Bài 19 trang 22 sgk toán 7 tập 2

  -  

Giải bài bác 19 trang 22 SGK Toán 7 tập 2. Số khối lượng (tính bằng kilôgam) của 120 em của một trường mẫu giáo


Đề bài

Số khối lượng (tính bằng kilôgam) của (120) em của một trường chủng loại giáo ở tp A được lưu lại trong bảng (27):

 

*

Hãy tính số trung bình cộng (có thể thực hiện máy tình quăng quật túi).

Bạn đang xem: Bài 19 trang 22 sgk toán 7 tập 2


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


- Lập bảng tần số.

- tìm kiếm số trung bình cộng theo công thức: 

(overlineX = dfracx_1n_1+ x_2n_2+ x_3n_3+ ... + x_kn_kN)

Trong đó:

(x_1, ext x_2, ext ldots , ext x_k) là (k) giá trị khác nhau của tín hiệu (X).

Xem thêm: Chuyên Đề: Tác Dụng Từ Của Dòng Điện Từ Trường Là Gì, Tác Dụng Từ Của Dòng Điện

(n_1, ext n_2, ext ldots , ext n_k) là tần số tương ứng.

(N) là số những giá trị.

Xem thêm: Đặc Điểm Nào Dưới Đây Không Phải Của Nấm ? Đặc Điểm Nào Không Phải Của Giới Nấm

(overlineX) là số mức độ vừa phải của dấu hiệu (X).


Lời giải đưa ra tiết

Bảng tần số về số cân nặng của (120) em của (1) trường mẫu giáo

*

Số trung bình cộng là 

(overlineX = dfrac2243,5120 approx 18,7 (kg) )


Mẹo tra cứu đáp án nhanh nhất có thể Search google: "từ khóa + tuvientuongvan.com.vn"Ví dụ: "Bài 19 trang 22 SGK Toán 7 tập 2 tuvientuongvan.com.vn"