Bài 21 Sgk Toán 9 Tập 2 Trang 19

  -  

a) (left{eginmatrix xsqrt2 - 3y = 1 và & \ 2x + ysqrt2=-2 & & endmatrix ight.);

b) (left{eginmatrix 5xsqrt3+ y = 2sqrt2& & \ xsqrt6 - y sqrt2 = 2& & endmatrix ight.) 
Bạn đang xem: Bài 21 sgk toán 9 tập 2 trang 19

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Hệ a) ta nhân phương trình thứ nhất với (-sqrt 2), rồi cùng từng vế hai phương trình.

Hệ b) ta nhân phương trình thứ nhất với (sqrt 2), rồi cùng từng vế hai phương trình.
Xem thêm: Nội Dung Cơ Bản Của Nho Giáo, Nội Dung Cơ Bản Của Triết Học Nho Giáo

Lời giải đưa ra tiết

a) Nhân cả hai vế của phương trình trước tiên với (-sqrt 2), rồi cùng từng vế nhì phương trình, ta được:

(left{eginmatrix xsqrt2 - 3y = 1 & & \ 2x + ysqrt2=-2 và & endmatrix ight.) 

(Leftrightarrow left{eginmatrix -2x + 3sqrt2.y = -sqrt2& và \ 2x + sqrt2y = -2 và & endmatrix ight.)

(Leftrightarrow left{eginmatrix -2x + 3sqrt2.y+2x+ sqrt2.y = -sqrt2-2& và \ 2x + sqrt2y = -2 & & endmatrix ight.)

(Leftrightarrow left{eginmatrix 4sqrt2.y = -sqrt2 - 2& và \ 2x + ysqrt2 = -2& & endmatrix ight.)

(Leftrightarrow left{eginmatrix y = dfrac-sqrt2 - 24sqrt 2& & \ 2x + ysqrt2 = -2 và & endmatrix ight.)

(Leftrightarrow left{eginmatrix y = dfrac-1-sqrt24& và \ 2x = -ysqrt2 -2 & & endmatrix ight. )

(Leftrightarrow left{eginmatrix y = dfrac-1-sqrt24& & \ 2x =- dfrac-1-sqrt24.sqrt2 -2 & & endmatrix ight.)

(Leftrightarrow left{eginmatrix y = dfrac-1-sqrt24& và \ 2x =dfracsqrt 2 -64& & endmatrix ight. Leftrightarrow left{eginmatrix x = -dfrac34 + dfracsqrt28& và \ y = -dfrac14 - dfracsqrt24& & endmatrix ight.)

Vậy hệ phương trình đang cho tất cả nghiệm tốt nhất là: (left( -dfrac34 + dfracsqrt28; -dfrac14 - dfracsqrt24 ight))

b) Nhân hai vế của phương trình trước tiên với (sqrt2), rồi cộng từng vế nhì phương trình.

Ta gồm (left{eginmatrix 5xsqrt3+ y = 2sqrt2& & \ xsqrt6 - y sqrt2 = 2& & endmatrix ight.)

Suy ra

(left{eginmatrix 5sqrt 6 x + y sqrt 2 = 4 & & \ x sqrt 6 - y sqrt 2=2 & & endmatrix ight. Leftrightarrow left{eginmatrix 6 sqrt 6 x=6 & & \ x sqrt 6 -y sqrt 2 =2 và & endmatrix ight.)

(Leftrightarrow left{eginmatrix x= dfracsqrt 66 & &\ y sqrt 2 = x sqrt 6 -2& và endmatrix ight. )

(Leftrightarrow left{eginmatrix x= dfracsqrt 66 và &\ y sqrt 2 = dfracsqrt 66. sqrt 6 -2& và endmatrix ight.)

( Leftrightarrow left{eginmatrix x= dfracsqrt 66 & &\ y =- dfracsqrt 22& & endmatrix ight.)

Vậy hệ phương trình đã cho tất cả nghiệm độc nhất là ( left(dfracsqrt 66; -dfracsqrt 22 ight))
Xem thêm: Hình Vuông Có Mấy Trục Đối Xứng ? Hình Vuông Có Bao Nhiêu Trục Đối Xứng

Mẹo search đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + tuvientuongvan.com.vn"Ví dụ: "Bài 21 trang 19 SGK Toán 9 tập 2 tuvientuongvan.com.vn"