BÀI 25 TRANG 72 SGK TOÁN 8 TẬP 2

  -  

Cách 1:- Dựng tam giác(ABC) bất kỳ. Bên trên cạnh(AB) ta đem điểm(B") sao cho(AB" = dfrac12AB)- Qua(B") dựng con đường thẳng(B"x // BC) và(B"x) cắt(AC) tại(C".) Tam giác(AB"C") là tam giác nên dựng.

*
Cách 2:Ta còn tồn tại cách dựng vật dụng hai bằng phương pháp vẽ mặt đường thẳng(B"C" // BC) cùng nằm ngoài(ΔABC) với(dfracA"B"AB = dfrac12.)

*

Nhận xét:

Ngoài hai cách vẽ bên trên ta rất có thể vẽ tam giác không có đỉnh tầm thường với tam giác ABC, thỏa mãn độ dài tương xứng mỗi đoạn thẳng tam giác đóbằng(dfrac12) độ dài cha cạnh tam giác ABC.
Bạn đang xem: Bài 25 trang 72 sgk toán 8 tập 2

Xem đoạn phim bài giảng và làm cho thêm bài rèn luyện về bài học kinh nghiệm này tại chỗ này để học xuất sắc hơn.
*

Tham khảo lời giải các bài bác tập bài bác 4: tư tưởng hai tam giác đồng dạng khác • Giải bài bác 23 trang 71 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Trong nhị mệnh đề sau... • Giải bài bác 24 trang 72 – SGK Toán lớp 8 tập 2 (ΔA"B"C" acksim... • Giải bài bác 25 trang 72 – SGK Toán lớp 8 tập 2 cho tam giác(ABC.)...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đầy đủ - Hình học 8
bài xích trước bài xích sau
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Bài 4: khái niệm hai tam giác đồng dạng
• Giải bài 23 trang 71 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 24 trang 72 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 25 trang 72 – SGK Toán lớp 8 tập 2
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân cùng phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần đông
Giải bài tập SGK Toán 8
Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập các lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7


Xem thêm: Tiếng Anh Văn 9 Unit 1 A Closer Look 1 Unit 1: Local Environment

Giải bài tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài xích tập các môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài bác tập soạn Văn
Giải bài tập Môn thứ Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn định kỳ Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Những Tác Nhân Gây Đột Biến Gen Là Gì? Nêu Nguyên Nhân Gây Đột Biến Gen

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12