Bài 20 sgk toán 9 tập 2 trang 19

  -  

Lý thuyết với Giải bài 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 trang 19; bài bác 27 trang đôi mươi SGK Toán 9 tập 2: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số – Chương 3

1. Quy tắc cùng đại số:

Quy tắc cộng đại số cần sử dụng để chuyển đổi một hệ phương trình thành hệ phương trình tương đương. Quy tắc cộng đại số có hai bước:

Bước 1: cộng hay trừ từng vế nhì phương trình của hệ phương trình đã cho để được một phương trình mới.

Bạn đang xem: Bài 20 sgk toán 9 tập 2 trang 19

Bước 2: sử dụng phương trình new ấy sửa chữa thay thế cho 1 trong hai phương trình của hệ (và giữ nguyên phương trình kia).

2. Bắt tắt bí quyết giải hệ phương trình bằng cách thức cộng đại số.

Bước 1: Nhân những vế của nhì phương trình cùng với số tương thích (nếu cần) sao cho các hệ số của một ẩn nào kia trong hai phương trình của hệ bằng nhau hoặc đối nhau.

Bước 2: áp dụng quy tắc cùng đại số sẽ được hệ phương trình mới, trong những số đó có một phương trình mà thông số của 1 trong hai ẩn bởi 0 (tức là phương trình một ẩn).

Bước 3: Giải phương trình một ẩn vừa nhận được rồi suy ra nghiệm của hệ sẽ cho.

Gợi ý giải bài bác tập bài giải hệ phương trình bằng cách thức cộng đại số Toán 9 tập 2 trang 19,20.

Bài 20. Giải các hệ phương trình sau bằng cách thức cộng đại số.

*

Giải:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

e) 

*

Bài 21. Giải các hệ phương trình sau bằng cách thức cộng đại số.

*

Giải:

*

Nhân cả hai vế của (1) cùng với -√2, ta bao gồm hệ tương đương

*

Từ hệ này giải ra ta tất cả x =1/8(√2 -6); y =-1/4(√2 +1)

b) 

*

Nhân cả hai vế của (1) cùng với √2 rồi cùng từng vế nhị phương trình ta được:

*

Từ phía trên ta tính ra được x=1/√6; y =-1/√2

Bài 22 trang 19. Giải những hệ phương trình sau bằng cách thức cộng đại số:

*


Quảng cáo


Giải:

a)

*

Vậy nghiệm của hệ là (x=2/3; y=11/3)

b)

*

Hệ phương trình vô nghiệm.

c)

*

Hệ phương trình tất cả vô số nghiệm.

Xem thêm: Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Unit 10 Health And Hygiene Unit 10: Health And Hygiene

Bài 23 trang 19 Toán 9.Giải hệ phương trình sau:

*

Giải: Ta có:

*

Trừ từng vế nhị phương trình (1) với (2) ta được:

(1 – √2)y – (1 + √2)y = 2

⇔ (1 – √2 – 1 – √2)y = 2 ⇔ -2y√2 = 2

⇔ y =-2/(2√2) ⇔ y =-1/√2⇔ y =-√2/2 (3)

Thay (3) vào (1) ta được:

⇔ (1 + √2)x + (1 – √2)(-√2/2 ) = 5

⇔ (1 + √2)x + (-√2/2 )+ 1 = 5


Quảng cáo


*

Hệ tất cả nghiệm là:

*

Nghiệm khoảng (chính xác đến bố chữ số thập phân) là:

*

Bài 24 trang 19 Toán 9 tập 2. Giải hệ các phương trình:

*

Giải: a) Đặt x + y = u, x – y = v, ta có hệ phương trình (ẩn u, v):

*
Suy ra hệ đang cho tương đương với:
*

b) Thu gọn gàng vế trái của nhị phương trình:

*

Bài 25. Ta biết rằng: Một nhiều thức bằng đa thức 0 khi và chỉ còn khi tất cả các thông số của nó bằng 0. Hãy tìm các giá trị của m và n để nhiều thức sau (với đổi thay số x) bởi đa thức 0:

P(x) = (3m – 5n + 1)x + (4m – n -10).

Giải: Ta tất cả P(x) = (3m – 5n + 1)x + (4m – n -10)

Nếu P(x) = 0

*

Bài 26 trang 19. Xác định a cùng b đựng đồ thị của hàm số y = ax + b đi qua điểm A với B trong mỗi trường đúng theo sau:

a) A(2; -2) với B(-1; 3); b) A(-4; -2) với B(2; 1);

c) A(3; -1) cùng B(-3; 2); d) A(√3; 2) với B(0; 2).

Giải: a) bởi vì A(2; -2) ở trong đồ thì nên 2a + b = -2.

Vì B(-1; 3) nằm trong đồ thì cần -a + b = 3. Ta gồm hệ phương trình ẩn là a cùng b.

 Từ kia

b) vì chưng A(-4; -2) thuộc đồ thị bắt buộc -4a + b = -2.

Vì B(2; 1) thuộc đồ gia dụng thị cần 2a + b = 1.

Ta tất cả hệ phương trình ẩn là a, b:

*

c) vì A(3; -1) thuộc vật thị yêu cầu 3a + b = -1

Vì B(-3; 2) thuộc thứ thị buộc phải -3a + b = 2.

Ta gồm hệ phương trình ẩn a, b:

*

d) vì A(√3; 2) thuộc vật dụng thị phải √3a + b = 2.

Vì B(0; 2) thuộc đồ dùng thị buộc phải 0 . A + b = 2.

Xem thêm: Lịch Sử 10 Bài 8 Lý Thuyết, Lịch Sử 10 Bài 8: Sự Hình Thành Và Phát Triển Các

Ta có hệ phương trình ẩn là a, b.

*

Bài 27. Bằng biện pháp đặt ẩn phụ (theo phía dẫn), đưa các hệ phương trình sau về dạng hệ nhì phương trình bậc nhật nhì ẩn rồi giải: