Bài 16 Sgk Toán 8 Tập 1 Trang 75

  -  

Bài 16, 17, 18, 19 trang 75 SGK Toán 8 tập 1 - Luyện tập. Bài Cho tam giác (ABC) cân nặng tại (A), các đường phân giác (BD, CE) ((D ∈ AC, E ∈ AB)). Chứng tỏ rằng (BEDC) là hình thang cân có đáy bé dại bằng cạnh bên.

Bạn đang xem: Bài 16 sgk toán 8 tập 1 trang 75


Bài 16 trang 75 SGK Toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi:

Cho tam giác (ABC) cân nặng tại (A), các đường phân giác (BD, CE) ((D ∈ AC, E ∈ AB)). Chứng minh rằng (BEDC) là hình thang cân bao gồm đáy nhỏ dại bằng cạnh bên.

Phương pháp:

- nhì tam giác đều bằng nhau có những cạnh tương xứng bằng nhau.

- Tam giác cân tất cả hai bên cạnh bằng nhau và hai góc sinh sống đáy bởi nhau.

- hai tuyến phố thẳng song song khi tất cả cặp góc đồng vị bằng nhau. 

- Hình thang là tứ giác bao gồm hai cạnh đối tuy nhiên song.

- Hình thang cân là hình thang có hai góc kề với một đáy bởi nhau.

Lời giải:

*

*

Bài 17 trang 75 SGK Toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi:

 Hình thang (ABCD; (AB // CD)) gồm (widehatACD=widehatBDC). Chứng minh rằng (ABCD) là hình thang cân.

Xem thêm: 【1️⃣】 Cách Vẽ Tranh Vẽ Đề Tài 20 /11 Đẹp, Tranh Vẽ Đề Tài 20

Phương pháp:

- Tam giác cân nặng là tam giác bao gồm hai lân cận bằng nhau, nhì góc đáy bởi nhau.

- vệt hiệu phân biệt hình thang cân: Hình thang tất cả hai đường chéo cánh bằng nhau là hình thang cân.

Lời giải:

*

Bài 18 trang 75 SGK Toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi:

Chứng minh định lí "Hình thang bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau là hình thang cân" qua việc sau: đến hình thang (ABCD) (left( AB//C mD ight)) có (AC = BD.)

Qua (B) kẻ đường thẳng tuy nhiên song cùng với (AC), giảm đường trực tiếp (DC) tại (E.) bệnh mình rằng:

a) (∆BDE) là tam giác cân.

b) (∆ACD = ∆BDC.)

c) Hình thang (ABCD) là hình thang cân.

Phương pháp:

Chứng minh định lí "Hình thang gồm hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân" qua câu hỏi sau: cho hình thang (ABCD) (left( AB//C mD ight)) có (AC = BD.)

Qua (B) kẻ con đường thẳng song song với (AC), giảm đường trực tiếp (DC) trên (E.) triệu chứng mình rằng:

a) (∆BDE) là tam giác cân.

Xem thêm: Vector Logo Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam File Vector, Coreldraw, Png Miễn Phí

b) (∆ACD = ∆BDC.)

c) Hình thang (ABCD) là hình thang cân.

Lời giải:

*

*

Bài 19 trang 75 SGK Toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi:

 Đố. Cho tía điểm (A, D, K) trên giấy tờ kẻ ô vuông (h.(32)). Hãy search điểm thứ tứ (M) là giao điểm của các dòng kẻ làm thế nào để cho nó cùng với tía điểm đã mang đến là tư đỉnh của một hình thang cân