>> Văn học

Đời tự tại
Đời tự tại
Ngày 12/12/2014 Lúc 23:15:15Tác giả: PS. Giác Nhiên
Danh lợi làm chi phải bận lòng - Sao bằng thong thả cửa thiền không?
Hồi tâm tỉnh ngộ
Hồi tâm tỉnh ngộ
Ngày 11/12/2014 Lúc 23:15:15Tác giả: PS. Giác Nhiên
Y vàng phất phới khắp mười phương - Thức tỉnh ai ơi giấc mộng trường! - Bể khổ Ta-bà nơi giả tạm… - Bồng Lai, Cực Lạc thật quê hương
Khuyên nhân thế
Khuyên nhân thế
Ngày 10/12/2014 Lúc 23:15:15Tác giả: PS. Giác Nhiên
GIẢI rành nghĩa lý cao sâu - THOÁT ra biển khổ bái chầu Như Lai
Tỉnh Ngộ
Tỉnh Ngộ
Ngày 07/12/2014 Lúc 23:15:15Tác giả: PS. Giác Nhiên
Dùng gươm Trí huệ lìa tình dục - Mượn cửa Từ bi dứt ái dây - Sớm lướt thuyền Sen xa bến tục - Giã từ biển thế thẳng đường Tây.
Tiếng Chuông Giác Tỉnh
Tiếng Chuông Giác Tỉnh
Ngày 06/12/2014 Lúc 23:15:15Tác giả: PS. Giác Nhiên
Mừng thay Phật pháp ra đời - Năm châu bốn biển chói ngời quang minh
Tìm đường thoát tục
Tìm đường thoát tục
Ngày 05/12/2014 Lúc 23:15:14Tác giả: PS. Giác Nhiên
Nhất điểm sương tàn bóng xế qua - Tu hành mau kíp trở về già
Ham muốn
Ham muốn
Ngày 04/12/2014 Lúc 23:00:00Tác giả: PS. Giác Nhiên
Không HAM chẳng MUỐN dứt ưu phiền
Tầm sư ngộ đạo
Tầm sư ngộ đạo
Ngày 03/12/2014 Lúc 23:00:15Tác giả: PS. Giác Nhiên
Tầm đặng minh sư Ngài chỉ điểm - Chơn truyền khẩu thuyết thật cao sâu - Từ nay cố gắng chuyên tu niệm - Chắc thấy Như Lai, khỏi vọng cầu.
Kệ Hồi Tâm
Kệ Hồi Tâm
Ngày 02/12/2014 Lúc 23:15:15Tác giả: PS. Giác Nhiên
Chốn thảo lư an cư dưỡng tánh - Dốc một lòng nhập Thánh siêu phàm, - Sắc, tài, danh, lợi chẳng ham - Thị phi phủi sạch, luận đàm mặc ai…
Sống gởi thác về
Sống gởi thác về
Ngày 01/12/2014 Lúc 23:15:15Tác giả: PS. Giác Nhiên
Sự đời ngẫm lại nghĩ mà ghê - Sống gởi rồi ra lại thác về - Khôn dại cùng chung ba tấc đất - Giàu sang chưa chín một nồi kê
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929