Bài Tập Hóa 11 Trang 45

  -  

Giải bài tập trang 45 bài bác 9 Axit nitric và muối nitrat Sách giáo khoa (SGK) hóa học 11. Câu 1: Viết phương pháp electron, công thức cấu tạo của axit nitric. Cho thấy nguyên tố nitơ bao gồm hóa trị với số lão hóa bao nhiêu...

Bạn đang xem: Bài tập hóa 11 trang 45


Bài 1 trang 45 sgk chất hóa học 11

Viết bí quyết electron, công thức cấu trúc của axit nitric. Cho thấy nguyên tố nitơ tất cả hóa trị và số oxi hóa bao nhiêu ?

Bài giải:

công thức electron của axit nitric

*

Công thức kết cấu phân tử

*

 

Trong HNO3, nitơ tất cả số oxi hóa +5 và hóa trị là 4

Bài 2 trang 45 sgk hóa học 11

 Lập những phương trình hóa học:

a) Ag + HNO3 (đặc) → NO2 + ? + ?

b) Ag + HNO3 (loãng) → NO + ? + ?

c) Al + HNO3 → N2O + ? + ?

d) Zn + HNO3 → NH4NO3 + ? + ?

e) FeO + HNO3 → NO + Fe(NO3)3 + ?

g) Fe3O4 + HNO3 → NO + Fe(NO3)3 + ?

Bài giải:

Trước hết, căn cứ vào tính chất, điền công thức những chất còn thiếu tại vị trí có vệt (?). Sau đó, thăng bằng pthh theo phương thức thăng bởi electron, ta được tác dụng sau:

a) Ag + 2HNO3 (đặc) → NO2 + AgNO3 + H2O

b) 3Ag + 4HNO3 (loãng) → NO + 3AgNO3 + 2H2O

c) 8Al + 30HNO3 → 3N2O + 8Al(NO3)3 + 15H2O

d) 4Zn + 10HNO3 → NH4NO3 + 4Zn(NO3)2 + 3H2O

e) 3FeO + 10HNO3 → NO + 3Fe(NO3)3 + 5H2O

g) 3Fe3O4 + 28HNO3 → NO + 9Fe(NO3)3 + 14H2O

Bài 3 trang 45 sgk chất hóa học 11

Hãy chỉ ra những đặc thù hóa học phổ biến và khác hoàn toàn giữa axit nitric với axit sunfuric. Viết những phương trình hóa học nhằm minh họa.

Bài giải:

Có thể lập bảng so sánh:

 

HNO3

H2SO4

Tính axit (mạnh, trung bình, yếu)

 

 

Tính oxi hóa

Tác dụng với kim loại Tác dụng cùng với phi kimTác dụng với hợp chất

 

 

Chú ý: Viết các pthh nhằm minh họa.

Bài 4 trang 45 sgk chất hóa học 11

a) trong phương trình chất hóa học của phản ứng nhiệt độ phân fe (III) nitrat, tổng các hệ số bởi bao nhiêu ?

A. 5 B. 7 C. 9 D. 21

b) vào phương trình hóa học của phản nghịch ứng nhiệt phân thủy ngân (II) nitrat, tổng những hệ số bởi bao nhiêu ?

A. 5 B. 7 C. 9 D. 21

Bài giải:

a) chọn D. 21

4Fe(NO3)3  2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2

b) chọn A. 5

Hg(NO3)3  Hg + 2NO2 + O2

Bài 5 trang 45 sgk chất hóa học 11

Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện dãy chuyển hóa sau đây:

NO2

*
HNO3 
*
Cu(NO3)2
*
Cu(OH)2 
*
Cu(NO3)2 
*
CuO
*
Cu
*
CuCl2

Bài giải:

Trước hết, xác định chất tác dụng:

(1): H2O, O2;

(2): CuO (hoặc Cu, Cu(OH)2…);

(3): NaOH hoặc hỗn hợp kiềm khác;

(4): HNO3; (5): nhiệt độ; (6): H2, t0 hoặc C, CO; (7): khí clo, t0 hoặc hỗn hợp muối của kim loại chuyển động kém rộng Cu, hoặc HCl cùng O2.

Xem thêm: Bài Soạn Bài Văn Tức Nước Vỡ Bờ Của Ngô Tất Tố, Soạn Bài Tức Nước Vỡ Bờ (Trang 28)

Sau đó, lập pthh tương ứng.

Bài 6 trang 45 sgk chất hóa học 11

Khi hài hòa 30,0 g các thành phần hỗn hợp đồng cùng đồng (II) oxit trong 1,50 lít dung dịch axit nitric 1,00 M (loãng) thấy thoát ra 6,72 lít nitơ monoaxit (đktc). Xác minh hàm lượng tỷ lệ của đồng (II) oxit trong láo lếu hợp, độ đậm đặc mol của đồng (II) nitrat với axit nitric trong hỗn hợp sau phản bội ứng, biết rằng thể tích dung dịch không nỗ lực đổi.

Bài giải:

nNO = (6,72 over 22,4) = 0,300 (mol)

(n_HNO_3) = 1,00 x 1,5 = 1,5 (mol)

pthh: 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O (1)

Theo (1) ta tính được nCu = 0,45 mol => mCu = 28,8 gam

(n_HNO_3) = 1,2 mol

(n_Culeft( NO_3 ight)_2) = 0,45 mol

mCuO = 30 gam – 28,8 gam = 1,2 gam => nCuO = 0,015 mol

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O (2)

Theo (2) ta tính được (n_HNO_3) là 0,030 mol, (n_Culeft( NO_3 ight)_2) là 0,015 mol

Phần tram trọng lượng CuO: % mCuO  = (1,2 over 30) . 100% = 4,0 %

Từ (1) cùng (2) ta tính được số mol HNO3 dư là 0,27 mol.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh 7 Unit 9 A Closer Look 2 Unit 9: Festivals Around The World

Nồng độ mol HNO3 sau bội phản ứng: 0,18 M

Nồng độ mol của Cu(NO3)2: 0,31 M

Bài 7 trang 45 sgk hóa học 11

Để pha trộn 5,000 tấn axit nitric nồng độ 60,0 % cần dùng bao nhiêu tấn amoniac ? hiểu được sự hao hụt amoniac trong quá trình sản xuẩ là 3,8 %.