Bài 2 Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu

  -  

Bài 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

1. Những chức năng củahệ quản trị cơ sở dữ liệu

a. Cung cấp môi trường tạo lập cơ sở dữ liệu

- Cung cấp môi trường tạo lập cơ sở dữ liệu là cung cấp đến người cần sử dụng ngôn ngữ định nghĩa kiểu dữ liệu để người cần sử dụng khai báo kiểu và những cấu trúc của dữ liệu đồng thời tạo lập CSDL thông qua các giao diện đồ họa

- Ghi chú:Ngôn ngữ định nghĩa kiểu dữ liệu là hệ thống các ký hiệu để tế bào tả CSDL

b. Cung cấp môi trường cập nhật và khai quật dữ liệu

- Cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu là cung cấp mang lại người cần sử dụng ngôn ngữ làm việc dữ liệu để yêu thương cầu cập nhật hay khai thác thông tin

- thao tác làm việc dữ liệu gồm:

+ Cập nhật (nhập, xóa, sửa, xóa dữ liệu)

+ khai quật (sắp xếp,tìm kiếm ,kết xuất, báo cáo..)

- Ghi chú:Ngôn ngữ định nghĩa kiểu dữ liệu và ngôn ngữ làm việc dữ liệu là 2 thành phần của một ngôn ngữ database duy nhất

c. Cung cấp công cụ kiểm soát, điều khiển truy vấn cập vào cơ sở dữ liệu

Hệ QTCSDL phải bao gồm bộ chương trình thực hiện những nhiệm vụ:

- phạt hiện, ngăn chặn sự tầm nã cập không được phép

- gia hạn tính nhất cửa hàng dữ liệu

- Tổ chức điều khiển truy tìm cập đồng thời

- Khôi phục csdl khi tất cả sự cố ở phần cứng tốt phần mềm

- Quản lý các mô tả dữ liệu

2. Hoạt động của một hệ cơ sở dữ liệu

*

3. Vai trò của nhỏ người khi có tác dụng việc với hệ CSDL

a. Người quản trị CSDL

Quản lý tài nguyên, sở hữu đặt database vật lý, cấp phát quyền truy tìm cập, cấp phần mềm, phần cứng, gia hạn hoạt động hệ thống.

Bạn đang xem: Bài 2 hệ quản trị cơ sở dữ liệu

b. Người lập trình ứng dụng

Xây dựng các chương trình ứng dụng đáp ứng nhu cầu khai quật của nhóm người dùng.c. Người cần sử dụng cuối:

Người khai thác thông tin từ CSDL, thường được phân nhóm. Mỗi nhóm có quyền để truy vấn cập và khai thác khác nhau.

4. Những bước xây dựng cơ sở dữ liệu

Có 3 bước để xây dựng cơ sở dữ liệu:- Bước 1. Khảo sát

+ search hiểu yêu cầu của công tác làm việc quản lý

+ Xác định dữ liệu cần lưu trữ, phân tích mối liên hệ dữ liệu

+ Phân tích các chức năng cần bao gồm của hệ thống khai quật tt, đáp ứng các yêu cầu đạt ra

+ Xác định khả năng phần cứng, phần mềm có thể khai thác, sử dụng

- Bước 2.

Xem thêm: Ví Dụ Về Từ Tượng Thanh - Soạn Bài: Từ Tượng Hình, Từ Tượng Thanh

Thiết kế

+ Thiết kế cơ sở dữ liệu.

+ Lựa chọn hệ QTCSDL triển khai.

+ Xây dựng hệ thống chương trình ứng dụng.

- Bước 3.

Xem thêm: Skills 1 Trang 54 Unit 11 Skills 1 Lớp 7 Mới, Tiếng Anh 7 Mới Unit 11 Skills 1

Kiểm thử

+ Nhập dữ liệu đến CSDL

+ Tiến hành chạy thử. Nếu hệ thống đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đạt ra thì đưa hệ thống vào sử dụng. Nếu hệ thống còn lỗi thì cần rà soát lại tất cả các bước đã thực hiện trước đó. Coi lỗi xuất hiện ở đâu để khắc phục.