BÀI 2 TRANG 168 TOÁN 11

  -  

Sử dụng công thức(left(dfracuv ight)"=dfracu"v-uv"v^2)để tính đạo hàm của từng hàm số.

a)

(eginaligned & y"=dfracleft( 2x+1 ight)left( x-1 ight)-left( x^2+x+2 ight)left( x-1 ight)^2 \ & =dfrac2x^2-x-1-x^2-x-2left( x-1 ight)^2 \ và =dfracx^2-2x-3left( x-1 ight)^2 \ & \ endaligned)Ta có:

(eginaligned & y"Vậy tập nghiệm của bất phương trình là(S=left( -1;1 ight)cup left( 1;3 ight))

b)

(eginaligned & y"=dfrac2xleft( x+1 ight)-left( x^2+3 ight)left( x+1 ight)^2 \ và =dfrac2x^2+2x-x^2-3left( x+1 ight)^2 \ & =dfracx^2+2x-3(x+1)^2 \ và Rightarrow y"ge 0Leftrightarrow dfracx^2+2x-3(x+1)^2ge 0 \ và Leftrightarrow left{ eginaligned & x^2+2x-3ge 0 \ & x+1 e 0 \ endaligned ight. \ & Leftrightarrow left{ eginaligned & left< eginaligned & xle -3 \ và xge 1 \ endaligned ight. \ & x e -1 \ endaligned ight.Leftrightarrow left< eginaligned & xle -3 \ và xge 1 \ endaligned ight. \ endaligned )

Vậy tập nghiêm của bất phương trình là(S=(-infty ;-3>cup ext !!

c)

(eginaligned & y"=dfrac2left( x^2+x+4 ight)-left( 2x-1 ight)left( 2x+1 ight)left( x^2+x+4 ight)^2 \ và =dfrac2x^2+2x+8-4x^2+1left( x^2+x+4 ight)^2 \ & =dfrac-2x^2+2x+9left( x^2+x+4 ight)^2 \ & Rightarrow y">0Leftrightarrow dfrac-2x^2+2x+9left( x^2+x+4 ight)^2>0 \ & Leftrightarrow left{ eginaligned và -2x^2+2x+9>0 \ và x^2+x+4 e 0 \ endaligned ight. \ và Leftrightarrow left{ eginaligned và dfrac1-sqrt192Vậy tập nghiệm của bât phương trình là(S=left( dfrac1-sqrt192;dfrac1+sqrt192 ight) )

 
Bạn đang xem: Bài 2 trang 168 toán 11

*

Tham khảo giải mã các bài bác tập bài 3: Đạo hàm của hàm con số giác khác • Giải bài 1 trang 168 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 search đạo hàm của các... • Giải bài bác 2 trang 168 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Giải các bất phương... • Giải bài xích 3 trang 169 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 tìm kiếm đạo hàm của các... • Giải bài bác 4 trang 169 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 tìm đạo hàm của các... • Giải bài 5 trang 169 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Tính(dfrac{f"left(... • Giải bài 6 trang 169 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 chứng tỏ các hàm số... • Giải bài 7 trang 169 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Giải phương trình... • Giải bài xích 8 trang 169 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Giải bất phương trình...


Xem thêm: Hoạt Động Thực Tiễn Có Mấy Hình Thức ? A Thực Tiễn Là Gì

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 11 theo chương •Chương 1: Hàm số lượng giác cùng phương trình lượng giác - Đại số và Giải tích 11 •Chương 1: Phép dời hình cùng phép đồng dạng trong phương diện phẳng - Hình học 11 •Chương 2: tổng hợp và tỷ lệ - Đại số với Giải tích 11 •Chương 2: Đường thẳng cùng mặt phẳng trong ko gian. Quan lại hệ tuy vậy song - Hình học 11 •Chương 3: hàng số - cung cấp số cùng và cấp cho số nhân - Đại số và Giải tích 11 •Chương 3: Vectơ trong không gian. Tình dục vuông góc trong không khí - Hình học 11 •Chương 4: số lượng giới hạn - Đại số và Giải tích 11 •Chương 5: Đạo hàm - Đại số với Giải tích 11


Xem thêm: Tổng Hợp 5 Chợ Bán Đồ Handmade Ở Hà Nội Mới Nhất 2022, Top 19 Chợ Handmade Hà Nội Mới Nhất 2022

bài bác trước bài sau