Bài 94 Trang 38 Sgk Toán 6 Tập 1

  -  

Không thực hiện phép chia, hãy tìm kiếm số dư khi chia mỗi số tiếp sau đây cho (2), mang đến (5):

(813; ,, 264; ,, 736; ,, 6547.)
Bạn đang xem: Bài 94 trang 38 sgk toán 6 tập 1

Hướng dẫn:

- nhờ vào dấu hiệu phân chia hết cho(2)và cho(5), xét chữ số tận thuộc để kiếm tìm số dư

Bài giải:

- Số(813)có chữ số tận cùng là(3)nên(813)chia(2)dư(1),(813)chia(5)dư(3)

(Giải thích:(813 = 812 + 1)mà(812 ,, vdots ,, 2)nên(813)chia(2)dư(1)

(813 = 810 + 3)mà(810 ,, vdots ,, 5)nên(810)chia(5)dư(3))

- Số(264)có chữ số tận cùng là(4)nên(264)chia(2)dư(0),(264)chia(5)dư(4)

-Số(736)có chữ số tận thuộc là(6)nên(736)chia(2)dư(0),(736)chia(5)dư(1)

-Số(6547)có chữ số tận thuộc là(7)nên(6547)chia(2)dư(1),(6547)chia(5)dư(2)

Lưu ý: Số dư luôn nhỏ tuổi hơn số chia


*

Tham khảo giải mã các bài tập bài 11: tín hiệu chia hết đến 2, mang đến 5 - luyện tập trang 39 khác • Giải bài 91 trang 38 - SGK Toán lớp 6 tập 1 trong những số sau số nào... • Giải bài xích 92 trang 38 - SGK Toán lớp 6 tập 1 cho những số (2141; ,,... • Giải bài xích 93 trang 38 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tổng (hiệu) sau có chia... • Giải bài xích 94 trang 38 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Không triển khai phép... • Giải bài 95 trang 38 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Điền chữ số vào dấu... • Giải bài xích 96 luyện tập trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Điền chữ số vào dấu... • Giải bài 97 rèn luyện trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Dùng cha chữ số(4,... • Giải bài xích 98 rèn luyện trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Đánh vệt "X" vào ô... • Giải bài 99 rèn luyện trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 1 search số tự nhiên có hai... • Giải bài xích 100 luyện tập trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Ô tô đầu tiên ra đời...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số tự nhiên và thoải mái - Số học •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học


Xem thêm: 4 Cách Để Nhắn Tin Cho Bạn Gái Mới Quen, Gây Thương Nhớ Tò Mò

bài trước bài xích sau
Giải bài tập SGK Toán 6
Bài 11: dấu hiệu chia hết mang lại 2, đến 5 - luyện tập trang 39
• Giải bài xích 91 trang 38 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 92 trang 38 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 93 trang 38 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 94 trang 38 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 95 trang 38 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 96 luyện tập trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 97 luyện tập trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 98 luyện tập trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 99 luyện tập trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 100 rèn luyện trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 1


Xem thêm: Khu Vực 1 2 3 Là Gì - Phân Chia Các Khu Vực Tuyển Sinh Trên Cả Nước

Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số thoải mái và tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số