Tieng Anh 10 Unit 9: Undersea World

     

Bài viết phía dẫn giải pháp học và bí quyết giải bài tập của phần Reading về chủ đề Undersea World (Thế giới dưới biển), một công ty điểm rất đáng quan chổ chính giữa trong lịch trình tiếng Anh 10. Hãy cùng điểm qua những từ vựng, kết cấu cần nhớ và tham khảo gợi ý giải bài xích tập dưới đây.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Before you read (Trước khi bạn đọc)

Work with a partner. Look at the map and give the Vietnamese names for the oceans on the map. (Làm việc với các bạn học. Quan sát vào phiên bản đồ cùng viết tên những đại dương trên bạn dạng đồ bởi tiếng Việt.)

Antarctic Ocean: nam Băng DươngArctic Ocean: Bắc Băng DươngAtlantic Ocean: Đại Tây DươngIndian Ocean: Ấn Độ DươngPacific Ocean: tỉnh thái bình Dương

Work with a partner. Look at the pictures below. Can you name the sea animal in each picture? The first letter of the word has been given to help you. (Làm bài toán với bạn học. Bạn cũng có thể gọi tên những động đồ gia dụng biển trong những bức tranh? Chữ cái đầu tiên của từ vẫn được mang lại sẵn giúp bạn.)

seal: hải cẩu jellyfish: con sứa turtle:rùa biển cả shark : cá mập

While you read (Trong khi chúng ta đọc)

Read the text & do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn với làm các bài tập theo sau.)

Chỉ gồm một biển lớn duy nhất. Nó được phân thành năm phần khác nhau: tỉnh thái bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, phái mạnh Băng Dương cùng Bắc Băng Dương. Cũng còn có tương đối nhiều biển, vùng, vịnh nhỏ dại hơn là một phần của các đại dương ấy. Những biển khơi này chỉ chiếm 75% bề mặt trái đất. Nhiều thế kỷ ni những kín nằm sâu dưới lòng đại dương đã thử thách con người. Mặc dù nhiên, các nhà khoa học hiện giờ với những trang thiết bị tiến bộ đã thừa qua được những thách thức của đại dương. Con bạn đưa tàu ngầm đi khảo sát đáy hải dương và gửi lên bờ số đông mẫu sinh vật biển khơi để nghiên cứu và phân tích thêm. Những bức ảnh chụp tự vệ tinh cung ứng rất nhiều thông tin, bao gồm nhiệt độ nước biển, độ sâu và những cư dân dưới biển. Nếu không tồn tại những technology hiện đại, bọn họ sẽ chẳng bao giờ có những tin tức quý giá như thế.

Bạn đang xem: Tieng anh 10 unit 9: undersea world

Động, thực vật đại dương được phân thành ba nhóm chính. Nhóm sống nhờ hoặc chịu ảnh hưởng vào tầng lòng như chủng loại sao biển. Nhóm động vật bơi như những loài cá cùng cá phệ mà dịch chuyển không phụ thuộc vào vào dòng nước trong khi các loài sinh vật bé dại bé khác bị dòng nước cuốn trôi đi như loài sứa biển. Động thực trang bị biển dù cho có kích thước bé dại bé giỏi to quá cỡ đều đóng góp thêm phần vào sự đa dạng mẫu mã sinh học tập của biển. Nếu như sự nhiều chủng loại sinh học này sẽ không được duy trì, sinh thứ biển có khả năng sẽ bị đe dọa.

Xem thêm: Giải Bài 2 Trang 163 Toán 11 : Quy Tắc Tính Đạo Hàm, Giải Bài 2 Trang 163 Sgk Đại Số 11

Task 1. The words in the box all appear in the passage. Fill each blank with one of them. There are more words than needed. (Các từ vào khung mở ra trong đoạn văn. Điền vào mỗi nơi trống một từ trong những đó. Có rất nhiều từ hơn bắt buộc thiết.)

1. Some plants và animals are referred to as __tiny__ organisms because they are extremely small. (Một vài ba loài động thực đồ dùng được nhắc tới như là phần nhiều sinh vật rất nhỏ tuổi bởi vì chúng tương đối nhỏ.) 2. Thanks khổng lồ modern technology, scientists have been able to __investigate__ the life of plants and animals that live under the sea. (Nhờ có technology hiện đại, các nhà khoa học hoàn toàn có thể nghiên cứu cuộc sống của cồn thực đồ dùng sống bên dưới biển.) 3. A __gulf__ is a large area of sea that is partly surrounded by land. ( Vịnh là một khu vực rộng lớn được bao quanh bởi đất.)4. __Biodiversity__ is a term that refers to lớn the existence of different kinds of animals và plants which make a balanced environment. ( Đa dạng sinh thái xanh là thuật ngữ chỉ sự tồn tại của các loài rượu cồn thực vật không giống nhau mà tạo ra một môi trường thiên nhiên cân bằng.)5. These scientists have collected different __samples__ khổng lồ analyse for their experiment. (Các nhà khoa học này đã thu thập những vật mẫu để phân tích cho những cuộc thí nghiệm.)

Task 2. Read the passage again & then answer the following questions. (Đọc lại đoạn văn và trả lời các câu hỏi sau.)

1. What percentage of the earth"s surface is covered by seas and oceans? (Bao nhiêu phần trăm mặt phẳng trái khu đất được che phủ bởi biển và đại dương?)=> 75% of the earth"s surface is covered by sea and oceans. (75% mặt phẳng trái khu đất được bao trùm bởi biển và đại dương.)2. How bởi scientists now overcome the challenges of the depth? (Các nhà kỹ thuật đã thừa qua thách thức của độ sâu như vậy nào?)=> They now overcome the challenges of the depth by using modern devices. (Họ sẽ vượt qua thách thức của độ sâu bằng cách dùng những thiết bị hiện đại.)3. What can submarines vày to help scientists know about the undersea world? (Tàu ngầm rất có thể giúp gì cho các nhà khoa học khám phá thế giới đại dương?)=> They investigate the seabed và bring samples of the marine life back to lớn the surface for further study. (Họ điều tra khảo sát đáy biển lớn và gửi lên bờ phần đa mẫu sinh vật đại dương để phân tích thêm.)4. What can we learn from the satellite photos? (Chúng ta có thể biết được gì qua các hình ảnh vệ tinh?)=> We can know a wide range of information, including water temperature, depth and the undersea population. (Chúng ta có thể biết được lượng to thông tin bao hàm nhiệt độ nước, độ sâu và dân cư dưới biển.)5. What are the three groups of marine plants and animal? (Ba nhóm đụng thực vật biển cả là các nhóm nào?)=> They are those that live on or depend on the bottom like the starfish, those that move independently of water currents và those that are carried along by the currents. (Chúng là đội sống nhờ vào hoặc chịu ảnh hưởng vào tầng lòng như chủng loại sao biển, nhóm động vật bơi mà dịch rời không phụ thuộc vào vào làn nước và các loài bị dòng nước cuốn trôi đi.)6. What would happen if the sea biodiversity were not maintained? (Điều gì sẽ xảy ra nếu hệ sinh thái biển ko được duy trì?)=> The marine life would be at stake if the sea bioadversily were not maintained. (sự sống dưới biển sẽ ảnh hưởng đe dọa nếu hệ sinh thái xanh biển không được duy trì.)

After you read (Sau khi bạn đọc)

Work in pairs. Complete the summary of the reading passage by filling each blank with a word or phrase given in the box below.

Xem thêm: Đâu Là Lệnh Xóa Bản Ghi Ta Thực Hiện Thao Tác Nào Sau Đây? Cách Thêm, Chỉnh Sửa Và Xóa Bản Ghi

(Làm bài toán theo cặp. Dứt bài tóm tắt của bài xích đọc bằng cách điền vào mỗi vị trí trống một từ bỏ hoặc cụm từ đã đến trong khung bên dưới.)

Though covering (1) __three-quarters__ of the earth’s surface, the ocean has remained (2) __mysterious__ lớn us until recently. With (3) __modern__ công nghệ we have now made important (4) __discoveries__ about the (5) __biodiversity__ of marine life. We have learnt that whether tiny or (6) __huge__, all the plants & animals of the sea are (7) __closely connected__.