt Trừ Tối Tăm Trong Mười Phương - NS Thích Nữ Tâm Thường dịch
 459. Phật Thuyết Học Kinh Cho Lão Bà La Môn Ở Vườn Hoàng Trúc - HT Thích Chánh Lạc dịch
 460. Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh [Đại Chánh 0365] - Huyền Thanh dịch
 461. Phước Cái Chánh Hạnh Sở Tập Kinh - HT Thích Như Điển dịch
 462. Phương thức thực hành Hạnh Bồ-tát - Tịch Thiên (Santideva) - Chuyển tiếng Việt: Thích Giác Nguyên
 463. Quốc Sư Hưng Thiền Đại Đăng và sơ kỳ Thiền Tông Nhật Bản - Thuần Bạch dịch
 464. Quy Nguyên Trực Chỉ - Đại sư Tông Bổn, Nguyễn Minh Tiến dịch
 465. Quy sơn Cảnh sách - Nguyễn Minh Tiến dịch và chú
 466. Quy Sơn Cảnh Sách nghĩa - HT Thích Nhất Hạnh dịch
 467. Quyển sách cho nhân loại - Buddhadasa Bhikkhu - Hoang Phong dịch
 468. Rơi Tro Trên Thân Phật - Thiền sư Sùng Sơn
 469. Sáu phái triết học Ấn Độ - Thích Mãn Giác
 470. Sắc tu Bách Trượng thanh quy, tập [Giới thiệu] [Lời nói đầu] [1][2][3][4][5][6][7][8][Phụ lục] - Thích PhướcSơn và Lý Việt Dũng Việt dịch
 471. Sen nở trời phương ngoại - HT Thích Nhất Hạnh
 472. Sống Và Chết - HT Thích Như Điển
 473. Sơ đẳng Phật học giáo khoa thư - Thích Hành Trụ dịch
 474. Sơn Cư Bách Vịnh - Thiền Sư Tông Bổn, Thích Nhật Quang dịch
 475. Sử liệu về đảo Lanka - Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda
 476. Sử liệu về Xá Lợi Răng Phật - Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda
 477. Sự quyến rũ của Đạo Phật Trong Thế Giới Mới - Thích Nữ Tịnh Quang biên soạn và tuyển dịch
 478. Sức mạnh lòng từ - Thích Nguyên Tạng dịch
 479. Sự tích Đức Phật Thích Ca - Minh Thiện, Diệu Xuân
 480. Tại Gia Bồ Tát Giới Bổn (Anh-Việt-Hoa) - Nhiều Tác Giả
 481. Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh - HT Thích Tịnh Nghiêm dịch
 482. Tam Bảo văn chương - Đoàn Trung Còn
 483. Tám điều giác ngộ - Ứng dụng kinh Bát Đại Nhân Giác trong cuộc sống - Thích Nhật Từ
 484. Tam Tạng Pháp Số - Thích Nhất Như; Lê Hồng Sơn dịch
 485. Tam Tổ Trúc Lâm giảng giải - HT Thích Thanh Từ
 486. Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa - HT Thích Trí Thủ dịch
 487. Tạng Ngữ Hiện Đại - Tập 1 - Losang Thonden, Việt dịch: Konchog Kunzang Tobgyal
 488. Tạng thư sống chết - Sogyal Rinpoche; Việt dịch: Ni sư Trí Hải
 489. Tánh Không, Thuyết Tương Đối, Và Vật Lí Lượng Tử - Trần Uyên Thi dịch
 490. Tập Chư Pháp Tối Thượng Nghĩa Luận (2 tập) [Đại Chánh 1638] - HT Thích Như Điển dịch
 491. Tào Động Tông Nhật Bản - HT Thích Như Điển dịch
 492. Tây phương yếu quyết - Thích Thanh Hùng dịch
 493. Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng - Thiền Sư Đời Lý giảng giải - HT Thích Thanh Từ
 494. Tham Thiền Yếu Chỉ - HT Thích Thanh Từ dịch
 495. Thành duy thức luận - Huyền Trang; Thích Tuệ Sỹ dịch và chú giải
 496. Thánh Đăng Lục giảng giải - HT Thích Thanh Từ
 497. Thánh Nhân Ký Sự [1][2][3] - Nhiều Tác Giả
 498. Thắng Man giảng luận - Thích Tuệ Sỹ
 499. Thập Mục Ngưu Đồ luận giải - HT Thích Thanh Từ
 500. Thập Nhị Môn Luận - HT Thích Thanh Từ
 501. Thập Nhị Môn Luận - Bồ Tát Long Thọ; Thích Nhất Chân dịch
 502. Thế Giới Cực Lạc - Phân Tích Ứng Dụng Kinh A Di Đà - Thích Nhật Từ
 503. Thế Giới Nhất Hoa - Thiền sư Sùng Sơn
 504. Thiên Thủ Thiên Nhãn Thanh Cảnh Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh - Huyền Thanh dịch
 505. Thiền - Minh Thiền biên soạn
 506. Thiền Căn Bản - Việt dịch: HT Thích Thanh Từ
 507. Thiện căn, phước đức và nhân duyên - Cư sĩ Diệu Âm
 508. Thiền là gì - Thích Thông Huệ
 509. Thiền là gì - Thích Giác Nguyên
 510. Thiền Lâm Tế Nhật Bản - HT Thích Như Điển dịch
 511. Thiền Môn Khẩu Quyết - HT Thích Thanh Từ
 512. Thiền Quan Sách Tấn - HT Thích Thanh Từ dịch
 513. Thiền quán - Tiếng chuông vượt thời gian - Thiền sư U Ba Khin; Tỳ kheo Thiện Minh biên dịch
 514. Thiền Tông Bản Hạnh giảng giải - HT Thích Thanh Từ
 515. Thiền Tông Việt Nam Cuối XX - HT Thích Thanh Từ
 516. Thiền Trong Đời Sống 1 - Thiện Phúc
 517. Thiền Trúc Lâm - Đinh Quang Mỹ
 518. Thiền Sư Bạch Ẩn Huệ Hạc - Thích Nữ Thuần Bạch và Ngọc Bảo
 519. Thiền Sư Ni - HT Thích Thanh Từ dịch
 520. Thiền Sư Trung Hoa [1][2][3] - HT Thích Thanh Từ dịch
 521. Thiền Sư Việt Nam - Thích Thanh Từ
 522. Thiền Uyển Tập Anh - Lê Mạnh Thát
 523. Thiền và Pháp môn Vô niệm - Thích Nhuận Châu dịch
 524. Thiếu Thất Lục Môn - Nguyễn Minh Tiến dịch
 525. Thiếu Thất Lục Môn giảng giải - HT Thích Thanh Từ
 526. Thích Bồ Đề Tâm Luận - Geshe Thupten Jinpa; Sonam Nyima Chân Giác dịch
 527. Tích Truyện Pháp Cú - HT Thích Nhật Quang
 528. Tiểu sử chư vị Cao Tăng - Tàn Mộng Tử
 529. Tìm hiểu sáu phái triết học Ấn Độ - Thích Mãn Giác
 530. Tiếng sáo thép - Thiên Khi Như Huyễn bình; Đỗ Đình Đồng dịch
 531. Tìm hiểu Trung luận, nhận thức luận & Không tánh Trung Quán luận - Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
 532. Tìm hiểu về Vô biểu nghiệp qua Câu Xá Luận - Thích Nhuận Thịnh
 533. Tín tâm minh - Tăng Xán
 534. Tín Tâm Minh giảng giải - HT Thích Thanh Từ
 535. Tịnh Độ Thập Nghi Luận - Trí Giả Đại Sư, HT Thích Thiền Tâm dịch
 536. Tịnh hóa hàng ngày Lama Zopa Rinpoche - Việt dịch: Phúc Minh – nhómThuận Duyên
 537. Tinh hoa triết học Phật giáo - Nguyên tác: Junjiro Takakusu, Thích Tuệ Sỹ dịch
 538. Tinh túy Bát Nhã Tâm Kinh - Dalai Lama, Hồng Như dịch
 539. Tinh Yếu Lâm Tế Lục Bình Giảng - Nhất Hạnh
 540. Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa - HT Tịnh Không
 541. Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp - Thích Minh Tuệ
 542. Tịnh Độ Tông Nhật Bản - HT Thích Như Điển dịch
 543. Tọa Thiền Dụng Tâm Ký - HT Thích Thanh Từ
 544. Tổng Quan Kinh Đại Bát Niết Bàn - Nguyễn Minh Tiến
 545. Tổng quát về Giới luật - Thích Nhất Chân
 546. Trên con đường Hoằng pháp của Phật Tổ Gotama - Trùng Quang Nguyễn Văn Hiểu
 547. Trên Con Đường Thiền Tông - HT Thích Thanh Từ
 548. Trình tự tu Thiền - Hồng Như dịch
 549. Trọn Một Đời Tôi - HT Thích Thanh Từ
 550. Trung Khoa Du Già Thí Thực Khoa Nghi - Quảng Minh dịch
 551. Trung Luận - Đỗ Đình Đồng dịch
 552. Trung Quán Luận - Thích Tịnh Nghiêm dịch
 553. Trung Quán Luận - TT Thích Nguyên Chơn dịch
 554. Truyện Cổ Phật Giáo - HT Thích Minh Chiếu sưu tập
 555. Truyện Lục tổ Huệ Năng - Thích Pháp Chánh dịch
 556. Trường A Hàm - Thích Tuệ Sỹ dịch và chú
 557. Truyện Phật Thích Ca - Đoàn Trung Còn
 558. Truyền Thuyết Về Bồ Tát Quán Thế Âm - Diệu Hạnh Giao Trinh sưu tầm
 559. Truyền Thuyết Vua Asoka - Nguyệt Thiên dịch
 560. Tuyển Tập Các Bài Sám Văn - Tỳ kheo Thích Đồng Bổn sưu tập
 561. Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập - Pháp Nhiên Thượng Nhân; Thích Tịnh Nghiêm dịch
 562. Tư Tưởng Tịnh Độ Tông - HT Thích Như Điển biên soạn
 563. Tư Tưởng Xã Hội Trong Kinh Điển Phật Giáo Nguyên Thủy - Thích Chơn Trí
 564. Từ Bi Tam Muội Thủy Sám - Ngộ Đạt Quốc Sư; Thích Huyền Dung dịch
 565. Từ điển bách khoa Phật giáo Việt Nam, tập [1] [2] - Lê Mạnh Thát chủ biên
 566. Từ Điển Phật Học Đối Chiếu Anh-Việt - Minh Thông
 567. Từ Điển Phật Học Đối Chiếu Việt-Anh - Minh Thông
 568. Tư tưởng Tịnh Độ Tông - HT Thích Như Điển
 569. Tứ diệu đế - Đạt Lai Lạt Ma, Làng Đậu Võ Quang Nhân dịch
 570. Tuệ Quán Nẻo Về Chân Như - Nguyên tác: Định Hy; Thích Đức Trí dịch
 571. Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục giảng giải - HT Thích Thanh Từ
 572. Từng Giọt Nắng Hồng - Tịnh Minh 
 573. Tuyển tập Rimé 1: Đường đi của Phật - Nhiều tác giả
 574. Ưu Bà Tác Giới Kinh - Thích Tịnh Nghiêm dịch
 575. Vạn Thiện Đồng Qui Tập - Thiền Sư Diên Thọ
 576. Văn minh nhà Phật - Đoàn Trung Còn
 577. Vi Diệu Pháp Toát Yếu Nārada Mahā Thera, Phạm Kim Khánh dịch
 578. Viên Ngọc Như Ý - Liên Hoa dịch
 579. Vô niệm (Pháp Bảo Đàn Kinh) - D.T. Suzuki - Thuần Bạch biên dịch
 580. Xá Lợi Của Đức Phật - Thích Nữ Giới Hương
 581. Yết ma yếu chỉ - Thích Trí Thủ

Nguồn: http://hoavouu.com/

Chân thành cảm ơn nhóm Phật tử đã tổng hợp và biên soạn.

ý kiến bạn đọc
Đánh giá bài viết
11 Lượt

Tin Mới

Cùng tác giả
Từ khóa
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929