Bài 46 trang 20 sgk toán 8 tập 1

  -  

Áp dụng hằng đẳng thức hiệu nhì bình phương nhằm phân tích những đa thức đó thành nhân tử.

Bạn đang xem: Bài 46 trang 20 sgk toán 8 tập 1

(3),A^2 - B^2 = left( A + B ight)left( A - B ight))

Lời giải đưa ra tiết:

(73^2 - 27^2 )

(= left( 73 + 27 ight)left( 73 - 27 ight) )

(= 100.46 = 4600)


LG b

(37^2 - 13^2)

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức hiệu nhì bình phương để phân tích các đa thức kia thành nhân tử.

(3),A^2 - B^2 = left( A + B ight)left( A - B ight)) 

Lời giải bỏ ra tiết:

(37^2 - 13^2 )

(= left( 37 + 13 ight)left( 37 - 13 ight))

(= 50.24 = 50.2.12 = 100.12 = 1200)


LG c

(2002^2 - 2^2).

Xem thêm: Rèn Luyện Phẩm Chất Nghề Nghiệp Của Giáo Viên Mầm Non Trong Giai Đoạn Hiện Nay

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức hiệu nhì bình phương nhằm phân tích những đa thức đó thành nhân tử.

(3),A^2 - B^2 = left( A + B ight)left( A - B ight))

Lời giải chi tiết:

(2002^2 - 2^2)

(= left( 2002 + 2 ight)left( 2002 - 2 ight))

(= 2004.2000 = 4008000).

Xem thêm: Toán Lớp 5 Trang 78 Giải Toán Về Tỉ Số Phần Trăm Trang 78 Sgk, Bài 1, 2, 3

tuvientuongvan.com.vn


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp tuvientuongvan.com.vn


Cảm ơn bạn đã áp dụng tuvientuongvan.com.vn. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | chế độ

Đăng cam kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép tuvientuongvan.com.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận thấy các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.