BÀI 13 TRANG 60 SGK TOÁN 7 TẬP 2

  -  

Cách 1: So sánh(AE)với(AC)rồi so sánh(BE)với(BC)dựa vào quan hệ giới tính giữa con đường xiên cùng với hình chiếu.

Cách 2: So sánh(BE)với(BC)dựa vào quan hệ giữa góc cùng cạnh vào tam giác(BEC)

Bài giải:

a) Cách 1: Ta có(AE, AC)lần lượt là hình chiếu của hai đường xiên(BE, BC) xuất hành thẳng(AC.)Vì(AE (Rightarrow)(BE (1)Cách 2:(widehatBEC) là góc ngoại trừ của tam giác vuông(ABE) nên(widehatBEC) là góc tội nhân (vì(widehatAEB) chắc hẳn rằng là góc nhọn).Do đó, vào tam giác(BEC) có(BE (vì(BE) là cạnh đối diện với góc tầy - góc khủng hơn.)b) Ta cũng có(AD, AB) thứu tự là hình chiếu của(ED, EB) lên đường thẳng(AB.)Vì(AD (2)Từ (1) cùng (2) ta có:(DE (đpcm).
Bạn đang xem: Bài 13 trang 60 sgk toán 7 tập 2

Xem clip bài giảng và có tác dụng thêm bài rèn luyện về bài học này tại đây để học tốt hơn.
*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài bác 2: quan hệ giữa đường vuông góc và con đường xiên, đường xiên cùng hình chiếu - luyện tập (trang 59 - 60) khác • Giải bài bác 8 trang 59 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 mang đến hình 11, biết... • Giải bài xích 9 trang 59 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Để tập bơi lội nâng dần... • Giải bài bác 10 trang 59 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 minh chứng rằng trong... • Giải bài xích 11 trang 60 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Một cách triệu chứng minh... • Giải bài 12 trang 60 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 đến hình 14. Ta điện thoại tư vấn độ... • Giải bài bác 13 trang 60 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 đến hình 16. Hãy chứng... • Giải bài xích 14 trang 60 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Đố: Vẽ tam...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng song song - Hình học 7 •Chương 2: Hàm số với đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học tập 7 •Chương 3: thống kê - Đại số 7 •Chương 3: quan hệ tình dục giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác - Hình học tập 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
bài bác trước bài sau
Giải bài tập SGK Toán 7
Bài 2: quan hệ tình dục giữa mặt đường vuông góc và đường xiên, con đường xiên với hình chiếu - rèn luyện (trang 59 - 60)
• Giải bài 8 trang 59 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài xích 9 trang 59 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài bác 10 trang 59 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài 11 trang 60 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài xích 12 trang 60 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài xích 13 trang 60 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài xích 14 trang 60 - SGK Toán lớp 7 Tập 2
Giải bài xích tập SGK Toán 7
Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng song song Chương 2: Hàm số cùng đồ thị Chương 2: Tam giác Chương 3: thống kê Chương 3: quan hệ giới tính giữa những yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác Chương 4: Biểu thức đại số
Giải bài bác tập SGK Toán 7
Giải bài bác tập SGK Toán 7 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 7 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7


Xem thêm: Đôi Bồ Câu Đang Bay Về Hướng Mp3, Trên Công Trường Rộn Tiếng Ca

Giải bài tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài xích tập những môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài bác tập soạn Văn
Giải bài bác tập Môn vật Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn định kỳ Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 8, 9, Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 93 Luyện Tập Chung

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12