Bài 17 Trang 75 Sgk Toán 8

  -  

Hình thang(ABCD ,,(AB // CD)) có(widehatACD = widehatBDC.) chứng minh rằng(ABCD) là hình thang cân.
Bạn đang xem: Bài 17 trang 75 sgk toán 8

*

Hướng dẫn:Bước 1: triệu chứng minh(OD = OC)Bước 2: bệnh minh(OA = OB)Bước 3: triệu chứng minh(AC = BD.) Từ kia suy ra(ABCD) là hình thang cân.

Bài giảiGọi(O) là giao điểm của(AC) và(BD.)Xét( riangleDOC,) ta có:(widehatD_1 = widehatC_1) (giả thiết)(Rightarrow riangleDOC)cân tại(O) (định nghĩa)(Rightarrow OD = OC)(tính chất) ((1))(AB // CD)(giả thiết)(Rightarrow widehatB_1 = widehatD_1)(cặp góc so le trong) ( widehatA_1 = widehatC_1) (cặp góc so le trong)Mà(widehatD_1 = widehatC_1) (giả thiết)(Rightarrow widehatA_1 = widehatB_1)(Rightarrow riangleOAB)cân tại(O) (định nghĩa)(Rightarrow OA = OB)(tính chất) ((2))Từ((1)) và((2) Rightarrow OA + OC = OB + OD)Hay(AC = BD)Hình thang(ABCD) có:(AC = BD) (chứng minh trên)(Rightarrow ABCD)là hình thang cân (dấu hiệu nhận biết hình thang cân)


*

Tham khảo giải thuật các bài tập rèn luyện (trang 75) khác • Giải bài xích 16 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 1 đến tam giác(ABC)... • Giải bài 17 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Hình thang(ABCD... • Giải bài bác 18 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 1 chứng minh định lý: "Hình... • Giải bài bác 19 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Đố. Cho ba...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đông đảo - Hình học tập 8


Xem thêm: Bài 31 : Vẽ Tranh Thiên Nhiên Lớp 1 Chủ Đề Thiên Nhiên Tươi Đẹp

bài trước bài xích sau
Giải bài tập SGK Toán 8
Luyện tập (trang 75)
• Giải bài xích 16 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 17 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 18 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 19 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 1


Xem thêm: Soạn Văn 7 Bài Mùa Xuân Của Tôi Ngắn Gọn, Soạn Bài Mùa Xuân Của Tôi (Trang 173)

Chương 1: Phép nhân và phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần đa