>> Văn học

Có bao giờ em hỏi
Có bao giờ em hỏi
Ngày 29/11/2014 Lúc 23:37:02Tác giả: Mặc Giang
Không những nói “Công Cha như núi Thái Sơn”. Mà em nói, công Cha hơn muôn ngàn đỉnh núi. Không những nói “Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Mà em nói, nghĩa Mẹ hơn muôn ngàn sông nước bao la
Mẫn đời hạ bút
Mẫn đời hạ bút
Ngày 29/11/2014 Lúc 23:15:15Tác giả: PS. Giác Nhiên
Đánh trống giộng chuông lẽ cố nhiên - Bứt mây động đến chốn rừng thiền - Bởi thương nhân loại nên cầm bút - Thức tỉnh cho người dạ mới yên
Kệ Tĩnh Tâm
Kệ Tĩnh Tâm
Ngày 28/11/2014 Lúc 23:15:15Tác giả: PS. Giác Nhiên
Chớ ở chốn cõi này lao lý - Chịu vô thường, bền bỉ gì đâu? - Sớm mau giác ngộ quay đầu - Niết-bàn Cực Lạc sẽ hầu một bên.
Lay ta tỉnh mộng một đời tâm kinh
Lay ta tỉnh mộng một đời tâm kinh
Ngày 27/11/2014 Lúc 22:08:12Tác giả: Thích Tánh Tuệ
Thiên thu trôi xuống phận mình. Ơ hay.. muôn kiếp gập ghềnh, là mơ! Trái si mê rụng ơ hờ. Nụ cười lan tận bến bờ.. trạm nhiên.
Hành Lục Độ
Hành Lục Độ
Ngày 25/11/2014 Lúc 23:15:15Tác giả: PS. Giác Nhiên
Bồng Lai thoát kiếp nợ trần duyên - Tu học cần lo giữ đạo huyền… - Khuyên hỡi khách trần mau tỉnh mộng - Hồi tâm trở lại cõi Tây thiên.
Ngán đời nương đạo
Ngán đời nương đạo
Ngày 24/11/2014 Lúc 23:15:12Tác giả: PS. Giác Nhiên
Trò đời nghĩ lại chao ôi ngán! - Cửa Phật chi bằng pháp bất sanh.
Khuyên Cúng Chay
Khuyên Cúng Chay
Ngày 23/11/2014 Lúc 23:15:16Tác giả: PS. Giác Nhiên
Xưa kia cúng mặn lỗi lầm thay! - Nay giác ngộ rồi đổi cúng chay - Dưa muối tương rau tuy đạm bạc - Cơm canh bánh trái thảo lòng ngay
Tuồng Đời Giả Tạm
Tuồng Đời Giả Tạm
Ngày 22/11/2014 Lúc 23:15:16Tác giả: PS. Giác Nhiên
Thông minh tài trí trang anh dũng - Dại dột ngu si cũng một gò - Sống tạo lợi danh cùng phú quý - Thác rồi hóa đất cũng xương tro - Chỉ còn tội phước đem theo đặng - Thưởng phạt công bình khỏi sợ lo.
Muốn Sanh Đừng Sát
Muốn Sanh Đừng Sát
Ngày 21/11/2014 Lúc 23:15:14Tác giả: PS. Giác Nhiên
Cúng kiến khuyên người chớ sát sanh - Sao mà giết hại vật cho đành - Thú kia cũng muốn cùng ta sống - Bao nỡ đoạn tình hỡi chị anh!
Cảnh Giác
Cảnh Giác
Ngày 20/11/2014 Lúc 23:15:15Tác giả: Cụ Phan Thanh Giản
Vinh nhục, nhục vinh chẳng vẹn toàn - Khuyên thế đua chen mau trở gót - Dắt dìu ra khỏi cảnh thương tang!
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929