Bài 2 Cộng Trừ Số Hữu Tỉ

  -  

Với giải bài tập Toán lớp 7 bài xích 2: Cộng, trừ, nhân, phân tách số hữu tỉ sách Kết nối tri thức hay nhất, cụ thể giúp học tập sinh dễ dãi làm bài xích tập Toán 7 bài 2.

Bạn đang xem: Bài 2 cộng trừ số hữu tỉ


Giải bài bác tập Toán 7 bài xích 2: Cộng, trừ, nhân, phân tách số hữu tỉ

Video giải bài bác tập Toán 7 bài 2: Cộng, trừ, nhân, phân tách số hữu tỉ

Mở đầu

Mở đầu trang 10 Toán 7 Tập 1: Giả sử một khinh khí cầu bay lên tự mặt đất theo chiều thẳng đứng với tốc độ 0,8 m/s vào 50 giây. Tiếp đến nó bớt dần độ dài với vận tốc59m/s. Hỏi sau 27 giây kể từ lúc hạ độ cao, khinh khí cầu phương pháp mặt đất từng nào mét?

Lời giải:

Sau bài học này chúng ta sẽ xử lý được vấn đề trên như sau:

Khinh khí cầu phương pháp mặt đất một khoảng sau khi bay được 50 giây là: 0,8.50 = 40 (m).

Khinh khí ước sẽ hạ được một khoảng sau khoản thời gian hạ độ cao trong 27 giây là:59.27=15(m).

Vậy sau 27 giây kể từ thời điểm hạ cộ cao, khinh thường khí cầu cách mặt khu đất một khoảng là:

40 – 15 = 25 (m).

1. Cùng và trừ nhì số hữu tỉ.

Giải Toán 7 trang 10 Tập 1

HĐ 1 trang 10 Toán 7 Tập 1: nói lại quy tắc cộng và trừ hai phân số rồi tiến hành phép tính:

a)−78+512;

b)−57−821.

Lời giải:

* Quy tắc cộng (hoặc) trừ hai phân số:

- Quy tắc cộng (hoặc trừ) nhị phân số cùng chủng loại số:

Muốn cùng (hoặc trừ) hai phân số cùng chủng loại số, ta cộng (hoặc trừ) nhị tử số và không thay đổi mẫu số.

- Quy tắc cùng (hoặc trừ) nhì phân số khác chủng loại số:

Muốn cùng (hoặc trừ) nhị phân số khác chủng loại số, ta quy đồng mẫu số hai phân số,sau đó cùng (hoặc trừ) nhì tử số và không thay đổi mẫu số.

a) Ta có:−78+512=−7.324+2.524=−2124+1024=−21+1024=−1124.

b) Ta có:−57−821=−5.321−821=−1521−821=−15−821=−2321.

HĐ 2 trang 10 Toán 7 Tập 1: Viết các hỗn số với số thập phân trong phép tính sau dưới dạng phân số tiến hành phép tính:

a)0,25+1512;

b)−1,4−35.

Lời giải:

a) Ta có:

0,25+1512=25100+1.12+512=14+1712=312+1712=3+1712=2012=53.

b) Ta có:−1,4−35=−1410−35=−75−35=−7−35=−105=−2.

Giải Toán 7 trang 11 Tập 1

Luyện tập 1 trang 11 Toán 7 Tập 1: Tính:

a)-7--58;

b) –21,25 + 13,3.

Lời giải:

a) Ta có:−7−−58=−7+58=−568+58=−56+58=−518.

b) Ta có: –21,25 + 13,3 = – (21,25 – 13,3) = –7,95.

Luyện tập 2 trang 11 Toán 7 Tập 1: vứt dấu ngoặc rồi tính các tổng sau:

b) 6,5 + <0,75 – (8,25 – 1,75)>.

Lời giải:

a) Ta có:

910−65−74=910−65+74=1820−2420+3520

=18−24+3520=18+35−2420=2920.

b) Ta có: 6,5 + <0,75 – (8,25 – 1,75)>

= 6,5 + (0,75 – 8,25 + 1,75)

= 6,5 + 0,75 – 8,25 + 1,75

= (6,5 + 1,75) + 0,75 – 8,25

= 8,25 – 8,25 + 0,75

= 0 + 0,75

= 0,75

Giải Toán 7 trang 12 Tập 1

Vận dụng 1 trang 12 Toán 7 Tập 1: Khoai tây là thức ăn chính của bạn châu Âu và là một trong món ăn mếm mộ của người việt Nam. Vào 100 gam khoai tây khô tất cả 11 gam nước; 6,6 gam protein; 0,3 gam chất béo; 75,1 gam glucid và những chất khác.

(TheoViện bồi bổ Quốc gia)

Em hãy đến biết cân nặng các hóa học khác trong 100 gam khoai tây khô.

Lời giải:

Khối lượng các chất không giống (ngoài nước, protein, chất béo, glucid) trong 100 gam khoai tây thô là:

100 – 11 – 6,6 – 0,3 – 75,1 = (100 – 11) – (6,6 + 0,3 + 75,1) = 89 – 82 = 7 (gam).

Vậy trọng lượng các chất khác vào 100 gam khoai tây thô là 7 gam.


HĐ 3 trang 12 Toán 7 Tập 1: Viết các hỗn số cùng số thập phân trong những phép tính sau dưới dạng phân số rồi thực hiện phép tính:

a)0,36.−59;

b)−76:157.

Lời giải:

a) Ta có:0,36.−59=36100.−59=925.−59=9.−525.9=−15.

b) Ta có:−76:157=−76:127=−76.712=−7.76.12=−4972.

Xem thêm: Cách Lấy Lại Danh Bạ Từ Gmail, Cách Lấy Danh Bạ Từ Gmail Trên Máy Android

Luyện tập 3 trang 12 Toán 7 Tập 1: Tính:

a)-913.-45;

b)-0,7:32.

Lời giải:

a) Ta có:−913.−45=−913.−45=−9.−413.5=3665.

b) Ta có:−0,7:32=−710.23=−7.210.3=−715.

Luyện tập 4 trang 12 Toán 7 Tập 1: Tính một phương pháp hợp lí:

76.341 +76.-0.25.

Lời giải:

Ta có:76.314+76.−0,25=76.134+76.−14

=76134+−14=76.13−14=76.124=76.3=72.

Giải Toán 7 trang 13 Tập 1

Vận dụng 2 trang 13 Toán 7 Tập 1: bao gồm hai tấm ảnh kích thước 10 centimet x15 centimet được in trên giấy hình ảnh kích thước 21,6 centimet x27,9 cm như Hình 1.8. Nếu cắt ảnh theo đúng form size thì diện tích s phần giấy ảnh còn lại là bao nhiêu?

Lời giải:

Phần giấy hình ảnh có size 21,6 centimet x27,9 cm phải phần giấy hình ảnh là hình chữ nhật.

Áp dụng phương pháp tính diện tích s của hình chữ nhật ta có diện tích giấy ảnh kích thước 21,6 cm x27,9 centimet là:

21,6.27,9=21610.27910=216.27910.10=60264100= 602,64 (cm2).

Tấm hình ảnh có size 10 cm x15 cm đề nghị là tấm hình ảnh là hình chữ nhật.

Áp dụng phương pháp tính diện tích hình chữ nhật ta có diện tích s của một tấm ảnh kích thước 10 centimet x15 cm là: 10.15 = 150 (cm2).

Diện tích của nhì tấm hình ảnh kích thước 10 centimet x15 centimet là: 2.150 = 300 (cm2).

Nếu cắt theo hình 1.8 thì diện tích phần giấy hình ảnh còn lại là: 602,64 – 300 = 302,64 (cm2).

Bài tập

Bài 1.7 trang 13 Toán 7 Tập 1: Tính:

a)−618+1827;

b)2,5−−69;

c) –0,32 . (–0,875);

d)−5:215.

Lời giải:

a)−618+1827=−6:618:6+18:927:9=−13+23=−1+23=13.

b)2,5−−69=2510+69=52+23=156+46=15+46=196.

c) –0,32 . (–0,875)=−32100.−8751000=−32:4100:4.−875:1251000:125=−825.−78=−8.−725.8=725.

d)−5:215=−5:115=−5.511=−5.511=−2511.

Bài 1.8 trang 13 Toán 7 Tập 1: Tính giá bán trị của những biểu thức sau:

a)8+213−35−5+0,4−313−2;

b)7−12−34:5−14−58.

Lời giải:

a)8+213−35−5+0,4−313−2

=8+213−35−5+25−3+13−2

=8+2+13−35−5−25−3−13+2

=8−5−3+2+2+13−13−35+25

=4+0−1

=3

b)7−12−34:5−14−58

=284−24−34:408−28−58

=28−2−34:40−2−58

=234:338

=234.833

=23.84.33

=4633

Bài 1.9 trang 13 Toán 7 Tập 1: Em hãy tìm biện pháp “nối” những số ở những cái lá trong Hình 1.9 bằng các phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách và vết ngoặc để được một biểu thức có giá trị đúng thông qua số ở bông hoa.

Lời giải:

Biểu thức cùng với phép tính có giá trị bởi đúng số ở bông hoa là: –25.4 + (10 : –2) = –105.

Ngoài biện pháp trên, ta cũng rất có thể điền như sau: – 25 + 10 . 4 . (– 2) = – 105

Chú ý: hoàn toàn có thể hoán thay đổi vị trí của các thừa số trong tích hoặc số hạng vào tổng sẽ được một phép tính mới, ví dụ điển hình 10 . (– 2) . 4 + (– 25) = – 105,...

Bài 1.10 trang 13 Toán 7 Tập 1: Tính một giải pháp hợp lí.

0,65.78 +215.2020 + 0,35.78 – 2,2.2020.

Lời giải:

0,65.78 +215.2020 + 0,35.78 – 2,2.2020

=215.2020 – 2,2.2020+ 0,65.78 + 0,35.78

=215.2020 – 2,2.2020+ (0,65.78 + 0,35.78)

=115.2020 –115.2020+ 78.(0,65 + 0,35)

= 0 + 78.1

= 0 + 78

= 78.

Bài 1.11 trang 13 Toán 7 Tập 1: chống đựng sách của một kệ sách trong thư viện lâu năm 120 cm (xem hình bên). Fan ta dự định xếp những cuốn sách dày khoảng chừng 2,4 cm vào chống này. Hỏi phòng sách đó có thể để được nhiều nhất từng nào cuốn sách như vậy?

*

Lời giải:

Mỗi cuốn sách dày 2,4 cm phải số sách nhiều nhất mà ngăn sách có thể để là:

120 : 2,4 = 50 (cuốn).

Xem thêm: Đóng Vai Cô Kĩ Sư Kể Lại Cuộc Gặp Gỡ Với Anh Thanh Niên, Please Wait

Vậy phòng sách đó có thể để được không ít nhất 50 cuốn sách.