Bài 6 Trang 80 Sgk Hình Học 10

  -  

Cho con đường thẳng d tất cả phương trình tham số (left{ eginaligned & x=2+2t \ và y=3+t \ endaligned ight.). Search điểm M thuộc d và phương pháp điểm(Aleft( 0;1 ight) ) một khoảng tầm bằng 5.

Bạn đang xem: Bài 6 trang 80 sgk hình học 10


Phương pháp:

Bước 1: Viết tọa độ điểm M theo tham số t.

Bước 2: Lập phương trình từ giả thiếtM ở trong d và phương pháp điểm(Aleft( 0;1 ight) )một khoảng bằng 5.

Xem thêm: Giải Nghĩa Số Thực Là Gì ( R La Gì Trong Toán Hình, R Là Gì Trong Toán Học

Bước 3: Giải phương trình rồi search M.

Xem thêm: Cách Lấy My Computer Ra Màn Hình Desktop? Đưa My Computer Ra Ngoài Màn Hình Desktop Win 10

Lấy(Mleft( 2+2t;3+t ight)in d,) ta có(overrightarrowAM=left( 2+2t;2+t ight) )

Do(AM=5Leftrightarrow sqrtleft( 2+2t ight)^2+left( 2+t ight)^2=5)

(eginaligned & Leftrightarrow 4+8t+4t^2+4+4t+t^2=25 \ và Leftrightarrow 5t^2+12t-17=0 \ và Leftrightarrow left< eginaligned và t=1 \ & t=-dfrac175 \ endaligned ight. \ endaligned)

Với(t=1Rightarrow Mleft( 4;4 ight) )

Với(t=-dfrac175Rightarrow Mleft( -dfrac245;-dfrac25 ight))

Vậy gồm hai điểm M thỏa mãn nhu cầu yêu mong đề bài.


*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài bác 1: Phương trình mặt đường thẳng khác • Giải bài 1 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 Lập phương trình tham... • Giải bài xích 2 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 Lập phương trình tổng... • Giải bài 3 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 mang lại tam giác ABC,... • Giải bài bác 4 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 Viết phương trình tổng... • Giải bài 5 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 Xét vị trí tương đối... • Giải bài bác 6 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 đến đường thẳng d có... • Giải bài 7 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 kiếm tìm số đo góc thân hai... • Giải bài bác 8 trang 81 – SGK Hình học tập lớp 10 Tìm khoảng cách từ... • Giải bài 9 trang 81 – SGK Hình học tập lớp 10 Tìm nửa đường kính của...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập đúng theo - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học tập 10 •Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Hình học tập 10 •Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc nhị - Đại số 10 •Chương 3: phương thức tọa độ trong mặt phẳng - Hình học 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: thống kê - Đại số 10 •Chương 6: Cung cùng góc lượng giác. Phương pháp lượng giác - Đại số 10
bài bác trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 10
Bài 1: Phương trình con đường thẳng
• Giải bài bác 1 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài 2 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài bác 3 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài 4 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài xích 5 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài xích 6 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài bác 7 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài xích 8 trang 81 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài bác 9 trang 81 – SGK Hình học tập lớp 10
Giải bài tập SGK Toán 10
Chương 1: Mệnh đề - Tập đúng theo Chương 1: Vectơ Chương 2: Tích vô vị trí hướng của hai vectơ và áp dụng Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc nhị Chương 3: phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình Chương 5: thống kê Chương 6: Cung với góc lượng giác. Bí quyết lượng giác
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập những lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài xích tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài tập Môn đồ vật Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn lịch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12