BÀI 46 SGK TOÁN 8 TẬP 2 TRANG 84

  -  

Trên hình 50 hãy chỉ ra các tam giác đồng dạng. Viết các tam giác này theo vật dụng tự những đỉnh tương ứng và giải thích vì sao bọn chúng đồng dạng?

*
Bạn đang xem: Bài 46 sgk toán 8 tập 2 trang 84

Xét(ΔFDE) và(ΔFBC) có:( widehatDFE = widehatBFC) (đối đỉnh)( widehatFDE = widehatFBC= 90^o)( Rightarrow ΔFDE acksim ΔFBC)(g.g)((1))Xét(ΔFDE) và(ΔABE) có:( widehatDFE = widehatEAB) (cùng phụ (widehatE))( widehatFDE = widehatEBA= 90^o)( Rightarrow ΔFDE acksim ΔABE)(g.g) ((2))Xét(ΔFDE) và(ΔADC) có:( widehatE = widehatC) (vì (ΔFDE acksim ΔFBC))( widehatFDE = widehatADC= 90^o)( Rightarrow ΔFDE acksim ΔADC)(g.g) ((3)) Từ(( 1)) và((2) Rightarrow ΔFBC acksim ΔABE) Từ(( 1)) và((3) Rightarrow ΔFBC acksim ΔADC) Từ(( 2)) và((3) Rightarrow ΔABE acksim ΔADC) 

Ghi nhớ:

Từ trường phù hợp đồng dạng thứ ba của tam giác ta suy ra trường hợp đồng dạng của tam giác vuông:

"Tam giác vuông này còn có một góc nhọn bởi góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó đồng dạng"


*

Tham khảo lời giải các bài bác tập bài 8: các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông khác • Giải bài 46 trang 84 – SGK Toán lớp 8 tập 2 trên hình 50 hãy chỉ ra... • Giải bài xích 47 trang 84 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Tam giác(ABC) có... • Giải bài xích 48 trang 84 – SGK Toán lớp 8 tập 2 láng của cột điện...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp số đông - Hình học 8


Xem thêm: Unit 8 Lớp 11: Our World Heritage Sites, Tiếng Anh 11

bài trước bài xích sau
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Bài 8: những trường vừa lòng đồng dạng của tam giác vuông
• Giải bài bác 46 trang 84 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 47 trang 84 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 48 trang 84 – SGK Toán lớp 8 tập 2


Xem thêm: Hướng Dẫn Miêu Tả Một Người Bạn Bằng Tiếng Anh Về Người Bạn, Miêu Tả Bạn Thân Bằng Tiếng Anh

Chương 1: Phép nhân với phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều