Bài 48 Trang 93 Sgk Toán 8 Tập 1

  -  

Tứ giác(ABCD) có(E,, F ,, G,, H) theo máy tự là trung điểm của những cạnh(AB,, BC,, CD,, DA.) Tứ giác(EFGH) là hình gì? vì chưng sao?


*

Bài giải

Tứ giác(EFGH) là hình bình hành

- giải pháp 1:(EB = EA,, FB = FC)(giả thiết) nên(EF) là con đường trung bình của(ΔABC)

Do đó(EF // AC.)

Tương tự(HG) là mặt đường trung bình của(ΔACD) vì đó(HG // AC)

Suy ra(EF // HG ,,,, (1))

Tương tự:(EH // FG ,,,, (2))

Từ((1)) và((2)) suy ra(EFGH) là hình bình hành (dấu hiệu nhận ra (1)).

Bạn đang xem: Bài 48 trang 93 sgk toán 8 tập 1

- bí quyết 2:(EB = EA,, FB = FC)(giả thiết)( Rightarrow EF)là đường trung bình của(ΔABC)(Rightarrow EF = dfrac12AC)

Tương tự(HG) là con đường trung bình của(ΔACD)(Rightarrow HG = dfrac12AC)(Rightarrow EF = HG.)

Lại có(EF // HG) (chứng minh trên)

Vậy(EFGH) là hình bình hành (dấu hiệu nhận ra (3))


Ghi nhớ: Các vết hiệu nhận biết hình bình hành:
1. Tứ giac có những cạnh đối song song là hình bình hành.
2. Tứ giác có những cạnh đối đều bằng nhau là hình bình hành.

Xem thêm: Khi Nào Hai Thanh Nam Châm Hút Nhau Khi Nào Hai Thanh Nam Châm Hút Nhau


3. Tứ giác có hai cạnh đối tuy vậy song và cân nhau là hình bình hành.

Xem thêm: Vai Trò, Nhiệm Vụ Của Ngành Trồng Trọt Là Nhiệm Vụ Của Ngành Trồng Trọt Là


4. Tứ giác bao gồm hai đường chéo cánh cắt nhau trên trung điểm của mỗi con đường là hình bình hành.
*

Tham khảo lời giải các bài xích tập rèn luyện (trang 92-93) khác • Giải bài bác 46 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 1 các câu sau đúng hay... • Giải bài 47 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 1 đến hình 72. Trong... • Giải bài xích 48 trang 93 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tứ giác(ABCD)... • Giải bài bác 49 trang 93 – SGK Toán lớp 8 tập 1 cho hình bình hành ABCD....
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hầu như - Hình học tập 8
bài xích trước bài xích sau
Giải bài tập SGK Toán 8
Luyện tập (trang 92-93)
• Giải bài bác 46 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 47 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 48 trang 93 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 49 trang 93 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân với phép phân tách đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp rất nhiều
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập các lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài xích tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài bác tập Môn đồ dùng Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn định kỳ Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12