Tiếng anh lớp 10 unit 2

  -  

Unit 2: Your toàn thân And You

Tổng hợp các bài tập phần Communication & Culture Unit 2 SGK giờ Anh 10 mới.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 10 unit 2

Communication (Giao tiếp)

Discussion (Thảo luận)

1.Look at the pictures.

Which parts / systems of the body toàn thân does each activity possibly benefit?(Nhìn vào phần đa bức tranh. Mỗi chuyển động có năng lực tác động tích cực và lành mạnh đến phần/hệ thống nào của cơ thể? )

 

*

1. Running keeps our respriratory system strong và it"s good for bone và muscle system.

2. Yoga increases the flexibility of the skeletion system.

3. Swimming enhances height & keep us fit.

2. In pairs or groups, discuss the activities in the pictures and say why they are healthy./(Thảo luận theo cặp hoặc theo đội về những hoạt động trong các bức tranh cùng nêu ra tại sao vận động lại tốt cho mức độ khỏe? )

Lời giải:

1. We have to combine breathing and runnning in the same time.

2. Yoga movements sketch our muscle & relax it.

3. We use almost our arms and legs lớn swim.

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng ta phải phối kết hợp thở và chạy cùng một lúc.

2. Động tác Yoga tổng quát cơ bắp của chúng ta và thư giãn giải trí nó.

3. Shop chúng tôi sử dụng gần như là tay và chân nhằm bơi.

3. Work in pairs or groups, choose a system of the toàn thân and make a danh sách of all the possible activities that are good for it./(Làm câu hỏi theo cặp hoặc theo nhóm, lựa chọn một hệ thống của khung hình và lập một list các chuyển động có thể giỏi cho hệ thống đó. )

Lời giải:

Digestive system

- Drink 2-3 litre of water per day.

- Use fish & plant-based protein instead of red poultry.

- Avoid using alcohol and coffee

- Avoid working after eating

- vị not eat too much; skip meal;..

- Half of the meal is vegetable và fruits.

Xem thêm: Soạn Văn 9 Bài Sử Dụng Một Số Biện Pháp Nghệ Thuật Trong Văn Bản Thuyết Minh

Hướng dẫn dịch:

Hệ thống tiêu hóa

- Uống 2-3 lít nước mỗi ngày.

- thực hiện cá cùng protein từ bỏ thực thiết bị thay vị thịt gia chũm đỏ.

- Tránh sử dụng rượu và cà phê

- Tránh thao tác sau lúc ăn

- Đừng ăn nhiều quá; vứt bữa;..

- Một nửa bữa ăn là rau và trái cây

Culture (Văn hóa)

1. Read about some traditional health beliefs và practices in Viet Nam và Indonesia./(Đọc về một vài ý thức dân gian về sức khỏe và thực tiễn ở vn và Indonesia.)

 

*

Hướng dẫn dịch:

VIETNAM

- căn bệnh tật là do sự mất thăng bằng của âm với dương.

- cam thảo dược liệu và phương thức dân gian được dùng làm chữa được bệnh.

- mục tiêu là để cấu hình thiết lập lại cân đối âm-dương.

- trước đây từng bị cho rằng thiếu kết quả nhưng những bởi chứng gần đây cho thấy kết quả sức khỏe mạnh tích cực.

INDONESIA

- dịch tật rất có thể là do tự nhiên và thoải mái hoặc do con người.

- phương pháp dân gian, thảo mộc và phương pháp được áp dụng để trị bệnh.

- mục tiêu là cấu hình thiết lập lại điều kiện bình thường, đúng chuẩn, thoải mái.

- Hiệu quả, an toàn, đem lại lợi nhuận, không đắt đỏ và dễ tiếp cận, quan trọng với bạn nghèo.

2. With a partner, discuss the similarities and differences in health beliefs và practices between the two countries./(Thảo luận với cùng 1 người chúng ta về điểm tương đương và khác hoàn toàn trong tinh thần và thực tại về sức mạnh giữa 2 tổ quốc trên.)

Similarity (in treatment)

- Using folk practises và herbs to lớn treat sick.

Differences: (in origin, aim and effectivity)

3. Vày you know any traditional therapy (treatment without medicine)? If yes, please tóm tắt the basic idea of that therapy./(Bạn tất cả biết liệu pháp chữa trị dân gian như thế nào (chữa trị không sử dụng thuốc)? trường hợp có, hãy chia sẻ ý tưởng cơ bạn dạng của biện pháp đó. )

Lời giải:

Tradditionally when a person get a cold, our ancestor used a treatment called "hit the wind". The main idea of this treatment is khổng lồ push all of the poison (the "wind") out of the body. We need a piece of pure silver, boiled-egg polk together wraped in a thin towel, địa chỉ cửa hàng some ginger alcohol then rub this mixture on the skin from the đứng top to the bottom.

Xem thêm: Top 4 Bài Văn Tả Ngôi Nhà Em Đang Ở, Tả Ngôi Nhà Của Em Hay Tuyển Chọn (30 Mẫu)

Hướng dẫn dịch:

Tình cờ lúc một người bị cảm lạnh, ông cha của bọn họ đã áp dụng một phương pháp điều trị call là "trúng gió". Ý tưởng bao gồm của cách thức điều trị này là đẩy tất cả chất độc ("gió") ra khỏi cơ thể. Họ cần một miếng bội bạc nguyên chất, trứng luộc cùng nhau được bọc trong một cái khăn mỏng, thêm một ít rượu gừng tiếp nối chà hỗn hợp này lên domain authority từ bên trên xuống dưới.