Bài 4 Trang 42 Sgk Toán 10

  -  

a)(y=left{ eginalign và 2x,, extvới,,xge 0 \ &-dfrac12x,, extvới,,x

b)(y=left{ eginalign và x+1,, extvới,,xge 1 \ &-2x+4,, extvới,,x
Bạn đang xem: Bài 4 trang 42 sgk toán 10

Trên đường thẳng này ta không thay đổi phần đường thẳng ứng với(xge 0) còn xóa khỏi phần còn lại ta được vật thị của đường thẳng(y=2x) cùng với (x≥0)
Đường thẳng(y=−dfrac12x) trải qua hai điểm(A(0;0)) và (B(−2;1)). Trên phố thẳng này ta giữ nguyên phần ứng với(x còn xóa sổ phần còn lại ta được đồ gia dụng thị của con đường thẳng(y=−dfrac12x) cùng với (x.
Đồ thị của hàm số đã cho là hai trang bị thị của hai hàm số(y=2x) với(x≥0) và(y=−dfrac12x) với(x
*

+ Vẽ con đường thẳng(y = x + 1) trải qua điểm(A (1; 2)) cùng (B (2; 3)). Trên phố thẳng này, ta giữ lại phần con đường thẳng khi (x ≥ 1). Đó là tia (AB).


Xem thêm: Hướng Dẫn Soạn Bài Tổng Kết Từ Vựng Tiếp Theo Lớp 9 Trang 135 )

+ Vẽ con đường thẳng(y = -2x + 4) trải qua điểm(A (1; 2)) và (C (0; 4)). Trê tuyến phố thẳng này, ta duy trì phần mặt đường thẳng khi (x . Đó là tia (AC).
*

*

Tham khảo giải mã các bài xích tập bài bác 2: Hàm số y = ax + b khác • Giải bài xích 1 trang 41 – SGK môn Đại số lớp 10 Vẽ thứ thị những hàm... • Giải bài bác 2 trang 41 – SGK môn Đại số lớp 10 Xác định(a, b)... • Giải bài xích 3 trang 42 – SGK môn Đại số lớp 10 Viết phương... • Giải bài 4 trang 42 – SGK môn Đại số lớp 10 Vẽ thứ thị của các...


Xem thêm: Lập Dàn Ý Phân Tích Bà Cụ Tứ Trong Tác Phẩm, Dàn Ý Phân Tích Nhân Vật Bà Cụ Tứ

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập hòa hợp - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học tập 10 •Chương 2: Tích vô vị trí hướng của hai vectơ và vận dụng - Hình học tập 10 •Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai - Đại số 10 •Chương 3: phương thức tọa độ trong mặt phẳng - Hình học tập 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: những thống kê - Đại số 10 •Chương 6: Cung và góc lượng giác. Cách làm lượng giác - Đại số 10