BÀI 101 TRANG 47 SGK TOÁN 6 TẬP 2

     

Thực hiện nay phép nhân hoặc phân tách hai lếu láo số bằng cách viết lếu láo số bên dưới dạng phân số:

(a) ,, 5dfrac12 . 3dfrac34;) (b) ,, 6dfrac13 : 4dfrac29.)
Bạn đang xem: Bài 101 trang 47 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

Chuyển những hỗn số thành phân số rồi tiến hành phép tính.

Muốn phân chia một phân số cho một phân số ta nhân số bị chia với nghịch hòn đảo của số chia.

Bài giải:

(a) ,, 5dfrac12 . 3dfrac34 = dfrac112 . dfrac154 = dfrac1658 = 20dfrac58)

(b) ,, 6dfrac13 : 4dfrac29 = dfrac193 : dfrac389 = dfrac193 . dfrac938 = dfrac32 = 1dfrac12)


*

Tham khảo lời giải các bài tập bài xích 13: láo lếu số. Số thập phân. Tỷ lệ - luyện tập trang 47 - rèn luyện trang 48 khác • Giải bài 94 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết các phân số sau... • Giải bài xích 95 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết những hỗn số sau... • Giải bài xích 96 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 So sánh các phân... • Giải bài xích 97 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đổi ra mét (viết kết... • Giải bài xích 98 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Dùng phần trăm với ký... • Giải bài xích 99 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Khi cùng hai hỗn... • Giải bài bác 100 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính giá trị của biểu... • Giải bài 101 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 tiến hành phép nhân... • Giải bài xích 102 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 chúng ta Hoàng làm phép... • Giải bài bác 103 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 a) Khi phân tách một số... • Giải bài bác 104 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết các phân số sau... • Giải bài bác 105 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết các phần trăm sau... • Giải bài 106 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 kết thúc các phép tính... • Giải bài 107 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, dfrac13... • Giải bài xích 108 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 hoàn thành các phép tính... • Giải bài 109 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính bởi hai cách:(a) ,,... • Giải bài bác 110 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Áp dụng đặc thù các... • Giải bài 111 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 tìm số nghịch đảo... • Giải bài 112 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hãy kiểm tra những phép... • Giải bài bác 113 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hãy kiểm tra những phép... • Giải bài 114 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:((-3,2) ....
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học tập


Xem thêm: Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 1 Năm 2020-2021, Trạng Nguyên

bài xích trước bài xích sau
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Bài 13: hỗn số. Số thập phân. Phần trăm - luyện tập trang 47 - rèn luyện trang 48
• Giải bài 94 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 95 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 96 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 97 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 98 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 99 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 100 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 101 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 102 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 103 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 104 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 105 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 106 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 107 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 108 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 109 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 110 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 111 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 112 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 113 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 114 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Getting Started Trang 38 Unit 4 Sgk Tiếng Anh Lớp 8 Trang 38

Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số