A CLOSER LOOK 1 UNIT 12 LỚP 6

     

Mời các em theo dõi bài bác họcA closer look 1 - Unit 12 sau đây để họcmột số tự vựng liên quan đến chủ thể "Robots" và học bí quyết hạ giọng ở các câu tường thuật. Các em xem chi tiết bài học tập ngay dưới đây nhé!


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Unit 12 lớp 6 A closer look 1 Task 1

1.2. Unit 12 lớp 6 A closer look 1 Task 2

1.3. Unit 12 lớp 6 A closer look 1 Task 3

1.4. Unit 12 lớp 6 A closer look 1 Task 4

1.5. Unit 12 lớp 6 A closer look 1 Task 5

2. Bài tập minh họa

3.Luyện tập

3.1. Kết luận

3.2. Bài tập trắc nghiệm

4. Hỏi đáp A closer look 1 - Unit 12


Match the verbs in column A to the words or phrases in column B. Then listen, check and repeat.

Bạn đang xem: A closer look 1 unit 12 lớp 6

(Nối những động từ sống cột A với những từ hoặc các từ cột B. Sau đó nghe, chất vấn và nhắc lại)

*

Guide khổng lồ answer

1-c: understand our feelings (hiểu cảm giác)

2-a: pick fruit (hái quả)

3-b: vày the washing (giặt giũ)

4-e: water plants (tưới cây)

5-d: work as a guard (làm bảo vệ)


Work in pairs. Tell your partner the activities in 1 you can or can’t vị now. (Làm bài toán theo cặp. Nói với chúng ta của em về những hành vi trong bài 1 nhưng mà em hoàn toàn có thể hoặc cần yếu làm)

Example

I can pick fruit but I can’t understand your feelings.(Mìnhcó thể hái quả dẫu vậy mình cấp thiết hiểu được cảm giác của bạn)

Guide lớn answer

I can water plants but I can’t vị the washing. (Mình hoàn toàn có thể tưới cây cơ mà mình tất yêu giặt giũ.)


Work in pairs. Read the information about what V10, a robot, can or can’t do. Ask and answer questions. (Làm bài toán theo cặp. Đọc thông tin về hầu như thứ rô bốt V10 rất có thể hoặc cần yếu làm. Hỏi và vấn đáp câu hỏi.)

*

Guide to answer

1. A: Can V10 repair a broken machine?

B: No, it can"t.

2. A: Can V10 work as a guard?

B: Yes, it can.

3. A: Can V10 read our mood?

B: No, it can"t.

4. A: Can V10 water plant?

B: Yes, it can.

5. A: Can V10 understand what we say?

B: No, it can"t.

Tạm dịch

1. A: V10 gồm sửa được đồ vật bị hỏng không?

B: Không, nó không thể.

2. A: V10 có thể hoạt động như một người bảo vệ?

B: Có, nó có thể.

3. A: V10 có thể đọc được trung khu trạng của họ không?

B: Không, nó không thể.

4. A: V10 tưới cây được không?

B: Có, nó gồm thể.

5. A: V10 rất có thể hiểu rất nhiều gì chúng ta nói không?

B: Không, nó ko thể.

Pronunciation(Phát âm)

Falling tone in statements(Hạ giọng ở các câu tường thuật)


1.4. Unit 12 Lớp 6 A closer look 1 Task 4


Listen và repeat the following sentences. (Nghe và nhắc lại đông đảo câu sau)

1. I often water plants after school.

2. Shifa can vị many things lượt thích humans.

Xem thêm: Các Kiểu Hướng Động Dương Của Rễ Là, Các Kiểu Hướng Động Âm Của Rễ Là

3. My dad makes delicious meals at weekends.

4. WB2 is the strongest of all the robots.

5. H8 is a home robot.

Tạm dịch

1. Mình thường tưới cây sau thời điểm tan học.

2. Shifa có thể làm những thứ như con người.

3. Bố mình làm bếp những bữa ăn ngon vào cuối tuần.

4. WB2 khỏe độc nhất trong toàn bộ rô bốt.

5. H8 là rô bốt trong nhà.


1.5. Unit 12 Lớp 6 A closer look 1 Task 5


Practise saying the statements in the following paragraph. Then listen và repeat. (Luyện tập nói đông đảo mẫu câu trong khúc văn bên dưới đây. Sau đó nghe cùng nhắc lại)

*

Tạm dịch

Rô bốt của bản thân mình tên là Jimba. Đó là một con rô bốt trong nhà. Rô bốt vô cùng hữu ích. Rô bốt rất có thể làm bài toán nhà. Rô bốt còn rất có thể tưới cây với hái quả. Rô bốt có thể làm việc như một người bảo vệ. Mình yêu rô bốt của bản thân rất nhiều.


Bài tập minh họa


Chọn lời giải đúng

1. We went out for _____ meal last night. _____ restaurant we went to was excellent.

A. A/ The

B. The/ A

C. A/ Ø

D. The/ Ø

2. As I was walking along the street, I saw _____ $10 lưu ý on _____ pavement.

A. A/ a

B. The/ the

C. A/ the

D. The/ a

3. _____ actress’s life is in many ways unlike that of other women.

A. An

B. A

C. As

D. That the

4. Kate plays _____ violin in an orchestra.

A. The

B. A

C. An

D. Ø

5. _____ computer has changed _____ way we live.

Xem thêm: Giải Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 25 Phần 3 : Phong Trào Tây Sơn, Lý Thuyết Lịch Sử Lớp 7 Bài: Phong Trào Tây Sơn

A. A/ the

B. The/ the

C. A/ a

D. The/ a

6. Excuse me, where is _____ bus station, please?

A. A

B. The

C. Ø

D. An

Đáp án

1. A 2. C 3. A 4. A 5. B 6. B


Luyện tập


3.1. Kết luận


Qua bài học này các em nên ghi nhớ:

- các từ vựng sau:

understand our feelings(hiểu cảm giác)pick fruit(hái quả)do the washing(giặt giũ)water plants(tưới cây)work as a guard(làm bảo vệ)

-Hạ giọng ở các câu tường thuật


3.2. Bài xích tập trắc nghiệm


Như vậy là những em đã xem qua bài xích giảng phần A closer look 1 - Unit 12 chương trình Tiếng Anh lớp 6 kết nối tri thức. Để củng cố kỹ năng bài học tập mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 12 lớp 6 Kết nối tri thức A closer look 1 - chiếc nhìn chi tiết 1.


Câu 1:Choose the word that has the underlined part different from others: teach, meat, disappear, heat


A.teachB.meatC.disappearD.heat

Câu 2:

Choose the word that has the underlined part different from others: doctor, robot, song, helicopter


A.doctorB.robotC.songD.helicopter

Câu 3:

Choose the word that has the underlined part different from others: make, play, table, laundry


A.makeB.playC.tableD.laundry

Câu 4-10:Mời các em đăng nhập xem tiếp câu chữ và thi thử Online nhằm củng cố kiến thức về bài học này nhé!


Hỏi đáp A closer look 1 - Unit 12 giờ đồng hồ Anh 6


Trong quá trình học tập giả dụ có thắc mắc hay yêu cầu trợ góp gì thì các em hãy bình luận ở mụcHỏi đáp, xã hội Tiếng Anhtuvientuongvan.com.vnsẽ cung ứng cho những em một phương pháp nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn luôn đạt các kết quả cao trong học tập tập!


-- thủ thuật Tiếng Anh 6 HỌC247


*

MGID

Bài học thuộc chương


Getting started Unit 12 lớp 6 Robots
A closer look 2 Unit 12 lớp 6 Robots
Communication Unit 12 lớp 6 Robots
Skills 1 Unit 12 lớp 6 Robots
Skills 2 Unit 12 lớp 6 Robots
Looking back Unit 12 lớp 6 Robots
ADSENSE
ADMICRO

bộ đề thi nổi bật
*

ADSENSE
ADMICRO

XEM cấp tốc CHƯƠNG TRÌNH LỚP 6


Toán 6

Toán 6 Chân Trời sáng Tạo

Toán 6 kết nối Tri Thức

Toán 6 Cánh Diều

Giải bài bác tập Toán 6 CTST

Giải bài bác tập Toán 6 KNTT

Giải bài bác tập Toán 6 Cánh Diều

Trắc nghiệm Toán 6

Đề thi HK2 môn Toán 6


Ngữ văn 6

Ngữ Văn 6 CTST

Ngữ Văn 6 KNTT

Ngữ Văn 6 Cánh Diều

Soạn Văn 6 CTST

Soạn Văn 6 KNTT

Soạn Văn 6 Cánh Diều

Văn chủng loại 6

Đề thi HK2 môn Ngữ Văn 6


Tiếng Anh 6

Giải giờ Anh 6 CTST

Giải giờ Anh 6 KNTT

Giải giờ đồng hồ Anh 6 Cánh Diều

Trắc nghiệm tiếng Anh 6 CTST

Trắc nghiệm giờ Anh 6 KNTT

Trắc nghiệm tiếng Anh 6 Cánh Diều

Giải Sách bài tập giờ đồng hồ Anh 6

Đề thi HK2 môn tiếng Anh 6


Khoa học tự nhiên và thoải mái 6

Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 CTST

Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 KNTT

Khoa học tự nhiên 6 Cánh Diều

Giải bài bác tập KHTN 6 CTST

Giải bài bác tập KHTN 6 KNTT

Giải bài tập KHTN 6 Cánh Diều

Trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6


Tin học 6

Tin học tập 6 CTST

Tin học 6 KNTT

Tin học tập 6 Cánh Diều

Giải bài tập Tin học 6 CTST

Giải bài bác tập Tin học tập 6 KNTT

Giải bài xích tập Tin học 6 Cánh Diều

Trắc nghiệm Tin học 6

Đề thi HK2 môn Tin học 6


Lịch sử cùng Địa lý 6

Lịch sử và Địa lí 6 CTST

Lịch sử và Địa lí 6 KNTT

Lịch sử và Địa lí 6 Cánh Diều

Giải bài xích tập LS cùng ĐL 6 CTST

Giải bài bác tập LS với ĐL 6 KNTT

Giải bài bác tập LS và ĐL 6 Cánh Diều

Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang và Địa lí 6


Công nghệ 6

Công Nghệ 6 CTST

Công Nghệ 6 KNTT

Công Nghệ 6 Cánh Diều

Giải bài bác tập technology 6 CTST

Giải bài tập công nghệ 6 KNTT

Giải bài tập công nghệ 6 Cánh Diều

Trắc nghiệm technology 6

Đề thi HK2 môn technology 6


Cộng đồng

Hỏi đáp lớp 6

Tư liệu lớp 6


Đề thi

Đề thi giữa HK1 lớp 6

Đề thi thân HK2 lớp 6

Đề thi HK1 lớp 6

Đề thi HK2 lớp 6


Xem nhiều nhất tuần

Video Toán cải thiện lớp 6

Đề cương cứng HK2 lớp 6

9 bài bác văn chủng loại Viết bài tập làm cho văn số 5 tốt nhất

10 bài văn mẫu hay Viết bài bác tập làm văn số 7

12 bài bác văn mẫu mã Viết bài bác tập làm văn số 6


*

Kết nối với chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - thứ 7: tự 08h30 - 21h00

tuvientuongvan.com.vn.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị chủ quản: công ty Cổ Phần giáo dục HỌC 247


Chịu trọng trách nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc công ty CP giáo dục và đào tạo Học 247