Bài 45 Trang 27 Sgk Toán 9 Tập 2

  -  

Giải bài 45 trang 27 SGK Toán 9 tập 2. Hỏi với năng suất ban đầu, giả dụ mỗi team làm một mình thì nên làm trong bao nhiêu ngày bắt đầu xong các bước trên?


Đề bài

Hai đội xuất bản làm phổ biến một quá trình và dự định xong xuôi trong 12 ngày. Tuy nhiên khi làm chung được 8 ngày thì nhóm I được điều động đi làm việc khác. Tuy chỉ còn một mình độ II thao tác làm việc nhưng do cách tân cách làm, năng suất của team II tăng gấp đôi nên họ làm ngừng phần việc sót lại trong 3,5 ngày. Hỏi cùng với năng suất ban đầu, nếu như mỗi team làm 1 mình thì đề nghị làm trong bao nhiêu ngày mới xong quá trình trên?


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Các cách giải bài xích toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình:

Bước 1: Lập phương trình (hệ phương trình)

- chọn ẩn và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn

- Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo những ẩn cùng đại lượng đã biết

- Lập phương trình (hệ phương trình) thể hiện sự tương quan giữa những đại lượng.

Bạn đang xem: Bài 45 trang 27 sgk toán 9 tập 2

Bước 2: giải phương trình và hệ phương trình vừa thu được

Bước 3: Kết luận

- đánh giá xem trong các nghiệm của hệ phương trình, nghiệm nào thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại của ẩn.

- tóm lại bài toán.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh 8 Bài 12 Lớp 8: A Vacation Abroad, Unit 12 Lớp 8: A Vacation Abroad


Lời giải bỏ ra tiết

Với năng suất ban đầu, trả sử team I làm 1 mình xong công việc trong (x) (ngày) cùng đội II làm 1 mình xong công việc trong (y) (ngày)Điều kiện: (x, y > 12)

Như vậy, hàng ngày đội I làm được (displaystyle1 over x) quá trình và nhóm II làm được (displaystyle1 over y) công việc.

Xem thêm: Công Thức Áp Suất Chất Lỏng Là Gì? Công Thức, Đơn Vị Như Thế Nào?

Hai đội cùng làm sẽ dứt trong 12 ngày phải 1 ngày cả nhị đội có tác dụng được (displaystyle 1 over 12) công việc. Ta bao gồm phương trình:

(displaystyle1 over x + displaystyle1 over y = displaystyle1 over 12(1))

Trong 8 ngày có tác dụng chung, cả nhị đội làm được (left( displaystyle8 over x + displaystyle8 over y ight)) công việc. Vì năng suất gấp đôi nên nhóm II hằng ngày làm được (displaystyle2 over y) công việc và làm xong phần công việc còn lại trong 3,5 ngày đề nghị trong 3,5 thời nay đội II có tác dụng được (3,5.displaystyle2 over y = displaystyle7 over y) công việc. Ta có phương trình: 

(left( displaystyle8 over x + displaystyle8 over y ight)+displaystyle7 over y=1Leftrightarrow displaystyle8 over x + displaystyle15 over y=1 , (2))Từ (1) với (2) ta gồm hệ phương trình:(left{ eginarrayldfrac1x + dfrac1y = dfrac112\dfrac8x + dfrac15y = 1endarray ight.)

Đặt: 

(eginarraylleft{ eginarrayldfrac1x = a\dfrac1y = bendarray ight.\left{ eginarrayla + b = dfrac112\8a + 15b = 1endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarrayla = dfrac112 - b\8left( dfrac112 - b ight) + 15b = 1endarray ight.\ Leftrightarrow left{ eginarrayla = dfrac112 - b\dfrac23 + 7b = 1endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarrayla = dfrac112 - dfrac121\b = dfrac121endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarrayla = dfrac128\b = dfrac121endarray ight.endarray) 

( Rightarrow left{ eginarrayldfrac1x = dfrac128\dfrac1y = dfrac121endarray ight.) 

(eginarrayl Rightarrow left{ eginarraylx = 28\y = 21endarray ight.endarray)

Vậy (x = 28) (nhận) và (y = 21) (nhận)

Vậy team I làm 1 mình xong quá trình trong 28 ngày, team II làm một mình xong các bước trong 21 ngày.


Mẹo search đáp án sớm nhất Search google: "từ khóa + tuvientuongvan.com.vn"Ví dụ: "Bài 45 trang 27 SGK Toán 9 tập 2 tuvientuongvan.com.vn"