>> Văn học

Cửa thiền chúc xuân
Cửa thiền chúc xuân
Ngày 28/02/2015 Lúc 05:35:16Tác giả: Thích Tánh Tuệ
Xuân này hơn hẳn Xuân qua. Mấy lời tâm chúc.. thay quà tân niên. Hoa Yêu Thương nở trước thềm. Mơ xuân Hạnh Phúc khắp miền nhân gian..
Tuổi già
Tuổi già
Ngày 28/02/2015 Lúc 00:46:56Tác giả: Sưu Tầm
Tuổi càng già, ta càng nên giản dị - Không cao lương, mỹ vị lắm mỡ, bơ
Hai nẻo đạo đời
Hai nẻo đạo đời
Ngày 27/02/2015 Lúc 22:00:00Tác giả: PS. Giác Nhiên
Xuất gia, xuất giá cũng đồng ly - Phận gái giữ cho khỏi lỗi nghì - Nghĩa mẹ sanh thành nhiều khó nhọc - Ơn cha dưỡng dục lắm sầu bi
Đáp họa y vận
Đáp họa y vận
Ngày 25/02/2015 Lúc 22:25:42Tác giả: PS. Giác Nhiên
Làm người chẳng quý bằng Tiên Phật - Vậy hãy lo tu ắt Phật tròn.
Rừng thuyền
Rừng thuyền
Ngày 24/02/2015 Lúc 07:00:00Tác giả: PS. Giác Nhiên
Rừng cây cao cả cảnh thâm u - Suối chảy vo ve gió vụt vù - Hạp chốn thanh nhàn cho kẻ trí - Thuận chiều thiền tọa với người tu
Chim thiền về núi
Chim thiền về núi
Ngày 16/02/2015 Lúc 22:00:00Tác giả: PS. Giác Nhiên
Ngươi về núi phải chăng ngươi chán - Chán cho đời đen trắng đổi thay? - Thà rằng khuya sớm hôm mai - Tịnh thanh một cõi mặc ai phong trần!
Khổ vui để luyện chí
Khổ vui để luyện chí
Ngày 13/02/2015 Lúc 23:42:58Tác giả: PS. Giác Nhiên
Cuộc thế xoay vần khổ với vui - Biết sao hết khổ, biết sao vui? - Vui không biết đạo, vui rồi khổ - Khổ để giúp đời, khổ mới vui
Kiến và chim bồ câu
Kiến và chim bồ câu
Ngày 10/02/2015 Lúc 06:00:25Tác giả: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
Thành Bại Để So Tài
Thành Bại Để So Tài
Ngày 05/02/2015 Lúc 22:30:30Tác giả: PS. Giác Nhiên
Thành là kết quả, bại tan tành - Bại cũng là bài học rất nhanh - Thành nếu dễ duôi, thành sẽ bại - Bại mà kiên cố, bại sau thành
Tín Hạnh Nguyện
Tín Hạnh Nguyện
Ngày 03/02/2015 Lúc 22:56:44Tác giả: PS. Giác Nhiên
Người học đạo bước đầu tinh tấn - Rán kềm tâm cần mẫn mới thành - Muốn tu phải hiểu cho rành - Tín và Hạnh, Nguyện lòng thành đủ ba
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929