BÀI 4 TRANG 69 SGK HÓA 9

  -  

cầm tắt kiến thức và kỹ năng chương 2 và Giải bài xích 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 69 SGK hóa 9: rèn luyện chương 2 kim loại – Giải bài xích tập ôn tập chương 2.

Bạn đang xem: Bài 4 trang 69 sgk hóa 9

Tóm tắt kiến thức chương 2 chất hóa học Kim Loại

1.Tính hóa học hoá học tập của kim loại

– Dãy vận động hoá học của kim loại:

*

– Hãy lấy thí dụ cho mỗi trường hợp kim loại công dụng với các chất sau và viết phương trình hoá học minh học.

+ tác dụng với phi kim.

+ chức năng với nước.

+ chức năng với hỗn hợp axit.

+ tính năng với dung dịch muối.

2. đặc thù hoá học tập của sắt kẽm kim loại nhôm cùng sắt có gì giống nhau và không giống nhau ?

Tính chất hoá học như là nhau

+ Nhôm, sắt gồm những đặc điểm hoá học của kim loại.

+ Nhôm, sắt đầy đủ không phản bội ứng với HN03 đặc, nguội với H2S04 đặc, nguội.

– Tính chất hoá học tập khác nhau

+ Nhôm gồm phản ứng với kiềm.

+ Khi tham gia phản ứng, nhôm tạo thành thành hòa hợp chất trong số ấy nhôm chỉ gồm hoá trị (III), còn sắt chế tạo thành hợp chất, trong số đó sắt có hoá trị (II) hoặc (III).

3. Hợp kim của sắt: thành phần, tính chất và sản xuất gang, thép.

*
4. Sự ăn uống mòn kim loại và đảm bảo an toàn kim loại không biến thành ăn mòn– cụ nào là sự ăn mòn kim loại– đông đảo yếu tố ảnh hưởng đến sự bào mòn kim loại-Những biện pháp để đảm bảo an toàn kim loại không trở nên ăn mònHãy đem ví dụ minh họa.

Đáp án với giải bài xích Luyện tập chương 2 hóa học 9 – bài 22 sắt kẽm kim loại sách giáo khoa trang 69.

Bài 1: Hãy viết nhị phương trình hoá học trong những trường hợp tiếp sau đây :

a) Kim loại tác dụng với oxi sản xuất thành oxit bazơ.

b) Kim loại công dụng với phi kim chế tác thành muối.

c) Kim loại chức năng với dung dịch axit sinh sản thành muối cùng giải phóng khí hiđro.

d) Kim loại tính năng với hỗn hợp muối chế tạo thành muối bắt đầu và sắt kẽm kim loại mới.

Hướng dẫn: a) Kim loại tính năng với oxi tạo thành thành oxit bazơ

4Na + O2 → 2Na2O

2Cu + O2 t0 → 2CuO

b)Kim loại chức năng với phi kim chế tạo ra thành muối

2Fe + 3Cl2 t0 → 2FeCl3

2Al + 3S t0 → Al2S3

c) Kim loại chức năng với dung dịch axit tạo thành thành muối với giải phóng khí hiđro

Cu + 2H2SO4 đặc, nóng → CuSO4 + SO2 + 2H2O

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑

d)Kim loại tính năng với dung dịch muối chế tác thành muối bắt đầu và sắt kẽm kim loại mới

Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4

Cu + 2AgNO3 → 2Ag + Cu(NO3)2


Bài 2 trang 69 SGK Hóa 9: Hãy xét xem những cặp hóa học sau đây, cặp hóa học nào bao gồm phản ứng ? không có phản ứng ?

a) Al với khí Cl2 ; b) Al cùng HNO3 đặc, nguội;

c) Fe cùng H2SO4 đặc, nguội; d) Fe với dung dịch Cu(NO3)2.

Viết những phương trình hoá học tập (nếu có).

Hướng dẫn: Những cặp chất có phản ứng:a) Al và khí Cl2 ; d) Fe và dung dịch Cu(NO3)2.

Xem thêm: Triển Khai Cuộc Thi Thanh Niên Với Pháp Luật 2021 Hà Tĩnh, Đồng Tháp: 20

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

Fe + Cu(NO3)2 → Cu + Fe(NO3)2

Bài 3: Có 4 kim loại: A, B, C, D đứng sau Mg vào dãy chuyển động hoá học. Biết rằng :

a) A cùng B tính năng với hỗn hợp HCl giải phóng khí hiđro.

b) C với D không tồn tại phản ứng với hỗn hợp HCl.

c) B tính năng với dung dịch muối của A và giải phóng A.

d) D tính năng được với dung dịch muối của C cùng giải phóng C.

Hãy xác minh thứ tự sắp xếp nào sau đây là đúng (theo chiều hoạt động hoá học bớt dần):

A) B, D, C, A; b) D, A, B, C ;

c) B, A, D, C ; d) A, B, C, D ; e) C, B, D, A.

Hướng dẫn: В chức năng với muối của A, suy ra в chuyển động hóa học dạn dĩ hơn A.

D chức năng với muối bột của C, suy ra D chuyển động hóa học dũng mạnh hơn C.

В, A đứng trước H, còn D, С thua cuộc H.

Dãy các kim nhiều loại trên xếp tự trái, sang nên theo chiều chuyển động hóa học sút dần là: В A D С

Bài 4: Viết phương trình hoá học biểu diễn sự đổi khác sau trên đây :

*


Đáp án với giải bài 4:

а) 

(1) 4Al + 3O2 t0 → 2Al2O3

(2) Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

(3) AlCl3 + 3NaOH (vừa đủ) → 3NaCl + Al (OH)3

(4) 2Al(OH)3 t0 → Al2O3+ ЗН2О

(5) 2Al2O3 dpnc → 4Al + 3O2

(6) 2Al + 3Cl2 t0 →2AlCl3

b)

(1) sắt + H2SO4 → FeSO4 + H2

(2) FeSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Fe(OH)2

(3) Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

c) (1) 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

(2) FeCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Fe(OH)3

(3) 2Fe(OH)3 → Fe203 + 3H2O

(4) Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2

(5) 3Fe + 2O2 → Fe3O4

Bài 5 trang 69 Hóa 9: Cho 9,2 gam một kim loại A phản bội ứng với khí clo dư tạo thành thành 23,4 gam muối. Hãy xác định kim các loại A, biết rằng A gồm hoá trị I.

Đáp án với giải bài 5:

Gọi trọng lượng mol của kim loại A là M(g)

PTHH: 2A +Cl2 -> 2ACl

2M gam 2(M+35,5) gam

9,2 gam 23,4 gam

⇔46,8M = 2(M+35,5).9,2

⇔46,8M = 18,4M + 653,2

⇔28,4M = 653,2

⇔M = 23

Vậy sắt kẽm kim loại A là Na.

Bài 6 trang 69: Ngâm một lá fe có khối lượng 2,5 gam trong 25 ml hỗn hợp CuSO4 15% có trọng lượng riêng là 1,12 g/ml. Sau một thời hạn phản ứng, tín đồ ta lấy lá sắt thoát khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm cho khô thì khối lượng 2,58 gam.

a) Hãy viết phương trình hoá học.

b) Tính nồng độ xác suất của những chất trong hỗn hợp sau phản ứng.

Đáp án: * Nhận xét: “sau một thời hạn phản ứng”, suy ra CuSO4 hoàn toàn có thể vẫn còn dư.

Gọi số mol sắt phản ứng là x mol.

a) Phương trình hóa học:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

1 mol fe phản ứng thì trọng lượng sắt tăng: 64-56 = 8 gamx mol fe → 2,58 -2,5 = 0,08 gam

⇒ x = 0,01 mol

b) Số mol CuSO4 ban sơ

Trong dung dịch sau bội phản ứng có hai hóa học tan là FeSO4 0,01 mol với CuSO4 dư 0,01625 mol.

Khối lượng dung dịch:

Bài 7: Cho 0,83 gam lếu láo hợp tất cả nhôm và sắt tính năng với dung dịch H2S04 loãng, dư. Sau bội phản ứng thu được 0,56 lít khí ngơi nghỉ đktc.

a) Viết những phương trình hoá học.

Xem thêm: Tóm Tắt Vào Phủ Chúa Trịnh Của Lê Hữu Trác Chữa Bệnh Cho Trịnh Cán

b) Tính thành phần tỷ lệ theo khối lượng của mỗi kim loại trong hổn vừa lòng ban đầu.