>> Văn học

Những tờ giấy cuộc đời
Những tờ giấy cuộc đời
Ngày 23/12/2014 Lúc 03:50:18Tác giả: Thích Tánh Tuệ
Mảnh giấy nào là thực. Khi hơi thở.. chê rồi? . Tất cả là trò chơi. Bởi loài người sáng tạo
Chữ Nhẫn
Chữ Nhẫn
Ngày 22/12/2014 Lúc 23:15:15Tác giả: PS. Giác Nhiên
Nhẫn là quý báu tự xưa nay - Học đạo cần nên chí nhẫn hòai
Luân hồi và Nhân quả
Luân hồi và Nhân quả
Ngày 21/12/2014 Lúc 23:15:15Tác giả: PS. Giác Nhiên
Điềm họa phước không hay tìm tới - Tại mình vời nên mới theo mình - Cũng như bóng nọ tùy hình - Dữ lành hai lẽ công bình thưởng răn.
Tiếng Nhạc Lòng
Tiếng Nhạc Lòng
Ngày 20/12/2014 Lúc 23:15:15Tác giả: PS. Giác Nhiên
Vì bác ái quên ái tình - Xả thân phổ độ chúng sinh khổ nàn - Tìm nương theo Ánh Đạo Vàng - Sau thành chánh quả Niết-bàn nghỉ ngơi.
Rèn lòng kiên nhẫn
Rèn lòng kiên nhẫn
Ngày 18/12/2014 Lúc 23:15:15Tác giả: PS. Giác Nhiên
Dồi trau đức hạnh tấm lòng phát minh… - Còn chớ nói rằng mình hay giỏi - Thì ta đâu còn gọi người hiền - Người hiền trầm mặc ổn nhiên
Như Phật
Như Phật
Ngày 17/12/2014 Lúc 23:42:20Tác giả: Thích Tánh Tuệ
Mình là con của Phật. Nhiều, ít nên giống Người? Nơi nào ta có mặt. Có Niết Bàn, an vui.
Trường đời mộng ảo
Trường đời mộng ảo
Ngày 16/12/2014 Lúc 23:15:15Tác giả: PS. Giác Nhiên
Rừng đời nhiều nẻo chông gai - Hỡi ai là khách Bồng Lai xuống đò? - Sẵn sàng thuyền huệ thơm tho - Bần Tăng chịu khó đưa cho đến bờ.
Gẫm sự đời
Gẫm sự đời
Ngày 15/12/2014 Lúc 23:15:15Tác giả: PS. Giác Nhiên
Cuộc trần thế dường như mộng ảo! - Danh mà chi lợi lắm mà chi? - Bã công danh, bọt nước có ra gì? - Mùi phú quý vầng mây tan hiệp…
Hựu
Hựu
Ngày 14/12/2014 Lúc 23:15:15Tác giả: PS. Giác Nhiên
Còn trông chi nữa kiếp vô thường - Cuộc giả vì mê phải lạc đường - Sáu nẻo luân hồi càng đảo lộn - Ba đường ác đạo mãi còn vương
Tiếng chuông cảnh giác
Tiếng chuông cảnh giác
Ngày 13/12/2014 Lúc 23:15:15Tác giả: PS. Giác Nhiên
Khi sống tạo thành muôn sự nghiệp - Thác rồi cũng một nắm tay không
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929